Ingela Thalén (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
f.d. statsråd
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2004-06-14
Ledig
1999-10-01 – 2002-09-30
Ordinarie
1996-03-23 – 1999-09-30
Ledig
1994-10-07 – 1996-03-22
Ordinarie
1991-10-04 – 1994-10-06
Ledig
1988-10-02 – 1991-10-03

Arbetsmarknadsutskottet

Ordförande
1992-02-25 – 1994-10-01
Ledamot
1992-02-21 – 1992-02-24

Socialutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1992-02-20

Kulturutskottet

Suppleant
2002-11-19 – 2004-06-14

Bostadsutskottet

Ledamot
2002-10-17 – 2004-06-14

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2004-06-14
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1990-05-31 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsminister
1987-10-19 – 1990-02-27

Socialdepartementet

Statsråd
1999-10-01 – 2002-09-30
Socialminister
1994-10-07 – 1996-03-22
Socialminister
1994-10-06 – 1996-03-22
Socialminister
1990-02-27 – 1991-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Arbetsmarknadsmin. 1987-90. Socialmin. 1990-91. Ledamot av Socialutskottet 91/92 och Arbetsmarknadsutskottet 92/93-93/94, ordförande 92/93-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 89/90-90/91 och 94/95- samt Talmanskonferensen 92/93-93/94.

Bostadsort

Järfälla

Utbildning

Butiksbiträde vid Renés Färg & parfym 59. Anställd vid Svenska Kullagerfabriken 60, Unga örnar 61, Tornborg Lundberg AB 62-65, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) 65-68, Stockholms arbetarekommun 68 och 78-79, statsrådsberedningen 69, SAP:s partistyrelse 69, Stockholms läns landsting 70-72, Förenade AB Arebolagen 72-74 och Göteborgs arbetarekommun 75-78. Politisk sekreterare i Järfälla kommun 79-80. Kommunalråd i Järfälla 80-87. Statsråd och chef för arbetsmarknadsdepartementet 20.10.1987-11.1.1990, statsråd och chef för socialdepartementet 12.1.1990-4.10.1991 och 7.10.1994-22.3.1996 samt statsråd vid Socialdepartementet 1.10.1999-. SAP:s partisekreterare 96-99.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Riksförbund i Norra Stor-Stockholm, ordförande 81-92. - Ledamot av SAP:s partistyrelse 90-99, ledamot av verkställande utskottet 90-99, partisekreterare 96-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Jakobsbergs polisstyrelse 83-87, länsarbetsnämnden i Stockholms län, vice ordförande 85-87, miljövårdsberedningen 87-90, kooperativa rådet, ordf 88-90, regionalpolitiska rådet, ordf 88-90, stat-kommunberedningen 90-91 samt beredningen för livsmedels- och näringsfrågor 90-91. - Ledamot av hälso- och sjukvårdsberedningen 90-91, pensionsarbetsgruppen 91-94, pensionärskommittén 94-96 och 99-, ordförande 94-96, vice ordförande 99-, genomförandegruppen av det nya pensionssystemet 99-, ordförande 99-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Järfälla kommunfullmäktige 69-74 och 82-87. Ledamot av kommunstyrelsen 83-87, ordförande 83-87, ledamot av arbetsutskottet 81-87, ordförande 83-87. Ledamot av byggnadsnämnden 72-74, organisationsutskottet 81-83, ordförande 83, planeringsutskottet 81-87, ordförande 83-87, arbetslöshetsnämnden 81-85, ordförande 83-85, samt polisstyrelsen 81-87, ordförande 83-87, samt räddnings- och civilförsvarsnämnden 87, ordförande 87.

Föräldrar

Tvättmästaren Knut Erland Ericsson och Sara Johanna Ström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • bostadsanpassningsbidraget

  Skriftlig fråga 2003/04:471 av Thalén, Ingela (s)

  den 15 december Fråga 2003/04:471 av Ingela Thalén s till statsrådet Berit Andnor om bostadsanpassningsbidraget Bostadsanpassningsbidraget är till för att medge människor med funktionshinder möjlighet att anpassa bostaden efter det funktionshinder man drabbats av. Ett funktionshinder är att ha drabbats av astma och

  Inlämnad
  2003-12-15
  Besvarare
  Berit Andnor (S)
 • Antalet högskoleplatser i Stockholms län

  Motion 2003/04:Ub507 av Niclas Lindberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub507 av Niclas Lindberg m.fl. s Antalet högskoleplatser i Stockholms län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av fler högskoleplatser till Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Momsregler för småföretagare

  Motion 2003/04:Sk384 av Ingela Thalén och Anita Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk384 av Ingela Thalén och Anita Johansson s Momsregler för småföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om momsregler för småföretagare. Motivering Under en rad av år har olika insatser gjorts för att underlätta nyföretagande.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Familjedaghem

  Motion 2003/04:Ub444 av Christina Axelsson och Ingela Thalén (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub444 av Christina Axelsson och Ingela Thalén s Familjedaghem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att familjedaghemmen bör omfattas av läroplanen för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Utbildning av service- och signalhundar

  Motion 2003/04:So567 av Ingela Thalén och Anita Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So567 av Ingela Thalén och Anita Johansson s Utbildning av service- och signalhundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning av service- och signalhundar. Service- och signalhundar I flera länder, bl.a. England,

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nationellt barnrättscenter

  Motion 2003/04:So457 av Ingela Thalén (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So457 av Ingela Thalén s Nationellt barnrättscenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablering och finansiering av ett nationellt barnrättscenter. Motivering Konventionen om barnets rättigheter Barnkonventionen antogs

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen

  Motion 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. s Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Levande kust och skärgård

  Motion 2003/04:N378 av Jan-Olof Larsson och Ingela Thalén (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N378 av Jan-Olof Larsson och Ingela Thalén s Levande kust och skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att skapa en levande kust och skärgård. Motivering Sverige delas ofta in i å ena sidan tillväxtområden och

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • handlingsplan mot könsstympning

  Skriftlig fråga 2002/03:1017 av Thalén, Ingela (s)

  den 26 maj Fråga 2002/03:1017 av Ingela Thalén s till statsrådet Berit Andnor om handlingsplan mot könsstympning Alla former av kvinnlig könsstympning innebär ett livslångt lidande för den stympade kvinnans del och könsstympning är inte förenlig med rätten till kvinnlig frigörelse och jämställdhet. Att könsstympa en

  Inlämnad
  2003-05-26
  Besvarare
  Berit Andnor (S)
 • andelsbytessystemets skatterättsliga effekt

  Skriftlig fråga 2002/03:727 av Thalén, Ingela (s)

  den 27 mars Fråga 2002/03:727 av Ingela Thalén s till finansminister Bosse Ringholm om andelsbytessystemets skatterättsliga effekt Riksdagen beslutade den 19 december 2002 att uppmärksamma regeringen på tolkningen av skatterättsliga bedömningar som uppstår med anledning av kontantbegränsningsregeln vid andelsbyten.

  Inlämnad
  2003-03-27
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • finansiering av kärnkraftsavfall

  Skriftlig fråga 2002/03:490 av Thalén, Ingela (s)

  den 7 februari Fråga 2002/03:490 av Ingela Thalén s till miljöminister Lena Sommestad om finansiering av kärnkraftsavfall Finansieringsfrågorna kring kärnkraftsavfallet är utomordentligt viktiga. De principer som bygger upp dagens system känns logiska och bra. Systemet upplevs som rättvist och det finns en uppställning

  Inlämnad
  2003-02-07
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • tingsrättsorganisationen i Stockholms län

  Skriftlig fråga 2002/03:489 av Thalén, Ingela (s)

  den 7 februari Fråga 2002/03:489 av Ingela Thalén s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrättsorganisationen i Stockholms län I november förra året avlämnades utredningen Framtidens tingsrättsorganisation i Stockholms län Utredaren lämnar ett huvudförslag och ett alternativ till en ny organisation. Utredningen

  Inlämnad
  2003-02-07
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • omprövning av vattendomar

  Skriftlig fråga 2002/03:346 av Thalén, Ingela (s)

  den 19 december Fråga 2002/03:346 av Ingela Thalén s till miljöminister Lena Sommestad om omprövning av vattendomar För att kunna bevara och återställa känsliga miljöer och biotoper kan det finnas anledning att pröva om gamla tillstånd avseende dikningsföretag är hinder för våtmarksanläggning. Vattenkraftsregleringen

  Inlämnad
  2002-12-19
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • åtgärder mot utförsäljning av statlig mark

  Skriftlig fråga 2002/03:130 av Thalén, Ingela (s)

  den 14 november Fråga 2002/03:130 av Ingela Thalén s till finansminister Bosse Ringholm om åtgärder mot utförsäljning av statlig mark Runt våra kuster och även i inlandet finns stora markområden som kan vara väldigt värdefulla för fritid, rekreation och turism. Det gäller inte minst i våra skärgårdskommuner. Staten

  Inlämnad
  2002-11-14
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Krisplan mot ohälsa

  Krisplan mot ohälsa

  Betänkande 2001/02:SFU18

  Riksdagen avslog motionsförslag om en finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Vidare avslogs motionsförslag om bl.a. en åtgärdsplan mot den ökande sjukfrånvaron, en ny rehabiliteringsförsäkring, försäkringskassornas situation, läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen och förtidspensionärers återgång till arbetslivet.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  62, 1 minuter
  Justering
  2002-06-04
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Barnpolitiken - arbetet med strategin för attförverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Barnpolitiken - arbetet med strategin för attförverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Betänkande 2001/02:SOU23

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om arbetet med att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Utgångspunkten för redovisningen är den strategi för förverkligandet av barnkonventionen som riksdagen beslutade om i mars 1999 (se 1998/99:SoU6 ).

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  55
  Reservationer
  42 
  Anföranden och repliker
  29, 113 minuter
  Justering
  2002-05-16
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård

  samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård

  Interpellation 2001/02:326 av Könberg, Bo (fp)

  den 19 mars Interpellation 2001/02:326 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård I dag är det 16 månader sedan socialutskottet av regeringen begärde en proposition om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring, för

  Inlämnad
  2002-03-19
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: barnen i Östersjöområdet

  barnen i Östersjöområdet

  Interpellation 2001/02:258 av Green, Monica (s)

  den 11 februari Interpellation 2001/02:258 av Monica Green s till statsrådet Ingela Thalén om barnen i Östersjöområdet Ekonomisk utveckling och samarbete med länderna kring Östersjön har sedan början av 90-talet varit några av ledorden för svensk Östersjöpolitik. Med en god ekonomisk utveckling kommer möjligheterna

  Inlämnad
  2002-02-13
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • Stillbild från Frågestund: ip

  ip

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: livränta

  livränta

  Interpellation 2001/02:181 av Stenberg, Hans (s)

  den 17 januari Interpellation 2001/02:181 av Hans Stenberg s till statsrådet Ingela Thalén om livränta När en person drabbas av en olycka som leder till livslång invaliditet innebär det ett stort lidande för den som drabbas. När man sedan efter en tids sjukskrivning övergår från sjukersättning till sjukpension sänks

  Inlämnad
  2002-01-18
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)

Filter