Kaj Larsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
inköpare
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1990-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-02 – 1990-10-02
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-26 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1999-11-04 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-11-08 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1995-11-07

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Kyrkovaktmästaren Carl Erik Larsson och Nancy Erika Svensson

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Utbildningsutskottet 85/86-87/88, Jordbruksutskottet 85/86-89/90, Konstitutionsutskottet 88/89-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Jordbruksutskottet 90/91-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 95/96-.

Bostadsort

Tomelilla

Utbildning

Inköparutbildning i Malmö 65-66. Järnvägstjänsteman, inköpare, inköpschef.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stifab. - Ledamot av styrelsen för klubb inom Svenska Industritjänstemannaförbundets avdelning i Tomelilla, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Tomelilla arbetarekommun, ordförande 79-90, och Skånes SAP-distrikt 85-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Utvecklingsfonden i Kristianstads län 80-94, vice ordförande 91-94, Statens livsmedelsverk 93-96, Kronofogdemyndigheten i Malmö 99-. Ledamot av Fiskenämnden i Kristianstads län, ordförande 86-91, Lantbruksnämnden i Kristianstads län, vice ordförande 86-91, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 87-91, Gentekniknämnden 95-. - Ledamot av referensgrupp till utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tomelilla kommunfullmäktige 75-, 2:e vice ordförande 92-94, ordförande 94-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-85, vice ordförande 80-85. Ledamot av fritidsnämnden 69-82, vice ordförande 77-82, och valberedningsnämnden 79-85. Ledamot av styrelsen för Tomelilla Industribyggnads AB 79-86, vice ordförande, och Tomelilla Sommarland AB, 83-86.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar förEU:s framtida fiskeripolitik, m.m.

  Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar förEU:s framtida fiskeripolitik, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU23

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskepolitik. Målen för nuvarande fiskepolitik har inte uppnåtts. Målsättningen för den gemensamma fiskepolitiken ska vara att den bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Den framtida fiskepolitiken
  Behandlade dokument
  58
  Förslagspunkter
  44
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  31, 82 minuter
  Justering
  2002-05-16
  Debatt
  2002-06-11
  Beslut
  2002-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trädgårdsnäring, m.m.

  Trädgårdsnäring, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU17

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999, 2000 och 2001 om trädgårdsnäring och växtskydd.
  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 84 minuter
  Justering
  2002-02-14
  Debatt
  2002-03-06
  Beslut
  2002-03-07
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett starkt regionalt inflytande över prioriteringsbeslut
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Fisketurismnäringen

  Motion 2001/02:N281 av Kaj Larsson och Ann-Kristine Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:N281 av Kaj Larsson och Ann-Kristine Johansson s Fisketurismnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera ett nationellt projekt för utveckling av fisketurism utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på upplevelseindustrin.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skattemyndighetens granskning av deklarationer

  Motion 2001/02:Sk411 av Kaj Larsson och Marianne Jönsson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk411 av Kaj Larsson och Marianne Jönsson s Skattemyndighetens granskning av deklarationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att överväga möjligheterna att lägga ut delar av granskningsverksamheten av
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • förmögenhetsbeskattning för överlikviditet i bolag

  Skriftlig fråga 2000/01:1650 av Larsson, Kaj (s)

  den 5 september Fråga 2000/01:1650 av Kaj Larsson s till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsbeskattning för överlikviditet i bolag När ett mindre företag som drivs i aktiebolagsform väljer att konsolidera uppkomna vinster genom placering i aktier för att få så bra avkastning som möjligt drabbas ägarna av
  Inlämnad
  2001-09-05
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Nordiskt samarbete

  Motion 2000/01:Sk794 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk794 av Gustavsson, Åke s Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten av att etablera ett system för koordinerade eller gemensamma godkännanden och kontroller för företag och
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Integration och demokrati

  Motion 2000/01:Sf635 av Kent Härstedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf635 av Härstedt, Kent s Integration och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till kommuner i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Motivering Sverige som land befinner sig i en intressant omvandlingsprocess.
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Södra stambanan

  Motion 2000/01:T538 av Marianne Jönsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T538 av Jönsson, Marianne s Södra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av en utbyggnad av Södra stambanan. Motivering Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste kommunikations- och transportleder.
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nettonuvärdeskvot för vägar

