Göte Jonsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
kriminalinspektör
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-12-02 – 2002-09-30
Ledig
2000-09-05 – 2000-12-01
Ordinarie
1991-09-29 – 2000-09-04
Ordinarie
1979-09-30 – 1988-10-02

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1995-01-15
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1995-01-16 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-24 – 1995-01-15
Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

Besvärsnämnden

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979-88. 1991- Suppleant i Justitieutskottet 79/80, Civilutskottet 79/80 och 82/83 Bostadsutskottet 83/84-84/85 och Jordbruksutskottet 91/92-94/95. Ledamot av Justitieutskottet 79/80-81/82, Socialskottet 82/83-87/88 och 91/92-94/95 samt Jordbruksutskottet 95/96-. Suppleant i Besvärsnämnden 93/94- och Nordiska rådets svenska delegation 94/95-.

Bostadsort

Kaxholmen

Utbildning

Folkhögskola 57-60. Polisskola 60. Polis i Stockholm, Skärstad och Jönköping 60-, kriminalinspektör 73-. Kommunalråd i Jönköping 73-79 och 89-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Vätterns kraft AB 77-79, Ryppens kraft AB 78-79, Huskvarnaåns kraft AB 79, Grännaskolan 87- och Södra Vätterbygdens folkhögskola 92-. - Ledamot av styrelsen för Jönköpings polisförening, ordförande 69-73. - Ledamot av styrelsen för Svenska Missionsförbundets församling i Skärstad 73-, vice ordförande 73-74, ordförande 86-. - Ledamot av styrelsen för Jönköpings läns distrikt av Moderata samlingspartiets ungdomsförbund (MUF), ordförande 66-70, MUF 68-74 och Jönköpings länsförbund av Moderata samlingspartiet, 2:e vice ordförande 75-83, 1:e vice ordförande 91-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Jönköpings län 92-, Statens jordbruksverk 94-96, Naturvårdsverket 98-, Ledamot av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 91-. - Ledamot av stadsförnyelsekommittén 79-82, 1981 års polisberedning 81-85, socialberedningen 84-87, partnerskapskommittén 91-93, kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, 92-95, klimatkommittén 98-00, miljömålskommittén 98-00, miljöbalkskommittén 00, Ledamot av parlamentariska referensgruppen till narkotikakommissionen 82-84.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Jönköpings kommunfullmäktige 71-81 och 91-93. Ledamot av kommunstyrelsen 72-79 och 89-91. Ledamot av hälsovårdsnämnden 71-73, ordförande 71-73. Led av styrelsen för F-kommunen ekonomisk förening 71-79 och Fastighets AB Hökhult 77-79.

Föräldrar

Hemmansägaren Karl Edvin Ernst Jonsson och Märta Linnea Ingegärd Jonasson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • offerter från statliga företag

  Skriftlig fråga 2001/02:1634 av Jonsson, Göte (m)

  den 16 september Fråga 2001/02:1634 av Göte Jonsson m till näringsminister Björn Rosengren om offerter från statliga företag Värnamo kommun har på ett korrekt sätt gått ut på öppna marknaden med en upphandling inom Kunskapslyftet. Flera offerter har lämnats in bl.a. från statliga Lernia. Vid granskning av offerterna
  Inlämnad
  2002-09-16
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • säkerheten i butiker

  Skriftlig fråga 2001/02:1631 av Jonsson, Göte (m)

  den 13 september Fråga 2001/02:1631 av Göte Jonsson m till justitieminister Thomas Bodström om säkerheten i butiker De kvalificerade butiksrånen fortsätter. Särskilt utsatta är vissa butiker, t.ex. uraffärer. Rånen och stölderna tar sig allt mera avancerade former. Detta har givetvis medfört stora svårigheter för butiksinnehavarna,
  Inlämnad
  2002-09-13
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • information om rovdjur

  Skriftlig fråga 2001/02:1612 av Jonsson, Göte (m)

  den 6 september Fråga 2001/02:1612 av Göte Jonsson m till statsrådet Lena Sommestad om information om rovdjur För närvarande pågår en ganska omfattande diskussion om rovdjuren i Sverige och då inte minst vargen. I många fall sker en skönmålning av situationen när det gäller relationen mellan rovdjuren och människan,
  Inlämnad
  2002-09-06
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • äganderätte vid naturvårdsavsättningar i skogen

  Skriftlig fråga 2001/02:1610 av Jonsson, Göte (m)

  den 6 september Fråga 2001/02:1610 av Göte Jonsson m till justitieminister Thomas Bodström om äganderätt vid naturvårdsavsättningar i skogen För närvarande pågår ett omfattande arbete med skogsavsättningar för reservat och för skydd av nyckelbiotoper i skogen. Inventeringarna på privat mark görs oftast utan att markägarna
  Inlämnad
  2002-09-06
  Besvarare
  näringsminister Ulrica Messing (S)
 • returförpackningssystem

  Skriftlig fråga 2001/02:1427 av Jonsson, Göte (m)

  den 18 juli Fråga 2001/02:1427 av Göte Jonsson m till statsrådet Ulrica Messing om returförpackningssystem Enligt uppgift har de stora livsmedelskedjorna kommit överens om att införa ett returförpackningssystem med plastbackar inom livsmedelssektorn. De har också deltagit i bildandet av ett bolag för lansering och
  Inlämnad
  2002-07-18
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Handel med skogsfrö och skogsplantor

  Handel med skogsfrö och skogsplantor

  Betänkande 2001/02:MJU21

  Reglerna om handel med skogsfrö och skogsplantor ändras med anledning av ett EG-direktiv (frö- och plantdirektivet). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får möjlighet att meddela föreskrifter om produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial. Det införs bestämmelser om register över leverantörer av skogsodlingsmaterial samt över godkända frökällor. Tillsynsmyndighetens kontrollverksamhet utökas. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2003.
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 10 minuter
  Justering
  2002-05-14
  Debatt
  2002-05-30
  Beslut
  2002-05-31
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: miljövänlig energiproduktion

  miljövänlig energiproduktion

  Interpellation 2001/02:461 av Jonsson, Göte (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:461 av Göte Jonsson m till miljöminister Kjell Larsson om miljövänlig energiproduktion Det råder bred enighet om att utsläppen av växthusgaser och växthuseffekten utgör ett stort miljöproblem. Det är också ett känt faktum att förbränning av fossila bränslen är en bidragande orsak
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: rättsliga åtgärder mot djurrättsaktivister

  rättsliga åtgärder mot djurrättsaktivister

  Interpellation 2001/02:374 av Gylling, Johnny (kd)

  den 15 april Interpellation 2001/02:374 av Johnny Gylling kd till justitieminister Thomas Bodström om rättsliga åtgärder mot djurrättsaktivister Det är viktigt att poängtera att man måste respektera allas rätt att uttrycka sina åsikter. Många är med rätta bekymrade över allt djurplågeri som pågår i världen, även i
  Inlämnad
  2002-04-15
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: färjetrafiken Gränna-Visingsö

  färjetrafiken Gränna-Visingsö

  Interpellation 2001/02:404 av Jonsson, Göte (m)

  den 24 april Interpellation 2001/02:404 av Göte Jonsson m till näringsminister Björn Rosengren om färjetrafiken Gränna-Visingsö Jönköpings kommun har hos Vägverket ansökt om förändring av färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö från enskild till allmän väg. Ansökan kom Vägverket till handa den 22 mars 1999. Framställan
  Inlämnad
  2002-04-24
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: sysselsättningen inom de areella näringarna

  sysselsättningen inom de areella näringarna

  Interpellation 2001/02:436 av Jonsson, Göte (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:436 av Göte Jonsson m till näringsminister Björn Rosengren om sysselsättningen inom de areella näringarna De areella näringarna är mycket viktiga för såväl sysselsättningen som ekonomin i vårt land. På landsbygden är dessa näringar basen för all verksamhet och helt nödvändig för
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: företagares rättssäkerhet i miljöfrågor

  företagares rättssäkerhet i miljöfrågor

  Interpellation 2001/02:458 av Sundell, Ola (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:458 av Ola Sundell m till näringsminister Björn Rosengren om företagares rättssäkerhet i miljöfrågor I mina kontakter med ett stort antal småföretagare får jag uppfattningen att det offentliga mer upplevs stjälpa än hjälpa de små företagen. Problem med krångliga kontakter med myndigheter
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: permetrinförbudet

  permetrinförbudet

  Interpellation 2001/02:405 av Jonsson, Göte (m)

  den 24 april Interpellation 2001/02:405 av Göte Jonsson m till statsrådet Ulrica Messing om permetrinförbudet Efter den sista december 2002 är det förbjudet att använda permetrinbehandlade plantor vid skogsplantering. Grunden för beslutet är i och för sig rimligt. Kemikaliebehandling hör inte hemma i ett framtida miljöanpassat
  Inlämnad
  2002-04-24
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Motion 2001/02:MJ36 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ36 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en förbättrad djurskyddstillsyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor

  Motion 2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvarigs rätt att närvara vid myndighetskontroll. Motivering I proposition 2001/02:137
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik

  Motion 2001/02:MJ32 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ32 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målkonflikter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Svenska Spel AB

  Skriftlig fråga 2001/02:922 av Jonsson, Göte (m)

  den 20 mars Fråga 2001/02:922 av Göte Jonsson m till statsrådet Ulrica Messing om Svenska Spel AB Det har framkommit att Svenska Spel säger upp ombudskapet för lotteriförsäljning med glesbygdsbutiker med motiveringen att omsättningen är för liten. Samtidigt anser Svenska Spel att man kan köpa lotterna på annat håll,
  Inlämnad
  2002-03-20
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändrad  ordning för utdömande av vite enligtmiljöbalken m.m.

  Ändrad ordning för utdömande av vite enligtmiljöbalken m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU8

  Riksdagen beslutade om ändringar i miljöbalken. Syftet med ändringarna är framför allt att förenkla och förtydliga balkens processuella bestämmelser. Viktigast är ändrad ordning för talan om utdömande av vite.
  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  31, 68 minuter
  Justering
  2002-02-12
  Debatt
  2002-03-06
  Beslut
  2002-03-06
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: skogspolitiken

  skogspolitiken

  Interpellation 2001/02:241 av Jonsson, Göte (m)

  den 6 februari Interpellation 2001/02:241 av Göte Jonsson m till statsrådet Ulrica Messing om skogspolitiken Riksdagen har fattat beslut om en ambitiös målsättning när det gäller skogsavsättning för bevarande av värdefulla miljöer och för bevarande av den biologiska mångfalden i skogen. Till detta kommer skogsägarnas
  Inlämnad
  2002-02-06
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • medlemskap för anställning inom kyrkan

  Skriftlig fråga 2001/02:760 av Jonsson, Göte (m)

  den 19 februari Fråga 2001/02:760 av Göte Jonsson m till statsrådet Mona Sahlin om medlemskap för anställning inom kyrkan Enligt uppgift har Diskrimineringsombudsmannen protesterat mot att Svenska kyrkan kräver medlemskap för att man ska få anställning inom kyrkan. Jag tycker det är självklart att trossamfund, liksom
  Inlämnad
  2002-02-19
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • de s.k. hedersmorden

  Skriftlig fråga 2001/02:604 av Jonsson, Göte (m)

  den 25 januari Fråga 2001/02:604 av Göte Jonsson m till statsrådet Mona Sahlin om de s.k. hedersmorden Så har det återigen hänt, ett s.k. hedersmord har begåtts här i Sverige. En ung levnadsglad flicka mördas brutalt av sin far. Detta är någonting som vi har utomordentligt svårt att förstå, och absolut inte kan acceptera.
  Inlämnad
  2002-01-25
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)

Filter