Hugo Hegeland (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
professor
Född år
1922
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1994-10-02

Skatteutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Finansutskottet 82/83 och 85/86-87/88, Socialförsäkringsutskottet 82/83-84/85 samt Lagutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Finansutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 88/89-90/91 och Kulturutskottet 91/92-93/94.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Studentexamen vid Majorna högre allmänna läroverk i Göteborg 42. Politices magister vid Göteborgs högskola 45, filosofie licentiat där 47. Studier i USA 47-48 och 50-51. Biträdande lärare vid Göteborgs handelshögskola 48-49 och 51-52 samt vid Lunds universitet 52. Filosofie doktor vid Göteborgs högskola 52. Docent i nationalekonomi vid Lunds universitet 53. Tillförordnad professor i nationalekonomi med statistik vid Göteborgs handelshögskola 53-54. Studier i Frankrike 55-56 samt i Afrika 57 och 58. Tillförordnad professor i nationalekonomi vid Lunds universitet 60, Uppsala universitet 60-61 och Göteborgs universitet 61-64. Professor i nationalekonomi vid Umeå universitet 65-69. Chefredaktör för Veckans Affärer 69-70. Universitetslektor i samhällsekonomi med socialpolitik vid Göteborgs socialhögskola 70-78. Rektor för Göteborgs socialhögskola 70-77. Innehavare av personlig tjänst vid Göteborgs universitet 78-87. Chefredaktör för Företagsekonomi 82-86.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Korresponderande ledamot av Institute d'études du développement économique de l'Afrique i Paris 59-. - Inspektor för Maria elementarskola i Stockholm 78-. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs lokalavdelning av Sveriges Företagares Riksförbund, vice ordförande 82-86.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av forskningsrådsnämnden 89-95. - Ledamot av delegationen för jämställdhetsforskning 82-85.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs kommuns namnberedning, vice ordförande 92-95. - Ledamot av Västerbottens läns landsting 68-69.

Litteratur

The Quantity Theory of Money. A critical study of its historical development and interpretation and a restatement (1951, doktorsavhandling), The Multiplier Theory (1954), Economic Systems of the West: The Structure and Functioning of Sweden's Political Economy (1957), Money, Growth, and Methodology (1961, redaktör), Från knapphet tilll överflöd. En studie över knapphetsbegreppet i nationalekonomin (1967), Blir människan överflödig? (1969), Grundkurs i samhällsekonomi (1:a upplagan 1972, tillsammans med andra) Vad är hemarbetet värt? (1973), Barn, kvinnor, hemarbete (1975), Barnens väl går före (1976), Barnhemsbarn. Min kollektiva uppväxt (1:a upplagan 1978), Fondsocialism och förmögenhetsfördelning (1982), Skyddslingarna på Ekedalen (1988).

Föräldrar

Sjukvårdaren Oskar Edström och städerskan Jenny Elisabet Andersson

Sagt och gjort

 • Särkullsbarns arvsrätt

  Motion 1993/94:L421 av Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:L421 av Hugo Hegeland m Särkullsbarns arvsrätt Under de senaste årtiondena har vissa förändringar skett i den praktiska tillämpningen av arvsrätten. Således har adoptivbarn fått närmare förbindelse med sin sociala och juridiska omgivning samtidigt som samhörigheten med ursprungssläkten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Etik i politiken

  Motion 1993/94:K807 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, v, kds, c)

  Motion till riksdagen 1993/94:K807 av Barbro Westerholm m.fl. fp, m, c, kds, v Etik i politiken Förtroendet för politiker har stadigt sjunkit under de senaste årtiondena. I en studie om allmänhetens attityder till politiker under åren 1973-1980 konstaterade Torsten Österman att förtroendet under denna period hade

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning om etik i politiken

  Motion 1993/94:Ub653 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, v, kds, c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub653 av Barbro Westerholm m.fl. fp, m, c, kds, v Forskning om etik i politiken Forskarna Mikael Gilljam och Sören Holmberg drar på grundval av de resultat de fått fram i 1991 års valundersökning slutsatsen att misstron och cynismen gentemot partier och politiker har vuxit i stort sett

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksdrotstitel

  Motion 1993/94:Ju406 av Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju406 av Hugo Hegeland m Riksdrotstitel För att något motverka den utbredda jämlikheten i Högsta domstolen föreslår jag att Högsta domstolens ordförande ges titeln riksdrots, därmed bekräftande dennes särskiljande ställning. När Konungens högsta domstol genom kungl. förordning den 15

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avdragsrätt i stället för flerbarnstillägg

  Motion 1993/94:So602 av Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:So602 av Hugo Hegeland m Avdragsrätt i stället för flerbarnstillägg En snabb tillväxt av den offentliga skulden som vi nu ser har inget moget västland någonsin upplevt i fredstid, såvitt vi vetskriver Klas Eklund och Lars Heikensten i DN Debatt den 3 januari 1994. Det har inte jag heller,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen

  Motion 1993/94:Sk9 av Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk9 av Hugo Hegeland m med anledning av prop. 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen I propositionen föreslås bl a att SURV:en skall avskaffas. Detta innebär att regeringen måste ta upp frågan om regler för skadeförsäkringsbolag ur två aspekter, nämligen att förlänga

  Inlämnad
  1993-11-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Ub110 av Doris Håvik m.fl. (s, m, c, fp, kds, nyd, v)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub110 av Doris Håvik m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, v med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg I regeringens proposition för kunskap och framsteg 1992/93:170 föreslås att Universitetet i Göteborg för forskning och forskarutbildning erhåller sammanlagt 502 262