  Motion 2000/01:T398 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T398 av Larsson, Kaj s Nettonuvärdeskvot för vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att nettonuvärdeskvoten för vägar endast belastas med anläggningskostnad. Motivering Prioriteringen av vägutbyggnader avgörs ofta
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socialt stöd vid avhysning

  Motion 2000/01:So525 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So525 av Larsson, Kaj s Socialt stöd vid avhysning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av skärpta krav på socialtjänsten att ge de drabbade hjälp och stöd vid avhysning. Motivering Med avhysning menas att någon
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastrukturinvesteringar i Skåne

  Motion 2000/01:T218 av Marie Granlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T218 av Granlund, Marie s Infrastrukturinvesteringar i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av infrastrukturinvesteringar i Skåne. Motivering Skånes geografiska läge medför att en stor del av Sveriges
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturellt bevarade hamnar

  Motion 2000/01:Kr325 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr325 av Larsson, Kaj s Kulturellt bevarade hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utredning och finansiering av icke aktiva fiskehamnar. Motivering Eftersom vårt land har en mycket lång kuststräcka har vi också
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • kulturellt bevarande av hamnar

  Skriftlig fråga 1999/2000:1342 av Larsson, Kaj (s)

  den 23 augusti Fråga 1999/2000:1342 av Kaj Larsson s till kulturminister Marita Ulvskog om kulturellt bevarande av hamnar Längs våra kuster finns många hamnar. En stor del av dessa är inte aktiva fiskehamnar men får ändå anses ha ett stort kulturellt värde, tillsammans med samhällena som omger hamnarna. Här har våra
  Inlämnad
  2000-08-23
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • Bristande säkerhet inom sjukvården

  Motion 1999/2000:So468 av Ulla Wester och Kaj Larsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So468 av Wester, Ulla s Bristande säkerhet inom sjukvården Sjukvården är omgärdat av sträng sekretess. Vi tar för självklart att det vi säger till doktorn och det denne skriver i journalen inte kommer någon obehörig till del. Sjukvårdande personal är i regel mycket mån om tystnadsplikten
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skåne

  Motion 1999/2000:N339 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N339 av Ahlqvist, Johnny s Skåne Inledning Skåne är Sveriges brofäste till kontinenten. Så har det alltid varit, men Skånes geografiska läge har blivit en än större tillgång efter det att järnridån lyfts i öster och de baltiska staterna återuppstått. Skåne blir en naturlig mötesplats
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Säkerställande av fordringar

  Motion 1999/2000:Ju812 av Ulla Wester och Kaj Larsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju812 av Wester, Ulla s Säkerställande av fordringar Sveriges medlemskap i EU har vidgat våra vyer och öppnat våra gränser på gott och ont. Tillgången till den inre marknaden är av stort värde för vårt näringsliv. Tull- och momsregler är samordnade länderna emellan för att uppnå största
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekobrottsdomstolar

  Motion 1999/2000:Ju422 av Ulla Wester och Kaj Larsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju422 av Wester, Ulla s Ekobrottsdomstolar Den ekonomiska brottsligheten innebär inte bara ett stort skattebortfall utan är ett hot mot hela vår samhällsstruktur. Det är därför med stor tillfredsställelse det kan konstateras att den socialdemokratiska regeringen vidtagit omfattande
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bevarandet av hamnar

  Motion 1999/2000:Kr301 av Kaj Larsson och Ulla Wester (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr301 av Larsson, Kaj s Bevarande av hamnar Eftersom vårt land har en mycket lång kuststräcka har vi också många hamnar. En stor del av dessa är inte aktiva som t.ex. fiskehamnar men trots detta utgör de ändå ett stort kulturellt värde i små fiskesamhällen. Det moderna men också det
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • fiske med handredskap från båt

  Skriftlig fråga 1998/99:124 av Larsson, Kaj (s)

  Fråga 1998/99:124 av Kaj Larsson s till jordbruksministern om fiske med handredskap från båt den 27 november I lagen om fritt handredskapsfiske, som riksdagen antog 1985, står det angivet i 20 bl.a.får svenska medborgare, utöver vad som följer av 7-11 och 14-20 fiska i enskilt vatten med metspö, kastspö, pilk och liknande
  Inlämnad
  1998-11-27
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Filter