Ingegerd Saarinen (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västerbottens län
Titel
bibliotekarie
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1999-01-01 – 2006-10-02

Näringsutskottet

Andre vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1999-01-01 – 2002-09-30

Försvarsutskottet

Suppleant
1999-01-01 – 2002-09-30

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1999-01-01 – 2002-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2001-11-02 – 2002-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2000-10-19 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Debattmetoder hos Vattenfall

  Skriftlig fråga 2005/06:2119 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 11 september Fråga 2005/06:2119 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros s Debattmetoder hos Vattenfall Enligt Upsala Nya Tidning den 18 augusti 2006 har Forsmark Kraft AB genom sin jurist Sven Ordéus ljugit för olika medier i syfte att misskreditera förre konstruktionschefen vid Vattenfall,

  Inlämnad
  2006-09-11
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Konvertering från gas

  Skriftlig fråga 2005/06:2093 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 1 september Fråga 2005/06:2093 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Konvertering från gas För närvarande finns regler för konverteringsbidrag för att byta uppvärmning från olja och el. I Stockholmsområdet finns åtskilliga hus främst småhus som uppvärms med gas. Gasen är oljebaserad.

  Inlämnad
  2006-09-01
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Information till nordiska grannländer

  Skriftlig fråga 2005/06:2042 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 21 augusti Fråga 2005/06:2042 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad s Information till nordiska grannländer Gunnar Kvassheim, ordförande i Stortingets energi- och miljöutskott, menar i Verldens Gang den 16 augusti att Sverige inte följt internationella avtal om att informera grannländer efter

  Inlämnad
  2006-08-21
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • EU:s arbete med företagens sociala ansvar

  Skriftlig fråga 2005/06:2024 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 15 augusti Fråga 2005/06:2024 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros s EU:s arbete med företagens sociala ansvar I Europeiska kommissionens meddelande KOM2006 136 beskriver kommissionen sitt arbete för att göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar. Meddelandet är

  Inlämnad
  2006-08-15
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Transparens i arbetet med företagens sociala ansvar

  Skriftlig fråga 2005/06:2023 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 15 augusti Fråga 2005/06:2023 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros s Transparens i arbetet med företagens sociala ansvar I Europeiska kommissionens meddelande KOM2006 136 beskriver kommissionen sitt arbete för att göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar. Meddelandet

  Inlämnad
  2006-08-15
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Havandeskapspenning för företagare

  Skriftlig fråga 2005/06:1928 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 17 juli Fråga 2005/06:1928 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros s Havandeskapspenning för företagare Den som har ett arbete som innebär risker i arbetsmiljön eller är så fysiskt påfrestande att arbetsförmågan blir nedsatt kan ansöka om havandeskapspenning under 50 dagar före förlossningen.

  Inlämnad
  2006-07-17
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Norrbotniabanans finansiering

  Skriftlig fråga 2005/06:1927 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 17 juli Fråga 2005/06:1927 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Ulrica Messing s Norrbotniabanans finansiering Bygget av Norrbotniabanan ska påbörjas år 2010 enligt riksdagsbeslut. För att bygget ska komma i gång måste järnvägsutredningar göras klara för samtliga etapper: UmeåSkellefteå, SkellefteåPiteå och

  Inlämnad
  2006-07-17
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Bärbranschens villkor

  Skriftlig fråga 2005/06:1858 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 19 juni Fråga 2005/06:1858 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder s Bärbranschens villkor Den 25 jan ställde jag en fråga om bärbranschen till finansministern: I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna.

  Inlämnad
  2006-06-19
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Miljövänlig el med vindkraft

  Miljövänlig el med vindkraft

  Betänkande 2005/06:NU21

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om miljövänlig el med vindkraft. Beslutet innebär bland annat att fastighetsskatten för vindkraftverk sänks från 0,5% till 0,2% och att den pågående satsningen på pilotprojekt ska fortsätta, där ökat fokus ska läggas på landsdelar med goda vindförutsättningar.

