Ingemar Kihlström (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns södra, plats 195
Titel
Inköpare.
Född år
1966
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot

Försvarsutskottet

Suppleant

Justitieutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Justitieutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-04 – 2022-11-09
Vice ordförande
2020-01-16 – 2020-03-18
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2022-11-09 – 2026-09-21
Suppleant
2022-10-04 – 2022-11-09
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-01-27
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-26 – 2020-09-13

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 –
Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot justitieutskottet 18-. Suppleant försvarsutskottet 18- och utbildningsutskottet 18-.

Föräldrar

Thore Martinsson och Britta Martinsson, f. Kihlström.

Utbildning

Gymnasieskola, teknisk maskiningenjör, Skara/Skövde 82-86. Högskoleingenjör 80p, Högskolan i Borås 86-88.

Anställningar

Konstruktör, Autoliv Vårgårda 89-91, projektledare, 94-02 och inköpare 02-18. Lärarvikarie, Gullhögskolan, Vårgårda 91-92.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Herrljunga 98-, 2:e vice ordförande, 98-02. Ledamot, kommunstyrelsen, Herrljunga 99-02. Ledamot, utbildningsnämnden, Herrljunga 03-18, ordförande 05-18.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Likställ krav på ljudnivåer från idrottsanläggningar med krav för väg och järnväg

  Motion 2023/24:226 av Ingemar Kihlström (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:226 av Ingemar Kihlström KD Likställ krav på ljudnivåer från idrottsanläggningar med krav för väg och järnväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra maximal tillåten ljudnivå för idrottsanläggningar till samma nivå som gäller för väg

  Inlämnad
  2023-09-28
  Förslag
  1
 • Begränsning av myndigheters offentliggörande och försäljning av personuppgifter

  Motion 2023/24:266 av Ingemar Kihlström (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:266 av Ingemar Kihlström KD Begränsning av myndigheters offentliggörande och försäljning av personuppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrade riktlinjer och förordningar för att begränsa myndigheters offentliggörande eller försäljning

  Inlämnad
  2023-09-28
  Förslag
  1
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

  Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

  Betänkande 2022/23:JuU25

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i svensk vapenlagstiftning. Ändringarna bedöms nödvändiga för att införa det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv i svensk lag.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och innebär bland annat att

  • kraven

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 58 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-02
  Debatt
  2023-06-07
  Beslut
  2023-06-07
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetskraftsinvandring

  Arbetskraftsinvandring

  Betänkande 2022/23:SfU17

  Riksdagen sa nej till ett tjugotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om arbetskraftsinvandring. Riksdagen hänvisar till det pågående reformarbetet på området, gällande bestämmelser och uppdrag som lämnats till Migrationsverket.

  Motionerna handlar om arbetskraftsinvandring, forskning och studier.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  56, 146 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-05-03
  Debatt
  2023-05-04
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba

 • Stillbild från Debatt om förslag: Migrationsfrågor

  Migrationsfrågor

  Betänkande 2022/23:SfU15

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om migrationsfrågor. Detta främst med hänvisning till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för skyddsbehövande, mottagande av asylsökande, asylprocessen, anhöriginvandring och medborgarskap.

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  62, 179 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vapenfrågor

  Vapenfrågor

  Betänkande 2022/23:JuU17

  Riksdagen har behandlat 15 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden. Förslagen handlar bland annat om handläggning av vapenlicensärenden och vapenbrott.

  Riksdagen sa nej till motionerna, bland annat med hänvisning till att det redan pågår utrednings- och beredningsarbete i de frågor som förslagen handlar om.

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 48 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

  Kriminalvårdsfrågor

  Betänkande 2022/23:JuU13

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till pågående utredningar.

  Förslagen handlar exempelvis om återfallsförebyggande arbete, Kriminalvårdens kapacitet och villkorlig frigivning.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  7, 46 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Försvarsminister Pål Jonson M Civilminister Erik Slottner KD Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Energi- och näringsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Pensioner

  Pensioner

  Betänkande 2022/23:SfU11

  Riksdagen sa nej till samtliga motioner om socialförsäkringar som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om nivån på inbetalningarna till pensionssystemet, mer jämlika pensioner och rätten till garantipension för personer som är bosatta utanför Sverige.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 84 minuter
  Justering
  2023-02-09
  Bordläggning
  2023-02-15
  Debatt
  2023-02-16
  Beslut
  2023-02-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

  Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

  Betänkande 2022/23:SfU2

  Totalt cirka 55,4 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 25,6

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  28, 94 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-17
  Debatt
  2022-12-19
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

  Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

  Betänkande 2022/23:SfU1

  Totalt 106,4 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Riksdagen sa till regeringens förslag.

  Mest pengar, 45,6 miljarder kronor, går till sjukpenning och rehabilitering och 45,4 miljarder

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  53, 141 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-17
  Debatt
  2022-12-19
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Civilminister Erik Slottner KDMigrationsminister Maria Malmer Stenergard M besvarar

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration

  Utgiftsområde 8 Migration

  Betänkande 2022/23:SfU4

  Drygt 16 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet Migration. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Mest pengar, drygt 9 miljarder kronor, går till ersättningar och bostadskostnader. Migrationsverket får

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  52, 162 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-14
  Debatt
  2022-12-15
  Beslut
  2022-12-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

  Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

  Betänkande 2022/23:SfU9

  En arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat. Det har regeringen föreslagit och riksdagen sa ja till förslaget.

  Syftet med ett höjt försörjningskrav är att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

  Lagändringen börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  40, 110 minuter
  Justering
  2022-11-24
  Bordläggning
  2022-11-29
  Debatt
  2022-11-30
  Beslut
  2022-11-30
 • Utredning av kapacitetseffekt för utbyggnad av Västra stambanan

  Motion 2022/23:1578 av Ingemar Kihlström (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1578 av Ingemar Kihlström KD Utredning av kapacitetseffekt för utbyggnad av Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vilka kapacitetseffekter som en utbyggnad av dubbelspår, mötesplatser, planskilda korsningar samt

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utredning av förutsättningarna för att utöka rotavdraget

  Motion 2022/23:1577 av Ingemar Kihlström (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1577 av Ingemar Kihlström KD Utredning av förutsättningarna för att utöka rotavdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att utöka rotavdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Införande

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Krav på ljudnivåer från idrottsanläggningar

  Motion 2022/23:1576 av Ingemar Kihlström (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1576 av Ingemar Kihlström KD Krav på ljudnivåer från idrottsanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra maximal tillåten ljudnivå för idrottsanläggningar till samma nivå som gäller för väg och järnväg och tillkännager detta

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skolavslutning och firanden av högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler

  Motion 2022/23:1575 av Ingemar Kihlström (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1575 av Ingemar Kihlström KD Skolavslutning och firanden av högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ytterligare klargörande direktiv under riksdagsåret 2022/23 för att möjliggöra skolavslutningar

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter