Elver Jonsson (FP)

Född år
1936
Avliden
2 januari 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-12-15 – 2002-09-30
Ledig
1992-11-15 – 1992-12-14
Ordinarie
1976-10-03 – 1992-11-14

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Vice ordförande
1991-09-29 – 1994-10-01
Vice ordförande
1988-10-02 – 1991-09-29
Vice ordförande
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ordförande
1979-09-30 – 1982-10-02
Ordförande
1978-10-02 – 1979-09-29
Ledamot
1976-10-03 – 1978-10-02

Socialutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1985-09-29 – 1994-10-02
Suppleant
1979-09-30 – 1985-09-29

Valberedningen

Ledamot
1985-09-29 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 71-72, Utbildningsutskottet 71-78/79, Näringsutskottet 73, Konstitutionsutskottet 75/76 och Socialutskottet 82/83-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 76/77-, ordförande 78/79-81/82, vice ordförande 85/86-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 79/80-84/85 och Trafikutskottet 85/86-. Ledamot av Trafikutskottet 78/79-81/82, Valberedningen 85/86-, Nordiska rådets svenska delegation 84/85- och Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88-.

Bostadsort

Alingsås

Utbildning

Fortsättningsskola. Postiljonskurs 56. Anställd vid postverket 55, postiljon 57-. Expeditionskurs 58-59. Övervakare 62-70. Akademiska studier i statskunskap 67. Arbetsledarkurs 69-70.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolans Älvsborgsdistrikt, ordförande 71-85. - Ledamot av styrelsen för Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF)-Ungdom, ordförande 73-80, och ledamot av MHF:s förbundsstyrelse 79-, ordförande 88-, samt Nordiska unionen för alkoholfri trafik 78-88, ordförande 82-88. - Kårchef för Svenska Missionsförbundets Ungdom:s scouter i Alingsås 63-70. Ledamot av styrelsen för Svenska Missionsförbundet 83-, ordförande 85-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 92 av Svenska Postförbundet, kassör 62-68. Ledamot av styrelsen för Alingsås folkpartiavdelning 68-86, vice ordförande 71-76, ordförande 76-86, och Älvsborgs läns länsförbund av Folkpartiet 72-, ordförande 84-, och ordförande i dess arbetsutskott 72-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag 79-83. Ledamot av socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor 79-83 och nämnden för regionalpolitiska frågor 83-86. - Ledamot av handikapputredningen 71-77, stimulansutredningen 74, nya arbetsrättskommittén 76-82, nya organisationskommittén för skyddat arbete 78-79, bilstödskommittén 79-82, ordförande 79-82, samt väg- och sjöfyllerikommittén 92. Särskild utredare i museijärnvägsutredningen 77-79.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Alingsås stads/kommunfullmäktige 67-79. Ledamot av drätselkammaren 68-70. Ledamot av valberedningen 67-73 och skolstyrelsen 64-68. Övervakare 62-70. - Ledamot av styrelsen för Fristads folkhögskola 65-79 och Hjälmareds folkhögskola 75-.

Föräldrar

Lantbrukaren Anders Jonsson och Ruth Svensson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • utbildningsinsatser för Dalsland

  Skriftlig fråga 2001/02:1630 av Jonsson, Elver (fp)

  den 13 september Fråga 2001/02:1630 av Elver Jonsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsinsatser för Dalsland God utbildning och kvalificerad yrkes- och fortbildning är avgörande för samhällsutveckling och välstånd. För att klara höga krav som ställs i det moderna samhället får inte en satsning
  Inlämnad
  2002-09-13
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • lantmäteriets prissättning

  Skriftlig fråga 2001/02:1578 av Jonsson, Elver (fp)

  den 30 augusti Fråga 2001/02:1578 av Elver Jonsson fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Lantmäteriets prissättning Det statliga Lantmäteriet driver sin uppdragsverksamhet i en del som kallas Metria. Denna organisation har visat sig ha svagheter. Det anförs bl.a. att det är oklart vad som är myndighetsuppgifter och
  Inlämnad
  2002-08-30
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • vägsatsning i Västsverige

  Skriftlig fråga 2001/02:1508 av Jonsson, Elver (fp)

  den 14 augusti Fråga 2001/02:1508 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om vägsatsning i Västsverige Det finns en stor samstämmighet i riksdagen, och bland allmänheten och näringslivets folk, att vår vägstandard bör upprustas. Det gäller såväl kapaciteten som kvaliteten. Det gäller de stora vägstråken,
  Inlämnad
  2002-08-14
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • sjöburna gränsgångare

  Skriftlig fråga 2001/02:1419 av Jonsson, Elver (fp)

  den 12 juli Fråga 2001/02:1419 av Elver Jonsson fp till statsrådet Leif Pagrotsky om sjöburna gränsgångare Hela tanken med Schengenavtalet och i än högre grad passfriheten i Norden siktar till att medborgare i Europa och inte minst nordbor ska kunna umgås utan byråkratiska svårigheter. Enligt rapporter i massmedierna
  Inlämnad
  2002-07-12
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • turistvisum

  Skriftlig fråga 2001/02:1395 av Jonsson, Elver (fp)

  den 28 juni Fråga 2001/02:1395 av Elver Jonsson fp till utrikesminister Anna Lindh om turistvisum I massmedierna kan vi läsa att färre visum för turister utanför Schengenområdet numera utfärdas. Det gäller i hög grad de som under korta perioder som turister vill besöka släktingar och vänner. För egen del har jag blivit
  Inlämnad
  2002-06-28
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • väntetiden för körkort

  Skriftlig fråga 2001/02:1394 av Jonsson, Elver (fp)

  den 28 juni Fråga 2001/02:1394 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om väntetiden för körkort En viktig del i ungdomars möjligheter till arbete är att inneha körkort. I massmedierna i dagarna har konstaterats att köerna är långa. Aspiranterna får först vänta i flera månader på besked om en uppkörningsdag
  Inlämnad
  2002-06-28
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi

  Motion 2001/02:A11 av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:A11 av Mikael Odenberg m.fl. m, kd, c, fp med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 2 Bakgrund 6 3 Verkligheten på arbetsmarknaden 6 3.1 Uppemot 700 000 människor saknar arbete 6 3.2 Sverige
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi

  Motion 2001/02:A10 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:A10 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av företagsreformer i Sverige och inom EU. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett system för individuell kompetensutveckling

  Ett system för individuell kompetensutveckling

  Betänkande 2001/02:AU10

  Riksdagen godkände regeringens förslag om riktlinjer för ett system för individuell kompetensutveckling. Enskilda personer ska kunna spara pengar till kompetensutveckling på ett särskilt kompetenssparkonto. Insättningarna ska vara avdragsgilla. Arbetsgivare ska uppmuntras att göra inbetalningar på de
  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  49, 140 minuter
  Justering
  2002-05-28
  Debatt
  2002-06-11
  Beslut
  2002-06-12
 • med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning

  Motion 2001/02:Ub29 av Elver Jonsson (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub29 av Elver Jonsson fp med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att översynen av folkbildningen
  Inlämnad
  2002-06-11
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU3 2003/04:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Partnerskap och adoption, m.m.

  Partnerskap och adoption, m.m.

  Betänkande 2001/02:LU27

  Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt
  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  104, 60 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: folkhälsan

  folkhälsan

  Interpellation 2001/02:485 av Jonsson, Elver (fp)

  den 26 april Interpellation 2001/02:485 av Elver Jonsson fp till socialminister Lars Engqvist om folkhälsan För några dagar sedan skrev en statsrådskvartett en debattartikel om den ökade ohälsan som ett kolossalt resursslöseri. Ministrarna Thalén, Ringholm, Sahlin och Engqvist hade i sin tankesmedja dragit slutsatsen
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Norden

  Norden

  Betänkande 2001/02:UU12

  Riksdagen lade till handlingarna dels regeringens skrivelse om regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet, dels en redogörelse av Nordiska rådets svenska delegation om parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet.
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 80 minuter
  Justering
  2002-04-25
  Debatt
  2002-05-22
  Beslut
  2002-05-22
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Vänerns översvämning

  Vänerns översvämning

  Interpellation 2001/02:440 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:440 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om Vänerns översvämning Klimatförändringarna har förorsakat många människor stor skada genom olika naturkatastrofer. I u-länderna är befolkningen mindre rustad att hantera de skador naturkatastroferna för med
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • a-kasserättigheter vid ideellt arbete

  Skriftlig fråga 2001/02:1184 av Jonsson, Elver (fp)

  den 21 maj Fråga 2001/02:1184 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om a-kasserättigheter vid ideellt arbete Det svenska samhället har av tradition ett stort inslag av folkrörelser. Ett stort antal människor engagerar sig ideellt i föreningsarbete inom någon folkrörelse. Det statliga regelverket
  Inlämnad
  2002-05-21
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Makten, pengarna och livet 4 Det ekonomiska läget i världen, Europa och Sverige 6 Den internationella
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20 2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:175 Ett system för individuell kompetensutveckling

  Motion 2001/02:A9 av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:A9 av Mikael Odenberg m.fl. m, kd, c, fp med anledning av prop. 2001/02:175 Ett system för individuell kompetensutveckling 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Propositionen 6 4 Förslag till riktlinjer 6 4.1 Systemets utgångspunkter och syfte 6
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:AU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • svensk arbetsmarknad och ohälsa

  Interpellation 2001/02:471 av Jonsson, Elver (fp)

  den 26 april Interpellation 2001/02:471 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om svensk arbetsmarknad och ohälsa Trots flera år av god konjunktur skakas hela grundvalen för svensk arbetsmarknad av en rad allt starkare negativa fenomen. Flera hundratusen står utanför arbetsmarknaden genom öppen arbetslöshet,
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Krisplan mot ohälsa (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:Sf34 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf34 av Lars Leijonborg m.fl. fp Krisplan mot ohälsa väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om lag om finansiell samordning mellan försäkringskassa och bl.a. sjukvård, i huvudsak i enlighet med de av riksdagen tidigare
  Inlämnad
  2002-04-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 1 avslag, ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet m.m.

  Trafiksäkerhet m.m.

  Betänkande 2001/02:TU10

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om trafiksäkerhet, förarutbildning och körkort samt fordonsfrågor.
  Behandlade dokument
  71
  Förslagspunkter
  36
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  43, 122 minuter
  Justering
  2002-04-09
  Debatt
  2002-04-24
  Beslut
  2002-04-25

Filter