Inga Berggren (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
hushållslärare, fil.kand.
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Suppleant
2007-01-18 – 2011-04-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Skatteutskottet 91/92-, Bostadsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Trelleborg

Utbildning

Hushållslärareexamen 64. Hushållslärare 64-67. Yrkeslärare på livsmedelsteknisk linje 68-91. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Nordbankens kontor i Trelleborg 86-91. Ledamot av direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem 80-86. - Ledamot av styrelsen för Trelleborgs moderata kvinnoförening, ordförande 67-76, och Trelleborgs krets av Moderata samlingspartiet 70-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av länsarbetsnämnden i Malmöhus län 87-91. Ledamot av styrelsen för arbetslivsfonden i Malmöhus län 90-. - Ledamot av bostadspolitiska utredningen 95-96, kommittén om den regionala samhällsorganisationen (PARK) 97-00, boendesociala beredningen 98-00, nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan 00-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Trelleborgs kommunfullmäktige 71-91. Ledamot av kommunstyrelsen 83-91, vice ordförande 83-91. Ledamot av barnavårdsnämnden 69-70, socialnämnden 74-88 och valberedningen 85-91.

Föräldrar

Anders Hilding Johansson och Helga Ingegerd Rask

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • miljökonsekvenser vid vindkraftsbyggen

  Skriftlig fråga 2001/02:1456 av Berggren, Inga (m)

  den 30 juli Fråga 2001/02:1456 av Inga Berggren m till statsrådet Lena Sommestad om miljökonsekvenser vid vindkraftsbyggen I en interpellationsdebatt tidigare i år om vindkraft och miljöpåverkan höll miljöministern med mig om att det finns för lite kunskap om hur vindkraften påverkar olika naturförhållanden. Miljöministern
  Inlämnad
  2002-07-30
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • vägen mellan Vellinge och Trelleborg

  Skriftlig fråga 2001/02:1440 av Berggren, Inga (m)

  den 24 juli Fråga 2001/02:1440 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om vägen mellan Vellinge och Trelleborg Europaväg E6/E22 sträckningen VellingeTrelleborg är ännu inte utbyggd som motorväg. På denna den sydligaste delen av E6/E22 går en stor del av Sveriges export via Trelleborgs hamn, Sveriges
  Inlämnad
  2002-07-24
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • kommunala bostadsbolag

  Skriftlig fråga 2001/02:1389 av Berggren, Inga (m)

  den 27 juni Fråga 2001/02:1389 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala bostadsbolag Regeringen föreslog i propositionen Allmännyttiga bostadsföretag prop. 2001/02:58 nya former av statligt stöd till kommunala bostadsföretag. Regeringen har inte själv redovisat någon granskning av stödets
  Inlämnad
  2002-06-27
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m.

  Motion 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin

  Motion 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks med
  Inlämnad
  2002-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • samordning av stranderosionsansvar

  Skriftlig fråga 2001/02:1091 av Berggren, Inga (m)

  den 22 april Fråga 2001/02:1091 av Inga Berggren m till miljöminister Kjell Larsson om samordning av stranderosionsansvar Miljöministern vill samla frågor om stranderosion i en myndighet. Statsrådet Lena Sommestad har i brev svarat oroliga boende i södra Skåne, att ett samordningsansvar kan fylla en viktig funktion
  Inlämnad
  2002-04-22
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag

  Motion 2001/02:Sk37 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk37 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:165. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regler mot handel med skalbolag
  Inlämnad
  2002-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N54 av Inga Berggren och Lars Lindblad (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N54 av Inga Berggren och Lars Lindblad m med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 20 Förslag till riksdagsbeslut 21 20 gånger mer vindkraft 21 Regeringens motstridiga målsättningar 21
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor

  Motion 2001/02:Bo27 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo27 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att sänka gränsvärdena för radon i befintlig bebyggelse. Riksdagen tillkännager för regeringen sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret 1 Sammanfattning Syftet med frivillig försvarsverksamhet bör vara att denna bidrar till totalförsvarets folkliga förankring. Den skall därvid förankra demokratins utveckling
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Sammanfattning Det går inte att i förväg avgöra om en händelse som påverkar samhällets vitala funktioner kommer att leda till en allvarlig samhällskris. Därför bör ledningen av samhället
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • brotaxan på Öresundsbron

  Skriftlig fråga 2001/02:930 av Berggren, Inga (m)

  den 21 mars Fråga 2001/02:930 av Inga Berggren m till statsrådet Leif Pagrotsky om brotaxan på Öresundsbron De taxor för bil- och busstrafik som nu gäller på Öresundsbron bidrar till att många väljer att inte åka över bron. Det avtal mellan den svenska och danska staten, som ligger till grund för Öresundsbron, ger
  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Öresundsintegrationen och den svenska högskolemomsen

  Skriftlig fråga 2001/02:929 av Berggren, Inga (m)

  den 21 mars Fråga 2001/02:929 av Inga Berggren m till finansminister Bosse Ringholm om Öresundsintegrationen och den svenska högskolemomsen I Sverige har vi högskolemoms. Det finns inte i Danmark. Region Skåne deltar mycket aktivt som offentlig part i Öresundsintegrationen på en rad olika områden, däribland i det som
  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • vård i grannland

  Skriftlig fråga 2001/02:927 av Berggren, Inga (m)

  den 21 mars Fråga 2001/02:927 av Inga Berggren m till socialminister Lars Engqvist om vård i grannland På hälso- och sjukhusområdet verkar Region Skåne för att utveckla möjligheterna för patienter att söka vård på båda sidor av Öresund. Krångliga regler på såväl nationell som EU-nivå utgör dock ett integrationshinder.
  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • miljön för närboende till vindkraftverk

  Interpellation 2001/02:312 av Berggren, Inga (m)

  den 12 mars Interpellation 2001/02:312 av Inga Berggren m till statsrådet Lena Sommestad om miljön för närboende till vindkraftverk Regeringens uttalade målsättning är att tjugodubbla vindkraftens elproduktion i Sverige fram till 2010. Det är med alla mått mätt en väldigt stor utbyggnad. Vindkraftverken ska byggas
  Inlämnad
  2002-03-12
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kooperativ hyresrätt

  Kooperativ hyresrätt

  Betänkande 2001/02:BOU5

  Riksdagen beslutade om en ny boendeform, kooperativ hyresrätt. Kooperativ hyresrätt ska fungera som en mellanform mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. Den kooperativa hyresgästens rätt till lägenheten stämmer till stor del överens med vad som gäller vid vanlig hyra. Hyresvärden ska emellertid vara
  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 39 minuter
  Justering
  2002-02-21
  Debatt
  2002-03-06
  Beslut
  2002-03-06
 • stöd till kommunala bostadsbolag

  Interpellation 2001/02:285 av Berggren, Inga (m)

  den 1 mars Interpellation 2001/02:285 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stöd till kommunala bostadsbolag Regeringen lade i höstas fram propositionen Allmännyttiga bostadsföretag prop. 2001/02:58Regeringens proposition har väckt mycket kritik. Kritiken har bl.a. bestått i att regeringen med sin
  Inlämnad
  2002-03-04
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • samordningsansvaret för erosionsfrågor

  Skriftlig fråga 2001/02:622 av Berggren, Inga (m)

  den 29 januari Fråga 2001/02:622 av Inga Berggren m till statsrådet Lena Sommestad om samordningsansvaret för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosion bereds inom Regeringskansliet, men miljöminister Kjell Larsson vill inte föregå regeringens ställningstagande skriver han i ett svar på tidigare fråga av
  Inlämnad
  2002-01-29
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag

  Motion 2001/02:Sk35 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk35 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Betänkande 2001/02:KU7

  Det ska i samtliga län fr.o.m. år 2003 kunna bildas kommunala samverkansorgan för regional utveckling. Ett samverkansorgan ska utgöras av ett kommunalförbund där samtliga kommuner i länet är medlemmar och där landstinget kan vara medlem. Samverkansorganen ska utarbeta program för länets utveckling och
  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  74, 43 minuter
  Beredning
  2001-10-25
  Justering
  2001-12-12
  Debatt
  2002-01-17
  Beslut
  2002-01-17

Filter