Göran Magnusson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västmanlands län
Titel
f.d. kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-30 – 2006-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1984-10-02 – 1985-09-29
Ersättare
1982-10-20 – 1982-11-21

Konstitutionsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Förste vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1986-10-06 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1986-10-06
Suppleant
1984-10-01 – 1985-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Andre vice ordförande
2003-02-18 – 2003-11-20
Vice ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Vice ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
2000-10-09 – 2002-10-08
Suppleant
1998-10-13 – 2000-10-08
Suppleant
1995-01-01 – 1998-10-05

Europarådets svenska delegation

Ordförande
2003-01-01 – 2006-10-02
Suppleant
1998-12-02 – 2002-12-31
Ledamot
1994-10-17 – 1998-12-01

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2001-03-22 – 2006-10-02
Suppleant
2000-07-01 – 2001-03-21

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1984. Rdl 1985- Suppleant i Utrikesutskottet 82/83, Försvarsutskottet 82/83, Justitieutskottet 84/85-85/86, Näringsutskottet 85/86-93/94 och Finansutskottet 94/95-. Ledamot av Justitieutskottet 86/87-. Suppleant i Riksdagens revisorer 94/95-, EU-nämnden 94/95-. Ledamot av Europarådets svenska delegation 94/95-.

Bostadsort

Köping

Utbildning

Realexamen. Folkhögskola. Journalist vid tidningen Folket 60-62. Redaktör för Unga Tankar 63-65. Organisationssekreterare för Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund 65-67. Ombudsman för Västmanlands läns SAP-distrikt 67 och HSB i Södra Västmanland 67-72. Kommunalråd i Köping 73-85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för HSB i Södra Västmanland 80-- och Köping--Arboga sparbank. -- Led av styrelsen för Ungdomens nykterhetsförbund, ordf 70--71, IOGT-NTO 70--73 och 85-- samt Nykterhetsrörelsens landsförbund, ordf 87--91. Led av fördelningsnämnden för statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer, ordf. -- Led av styrelsen för Köpings arbetarekommun, ordf 67--77, vice ordf 77--87, och Västmanlands läns SAP-distrikt.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Länsskolnämnden i Västmanlands län, ordförande 83-87, Alkohol- och narkotikapolitiska rådet 88-92, Samlingslokaldelegation 88-97 samt Offentliga sektorns särskilda nämnd (SHA-nämnden) 99-, ordförande 99-. Ledamot av styrelsen för Domstolsverket 89-94, Kriminalvårdsstyrelsen 94-95, Rikspolisstyrelsen 97-98, Polisstyrelsen i Västmanlands län 99-, ordförande 99-. - Ledamot av bostadssociala delegationen 75-79, domstolsutredningen 89-92, straffsystemkommittén 92-, barnpornografiutredningen 95-97, 1995 års domstolskommitté 95-, kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-, kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet m.m. 98-00, 1998 års sexualbrottskommitté 98 och 1999 års författningsutredning 99-02.

Kommunala uppdrag

Led av Köpings stadsfullmäktige 67--70. Led av drätselkammaren 68--70. Led av ungdomsstyrelsen 67--70, vice ordf 67--70. -- Led av Köpings kommunfullmäktige 71--. Led av kommunstyrelsen 71--85, vice ordf 73--82, ordf 83--85, samt dess AU 71--85, vice ordf 73--83. Led av valberedningen 71--73, centrala byggnadskommittén 71--82, vice ordf 74--82, fritidsnämnden 71--73, skolstyrelsen, ordf 73--82, sociala centralnämnden, ordf 73--82, kulturnämnden och dess AU 74--76, hamnstyrelsen 74--76, interkommunala kommittén 74--85 och dess AU 83--85 samt byggnadsnämnden 83--85. Led av styrelsen för HSB:s bostadsrättsföreningar 77--80, Kungsörs Grus AB 83--, Mälarterminalen AB, ordf 84--, Holotech 85--90 och KD-teknik 85--.

Litteratur

EG och alkoholen (1989, tills med andra).

Föräldrar

Kärnmakaren Karl Einar Magnusson och Anna Kristina (Anna-Stina) Stridh

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter