Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Nordiskt samarbete

  Nordiskt samarbete

  Betänkande 2009/10:UU19

  Regeringen har redovisat för riksdagen samarbetet under år 2009 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för det parlamentariska samarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.
  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  10
  Anföranden och repliker
  22, 121 minuter
  Beredning
  2010-05-20
  Justering
  2010-05-27
  Debatt
  2010-06-22
  Beslut
  2010-06-23
 • Standardtrygghet eller grundtrygghet

  Skriftlig fråga 2009/10:903 av Wahlström, Göte (s)

  den 17 juni Fråga 2009/10:903 Standardtrygghet eller grundtrygghet av Göte Wahlström s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Den svenska välfärdspolitiken har under modern tid kännetecknats av system med generella och breda försäkringar baserade på vad som brukar kallas standardtrygghet utifrån inkomstbortfallsprincipen.
  Inlämnad
  2010-06-17
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Den nordiska modellen

  Den nordiska modellen

  Interpellation 2009/10:422 av Wahlström, Göte (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:422 Den nordiska modellen av Göte Wahlström s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den svenska modellen, som i hög utsträckning också utgör vad som brukar kallas den nordiska modellen, har sitt ursprung i såväl en samlad välfärdspolitik som en arbetsmarknadspolitik med tydliga
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Indragen sjukpenning

  Indragen sjukpenning

  Interpellation 2009/10:362 av Jansson, Eva-Lena (s)

  den 6 maj Interpellation 2009/10:362 Indragen sjukpenning av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I enlighet med regeringens direktiv har många medborgare fått sin sjukpenning indragen enligt beslut av Försäkringskassan. Personerna i fråga ska nu delta i Arbetsförmedlingens verksamhet.
  Inlämnad
  2010-05-06
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

  Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

  Betänkande 2009/10:SfU18

  Sverige har en reglerad invandring där uppehållstillstånd ska ordnas före inresa. Men detta kan resultera i att barn och föräldrar skiljs åt i onödan. Riksdagen har därför beslutat om ändringar i utlänningslagen. En förälder eller ett barn som redan befinner sig hos anhöriga i Sverige ska därmed kunna
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  27, 76 minuter
  Justering
  2010-05-06
  Debatt
  2010-05-21
  Beslut
  2010-05-26
 • med anledning av prop. 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

  Motion 2009/10:Sf12 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf12 av Veronica Palm m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet 68106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undantag ska kunna göras från huvudregeln
  Inlämnad
  2010-03-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Försörjningskrav vid anhöriginvandring

  Försörjningskrav vid anhöriginvandring

  Betänkande 2009/10:SfU12

  Riksdagen har beslutat om försörjningskrav vid anhöriginvandring. Försörjningskravet ska gälla när en utlänning söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Villkoret för att få uppehållstillstånd ska vara att personen i Sverige tjänar tillräckligt mycket för att försörja
  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  44, 147 minuter
  Justering
  2010-02-18
  Debatt
  2010-03-10
  Beslut
  2010-03-10
 • Nordiskt samarbete kring arbetet med sällsynta sjukdomar och resurskrävande behandling

  Skriftlig fråga 2009/10:614 av Wahlström, Göte (s)

  den 5 mars Fråga 2009/10:614 Nordiskt samarbete kring arbetet med sällsynta sjukdomar och resurskrävande behandling av Göte Wahlström s till socialminister Göran Hägglund kd Inom ramen för Nordiska ministerrådet har initiativ tagits för ett nordiskt samarbete kring arbetet med sällsynta sjukdomar och resurskrävande
  Inlämnad
  2010-03-05
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Arbetstillstånd till utlänning

  Skriftlig fråga 2009/10:594 av Wahlström, Göte (s)

  den 3 mars Fråga 2009/10:594 Arbetstillstånd till utlänning av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I utlänningslagen 6 kap. 2 framgår att arbetstillstånd kan ges till en utlänning som erbjudits arbete om löner, försäkringsvillkor och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer
  Inlämnad
  2010-03-03
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Problem för invandrade att få ID-kort

  Skriftlig fråga 2009/10:452 av Wahlström, Göte (s)

  den 28 januari Fråga 2009/10:452 Problem för invandrade att få ID-kort av Göte Wahlström s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Efter kraftfull kritik förklarade regeringen för något år sedan att frågan om problematiken med utfärdande av ID-kort för invandrade till Sverige var uppklarad.
  Inlämnad
  2010-01-28
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • med anledning av prop. 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring

  Motion 2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring s47005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:77. Riksdagen beslutar om yrkande 1 avslås att 5 kap. 3 c 6 utlänningslagen ska ha följande lydelse: en utlänning
  Inlämnad
  2010-01-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration

  Utgiftsområde 8 Migration

  Betänkande 2009/10:SfU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 5,75 miljarder kronor anslag för området migration för 2010. De största anslagen används för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader (2,25 miljarder kronor) och Migrationsverket (2,01 miljarder kronor). Riksdagen sa också ja till
  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  48, 169 minuter
  Justering
  2009-12-01
  Debatt
  2009-12-11
  Beslut
  2009-12-14
 • Uppehållstillstånd för hela familjen

  Skriftlig fråga 2009/10:255 av Wahlström, Göte (s)

  den 30 november Fråga 2009/10:255 Uppehållstillstånd för hela familjen av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I en dom har Migrationsöverdomstolen fattat beslut om att en apatisk pojke ska beviljas uppehållstillstånd medan föräldrar och yngre broder ska avvisas. Domen avgjordes av en helt skiljaktig
  Inlämnad
  2009-11-30
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skattefusk och svartjobb inom taxinäringen

  Skattefusk och svartjobb inom taxinäringen

  Interpellation 2009/10:39 av Pärssinen, Raimo (s)

  den 21 oktober Interpellation 2009/10:39 Skattefusk och svartjobb inom taxinäringen av Raimo Pärssinen s till finansminister Anders Borg m Den 27 april ställde jag en interpellation till statsrådet om skattefusk och svartjobb inom taxinäringen. Taxibranschen har länge haft stora problem med detta samt har själv
  Inlämnad
  2009-10-21
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • med anledning av prop. 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete

  Motion 2009/10:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf8 av Veronica Palm m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete s47004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen,
  Inlämnad
  2009-11-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet

  Motion 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet s89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stärka barnperspektivet i
  Inlämnad
  2009-10-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

  Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

  Betänkande 2009/10:SfU4

  Högriskskyddet för sjuklönekostnader utökas för ungdomar som har aktivitetsersättning. Vidare förlängs rätten för en närstående att vårda en person som är svårt sjuk från 60 dagar till 100 dagar. Det blir också bli möjligt för någon annan än en ensamstående förälder att få tillfällig föräldrapenning för att vårda ett barn när föräldern på grund av egen sjukdom eller smitta inte kan vårda barnet. Barnet ska vara under tre år. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2010.
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 29 minuter
  Justering
  2009-09-24
  Debatt
  2009-10-22
  Beslut
  2009-10-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s strategi för Östersjöområdet

  EU:s strategi för Östersjöområdet

  Utlåtande 2009/10:UU5

  Utrikesutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen med förslag till EU:s strategi för Östersjöområdet. Strategin syftar till att fördjupa samarbetet runt Östersjön för att ta vara på den gemensamma lagstiftningen och existerande finansiella instrument för att Östersjöregionen ska utvecklas
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 60 minuter
  Justering
  2009-10-13
  Debatt
  2009-10-21
  Beslut
  2009-10-22
 • Stödinsatser för personer med osynliga funktionshinder

  Motion 2009/10:So576 av Karin Åström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:So576 av Karin Åström m.fl. s Stödinsatser för personer med osynliga funktionshinder s46019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödinsatser för personer med osynliga funktionshinder. Motivering Många människor
  Inlämnad
  2009-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

  Motion 2009/10:Sf394 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf394 av Veronica Palm m.fl. s Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp s47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2009-10-06
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2009/10:AU2 2009/10:AU9 2009/10:SfU1 2009/10:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): 23 avslag

Filter