Gunnar Goude (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
professor
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
2004-04-22 – 2004-07-03
Ersättare
2003-10-27 – 2004-03-14
Ersättare
2003-01-20 – 2003-05-31
Ersättare
2002-11-11 – 2002-12-20

Utbildningsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Trafikutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-20 – 2002-01-17

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2004-04-23 – 2004-07-03
Suppleant
2003-10-28 – 2004-03-14
Suppleant
2003-01-22 – 2003-05-31
Suppleant
2003-01-20 – 2003-06-06
Suppleant
2002-11-13 – 2002-12-20

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2003-10-28 – 2004-01-30

Skatteutskottet

Suppleant
2004-04-23 – 2004-07-03
Suppleant
2003-10-28 – 2004-03-14

Försvarsutskottet

Suppleant
2004-04-23 – 2004-07-03
Suppleant
2004-01-30 – 2004-03-14

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Titel saknas

  Titel saknas

  Betänkande 2003/04:MJU20

  Riksdagen beslutade om en samlad valpolitik. Svensk politik för att skydda världen valar ska bygga på samarbetet inom Internationella valfångstkommissionen (IWC). I övrigt innebär Sveriges linje bland annat följande: Flera åtgärder planeras för att förhindra bifångsterna av valar, det vill säga att många
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 68 minuter
  Beredning
  2004-04-20
  Justering
  2004-06-01
  Debatt
  2004-06-17
  Beslut
  2004-06-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Titel saknas

  Titel saknas

  Betänkande 2003/04:MJU22

  Regeringen har redovisat för riksdagen hur regeringen tycker att EU:s nya jordbrukspolitik ska tillämpas i de delar där Sverige ska ta ställning till olika alternativ. Förslagen innebär att ett frikopplat gårdsstöd bör införas enligt en så kallad blandmodell. Modellen innebär i huvudsak en regionalisering
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  30 
  Anföranden och repliker
  34, 101 minuter
  Justering
  2004-06-01
  Debatt
  2004-06-17
  Beslut
  2004-06-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Uppföljning av skogspolitiken

  Uppföljning av skogspolitiken

  Betänkande 2003/04:MJU16

  Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur den ser på skogspolitiken, mot bakgrund av bland annat Skogsstyrelsens utvärdering av skogspolitikens effekter. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.
  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  30
  Reservationer
  49 
  Anföranden och repliker
  29, 80 minuter
  Justering
  2004-04-27
  Debatt
  2004-05-13
  Beslut
  2004-05-13
 • med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling

  Motion 2003/04:MJ64 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ64 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en väsentligt förbättrad integration av hållbar utveckling i
  Inlämnad
  2004-05-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Titel saknas

  Titel saknas

  Betänkande 2003/04:MJU14

  Kommunerna och länsstyrelserna har inte tillräckligt med resurser för att klara av kontrollen av djurskyddet. Riksdagen vill därför att regeringen undersöker hur resurserna kan öka och om arbetsuppgifterna behöver ändras. Riksdagen har också synpunkter på kommunernas avgifter för djurskyddet och vill att djurskyddet i landet samordnas bättre.
  Behandlade dokument
  91
  Förslagspunkter
  30
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  46, 44 minuter
  Justering
  2004-04-20
  Debatt
  2004-05-05
  Beslut
  2004-05-06
 • med anledning av framst. Riksrevisionens styrelses framställning angående djurskyddstillsynen Riksrevisionens styrelses framställning angående djurskyddstillsynen

  Motion 2003/04:MJ37 av Gunnar Goude (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ37 av Gunnar Goude mp med anledning av framst. Riksrevisionens styrelses framställning angående djurskyddstillsynen Riksrevisionens styrelses framställning angående djurskyddstillsynen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2004-02-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar m.m.

  Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar m.m.

  Betänkande 2003/04:MJU2

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 14,3 miljarder kronor i anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2004. Riksdagen ställde sig även bakom regeringens redovisning av de resultat som uppnåtts inom politikområdet Landsbygdspolitik och hade inget att invända mot den information som lämnats om resulfördelning och utfall inom verksamhetsområdena.
  Behandlade dokument
  66
  Förslagspunkter
  41
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  25, 70 minuter
  Beredning
  2003-08-26
  Justering
  2003-11-25
  Debatt
  2003-12-11
  Beslut
  2003-12-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Betänkande 2003/04:MJU1

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 3,77 miljarder kronor i anslag till miljö- och naturvård för 2004. Den totala resursförstärkningen till miljö- och naturvård blir cirka 400 miljoner kronor år 2004, cirka 320 miljoner kronor år 2005 och cirka 350 miljoner kronor år 2006 i jämförelse med 2003 års utgiftsnivå.
  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 1 minuter
  Justering
  2003-11-20
  Debatt
  2003-12-11
  Beslut
  2003-12-16
 • med anledning av skr. 2003/04:9 EU-prioriteringar för att nå miljömålen

  Motion 2003/04:MJ11 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ11 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av skr. 2003/04:9 EU-prioriteringar för att nå miljömålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om integration av miljöfrågor i relevanta politikområden. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2003-11-25
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp

  Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp

  Betänkande 2003/04:MJU4

  Nya delmål för miljökvalitetsmålet och ökat producentansvar ska leda till bättre avfallshantering och återvinning. Regeringens miljökvalitetsmål får två nya delmål. De går ut på att en allt större del av matavfallet från hushåll, restauranger, butiker och livsmedelsindustri ska återvinnas genom kompostering
  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  54, 24 minuter
  Justering
  2003-10-16
  Debatt
  2003-10-29
  Beslut
  2003-10-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i fiskelagen, m.m.

  Ändringar i fiskelagen, m.m.

  Betänkande 2002/03:MJU16

  Riksdagen beslutade om bl.a. skärpta och utvidgade sanktioner mot överträdelser av fiskelagstiftningen fr.o.m. den 1 juli 2003. Bakgrunden är de krav som ställs på Sverige som medlem i EU. Sanktionerna mot överträdelser av fiskelagstiftningen skärps och kompletteras med ytterligare administrativa påföljder.
  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  41, 100 minuter
  Beredning
  2003-03-20
  Justering
  2003-04-29
  Debatt
  2003-05-14
  Beslut
  2003-05-14
 • med anledning av förs. 2002/03:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående villkoren för veterinär verksamhet

  Motion 2002/03:MJ21 av Gunnar Goude och Mikaela Valtersson (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ21 av Gunnar Goude och Mikaela Valtersson mp med anledning av förs. 2002/03:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående villkoren för veterinär verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utreder förutsättningarna för en förbättrad rekrytering av veterinärer
  Inlämnad
  2003-04-17
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag

  Motion 2002/03:Kr8 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr8 av Ewa Larsson m.fl. mp med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till hur auktorisation av arkeologer i framtiden kan ske. Motivering
  Inlämnad
  2003-04-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KrU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor

  Motion 2002/03:N12 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:N12 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den nu pågående Kärnsäkerhetsutredningen bör få tilläggsdirektiv så att ambitionsnivån höjs och att utredningen
  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:NU11
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område

  Motion 2002/03:MJ19 av Gunnar Goude och Claes Roxbergh (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ19 av Gunnar Goude och Claes Roxbergh mp med anledning av prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av regler i miljöbalken om att avfall till förbränning
  Inlämnad
  2003-03-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:52 Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk

  Motion 2002/03:MJ17 av Gunnar Goude (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ17 av Gunnar Goude mp med anledning av prop. 2002/03:52 Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen att den i samband med att fördraget ratificeras, bör förklara att Sverige inte delar
  Inlämnad
  2003-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jakt och viltvård

  Jakt och viltvård

  Betänkande 2002/03:MJU9

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om jakt och viltvård. Motionerna handlar bl.a. om skyddsjakt efter skarv och säl, småviltsjakt, ersättning för viltskador och vissa administrativa frågor.
  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  27
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  41, 120 minuter
  Justering
  2003-02-18
  Debatt
  2003-03-06
  Beslut
  2003-03-12
 • med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor

  Motion 2002/03:N7 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:N7 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det är viktigt att den kraftutbyggnad som följer av elcertifikaten åtföljs av ett instrument
  Inlämnad
  2003-02-06
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2002/03:NU6
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg - FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling

  Motion 2002/03:MJ11 av Gunnar Goude och Lotta N Hedström (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ11 av Gunnar Goude och Lotta N Hedström mp med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om globalisering och en internationell miljödomstol.
  Inlämnad
  2003-02-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:UMJU1
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Östersjön som särskilt känsligt havsområde

  Östersjön som särskilt känsligt havsområde

  Betänkande 2002/03:MJU6

  Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att så snart som möjligt hos FN:s sjöfartsorganisation IMO ansöka om att svenskt vatten i Östersjön ska få status som särskilt känsligt havsområde. Regeringen bör också påskynda arbetet inom Helcom för att även övriga länder i Östersjöregionen
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  7, 48 minuter
  Justering
  2002-12-18
  Debatt
  2003-01-29
  Beslut
  2003-01-29

Filter