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  42, 1 minuter
  Justering
  2006-06-01
  Debatt
  2006-06-13
  Beslut
  2006-06-14
 • Salmon action plan

  Skriftlig fråga 2005/06:1801 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 13 juni Fråga 2005/06:1801 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad s Salmon action plan I Sverige klipps fettfenan på den odlade laxen innan den släpps ut. Avsikten är bevarandet av vildlaxen och laxöringen. Detta sker som ett resultat av en överenskommelse mellan länderna runt Östersjön som löper

  Inlämnad
  2006-06-13
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Dawit Isaak

  Dawit Isaak

  Interpellation 2005/06:378 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 2 maj Interpellation 2005/06:378 av Ingegerd Saarinen mp till utrikesminister Jan Eliasson s Dawit Isaak En av hörnstenarna i en demokrati är en fri opinionsbildning, med en fri press. Men en på papperet fri press är inte ett tillräckligt krav i sig. Journalister måste naturligtvis också kunna vara verksamma

  Inlämnad
  2006-05-02
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Forskning och ny teknik för framtidens energisystem

  Forskning och ny teknik för framtidens energisystem

  Betänkande 2005/06:NU19

  Riksdagen beslutade om riktlinjerna för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet. Verksamheten ska få långsiktiga förutsättningar och hanteras som övriga forskningsanslag i statsbudgeten. Uppföljning och oberoende utvärdering ska genomföras vart fjärde år som underlag för successiva revideringar av inriktning och mål. Energimyndigheten ska utifrån övergripande mål ha ansvaret för att utforma insatserna.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  19, 44 minuter
  Justering
  2006-05-19
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden

  Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden

  Betänkande 2005/06:NU18

  Elkunderna får en starkare ställning på energimarknaden från den 1 januari 2007. Det ska bland annat bli lättare att byta elleverantör. Elkunderna ska dessutom få bättre information om när deras elavtal går ut, och det ska bli lättare att hitta information om priser och villkor på elmarknaden. Riksdagen

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  13, 39 minuter
  Justering
  2006-05-11
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring

  Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring

  Betänkande 2005/06:MJU24

  Riksdagen beslutade om en ny lag om finansiering av kärnavfallets slutförvaring. Lagen ersätter en tidigare lag. Syftet är att säkerställa finansieringen av de allmänna skyldigheter som följer av den så kallade kärntekniklagen. Riksdagen beslutade också att regeringen ska kunna bestämma att en kommun ska utöva tillsyn över solarieverksamhet. Flertalet av bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2008.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 37 minuter
  Justering
  2006-05-04
  Debatt
  2006-05-18
  Beslut
  2006-05-19
 • Arbetsmiljöverkets rekommendationer för ljudmiljön i skolan

  Skriftlig fråga 2005/06:1560 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 8 maj Fråga 2005/06:1560 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Hans Karlsson s Arbetsmiljöverkets rekommendationer för ljudmiljön i skolan Mer än 80 av samtliga hörselskadade elever går i den vanliga skolan. Där har de samma villkor som elever med god hörsel det vill säga stora klasser och att varken kommunikationssätten

  Inlämnad
  2006-05-08
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Vattenfall och handel med diktaturer

  Vattenfall och handel med diktaturer

  Interpellation 2005/06:327 av Bill, Per (m)

  den 28 mars Interpellation 2005/06:327 av Per Bill m till näringsminister Thomas Östros s Vattenfall och handel med diktaturer Det bästa sättet att sprida demokrati till länder som inte har det är frihandel. Motsatsen handelsembargon, tullar och bojkotter är trubbiga vapen som drabbar befolkningen hårt. Med handel

  Inlämnad
  2006-03-28
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Resurscentrum mot mobbning

  Skriftlig fråga 2005/06:1516 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 2 maj Fråga 2005/06:1516 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Hans Karlsson s Resurscentrum mot mobbning Föreningen Stopp genomförde för en tid sedan en manifestation för personer i arbetslivet som tagit sitt liv på grund av mobbning. Organisationens syfte är att stödja och vägleda kränkta människor i arbetslivet,

  Inlämnad
  2006-05-02
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.

  Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.

  Betänkande 2005/06:NU15

  Elproducenter får rätt att kräva ursprungsgarantier för el som framställts med användning av högeffektiv kraftvärme. Systemet liknar det system som redan finns för produktion av förnybar el. En ursprungsgaranti är ett dokument som är utfärdat av en myndighet och som anger att en viss mängd högeffektiv

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 35 minuter
  Justering
  2006-04-06
  Debatt
  2006-04-21
  Beslut
  2006-04-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa handelspolitiska frågor

  Vissa handelspolitiska frågor

  Betänkande 2005/06:NU14

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om olika handelspolitiska frågor.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 42 minuter
  Justering
  2006-04-04
  Debatt
  2006-04-21
  Beslut
  2006-04-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Redogörelse för regelförbättringsarbetet

  Redogörelse för regelförbättringsarbetet

  Betänkande 2005/06:NU10

  Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen om arbetet med att förbättra reglerna för företagen. Näringsutskottet framhåller att arbetet är viktigt för att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas som företagarnation och anser att regeringen bedriver ett ambitiöst arbete. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 55 minuter
  Justering
  2006-04-06
  Debatt
  2006-04-21
  Beslut
  2006-04-26

Filter