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gotland som ekonomisk frizon

  Motion 1992/93:Sk617 av Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk617 av Hugo Hegeland m Gotland som ekonomisk frizon Hongkong har sedan andra världskrigets slut haft en spektakulär ekonomisk utveckling. Från en sönderslagen ekonomi med knappt 500 000 invånare har den tidigare brittiska kronkolonin utvecklats till ett samhälle med 5,8 miljoner invånare

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturstödets användning

  Motion 1992/93:Kr241 av Göran Åstrand och Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr241 av Göran Åstrand och Hugo Hegeland m Kulturstödets användning Stöd kulturen inte dess byråkrati Kulturen engagerar ett stort antal människor och uppvisar en spännande och vital bredd. Kulturen är en källa till upplevelser och glädje, den ger oss nya dimensioner och berikar våra

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flerbarnstillägget

  Motion 1992/93:So603 av Margit Gennser och Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So603 av Margit Gennser och Hugo Hegeland m Flerbarnstillägget Det allmänna barnbidraget utgår dels som barnbidrag till alla barn under 16 år, dels som ett flerbarnstillägg till barn i familjer med 3 eller flera barn. Flerbarnstillägget infördes 1982 och uppgick då till 125 miljoner kronor.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökat bundet u-landsbistånd

  Motion 1992/93:U202 av Hugo Hegeland och Filip Fridolfsson (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:U202 av Hugo Hegeland och Filip Fridolfsson m Ökat bundet u-landsbistånd I regeringens proposition l993/94:l00 Bilaga 4 föreslås att det samlade biståndet för budgetåret l993/94 skall uppgå till l2 960 miljoner kronor. De multilatera bidragen föreslås uppgå till 3 l48 miljoner kronor.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lektorstjänster på gymnasiet

  Motion 1992/93:Ub435 av Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub435 av Hugo Hegeland m Lektorstjänster på gymnasiet Den ryske författaren Alexander N. Ostrovskij l823-1886 har bl.a. skrivit en pjäs med titeln Ingen människa är alltid visDen tanken slår mig när jag tagit del av uppgifter rörande besättningen av lektorstjänster på vissa gymnasier.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Upphävandet av sanktionerna mot Sydafrika

  Motion 1992/93:U607 av Birger Hagård och Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:U607 av Birger Hagård och Hugo Hegeland m Upphävandet av sanktionerna mot Sydafrika I proposition l992/93:l00, Bilaga 4, sid 7, skriver föredragande statsråd: De positiva dragen i utvecklingen i Sydafrika, där betydelsefulla steg tagits mot en förhandlingslösning, förmörkas av politiskt

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:UU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Pensionerade läkares möjlighet att bedriva samhällsfinansierad verksamhet

  Motion 1992/93:Sf201 av Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf201 av Hugo Hegeland m Pensionerade läkares möjlighet att bedriva samhällsfinansierad verksamhet I SOU 118 vill Socialdepartementet införa en ny princip för pensionerade läkares möjlighet att driva samhällsfinansierad verksamhet. I 3 sid l2, sista stycket står: Försäkringskassan skall

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
 • Återkrav av socialbidrag

  Motion 1992/93:So269 av Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So269 av Hugo Hegeland m Återkrav av socialbidrag I 6 socialtjänstlagen SFS l980:620, omtryck l988:87l regleras rätten till bidrag. Allmänt vägledande skall vara respekt för människors självberoenderätt och integritet. Såsom påtalats i motion l99l/92:SoU247 förekommer tyvärr i ej ringa

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ordensväsendets återinförande

  Motion 1992/93:K803 av Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:K803 av Hugo Hegeland m Ordensväsendets återinförande Till slut tvingades regering och riksbank att acceptera valutamarknadens krafter. Varför inte också acceptera krafterna på fåfängans marknad och återinföra ordensväsendet Det skulle dessutom ge statskassan en inte obetydlig förstärkning

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1992/93:145 Redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika

  Motion 1992/93:U12 av Birger Hagård och Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:U12 av Birger Hagård och Hugo Hegeland m med anledning av skriv. 1992/93 145 Redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika I sin skrivelse 1992/93:145 redogör regeringen för svenska företags verksamhet i Sydafrika under året 1991 och lämnar där uppgifter om bl.a. företagens omsättning,

  Inlämnad
  1992-12-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:UU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:116 Ersättningsnivåer för vissa pensionsförmåner m.m.

  Motion 1992/93:Sf13 av Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf13 av Hugo Hegeland m med anledning av prop. 1992/93:116 Ersättningsnivåer för vissa pensionsförmåner m.m. Minskningar av pensionsnivån för ålders- respektive tilläggspension m.m. med två procentenheter i enlighet med proposition 1992/93:50 och proposition 1992/93:116 innebär att arbetsskadelivräntan

  Inlämnad
  1992-11-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi95 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi95 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Inledning I del II av årets kompletteringsproposition framlägger regeringen på basis av kommunalekonomiska kommitténs

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:146 Bemyndigande att avskaffa vissa sanktioner mot Sydafrika, m.m.

  Motion 1991/92:U8 av Birger Hagård och Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:U8 av Birger Hagård och Hugo Hegeland m med anledning av prop. 1991/92:146 Bemyndigande att avskaffa vissa sanktioner mot Sydafrika, m.m. I propositionen redovisas regeringens bedömning att handelsförbudet mot Sydafrika bör upphävas när det föreligger en bindande överenskommelse om en

  Inlämnad
  1992-04-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1991/92:UU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter