Elisabeth Fleetwood (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
adjunkt
Född år
1927
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1981-10-05 – 1982-10-02
Suppleant
1979-09-30 – 1980-10-06

Konstitutionsutskottet

Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Utrikesutskottet

Suppleant
1979-09-30 – 1981-10-05

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1994-10-17 – 1998-12-01
Suppleant
1992-04-09 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Utrikesutskottet 79/80-80/81, Kulturutskottet 79/80-80/81, 82/83-86/87 och 88/89-90/91 samt Konstitutionsutskottet 85/86-86/87. Ledamot av Kulturutskottet 81/82 och 91/92-, vice ordförande 94/95, samt Konstitutionsutskottet 82/83-84/85 och 87/88-90/91. Suppleant i Europarådets svenska delegation 92/93- och Talmanskonferensen 94/95.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Filosofie magister 53. Adjunkt vid Ahlströmska skolan, Stockholm, 60- (tjänstledig 79-).

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Cancerfonden/Riksföreningen mot cancer 81-, vice ordförande 84-, ledamot av föreningens forskningsnämnd 84-90, Föreningen mot cancer i Stockholm 82-, Stiftelsen Marionetteatern, ordförande, Sveriges Museiförening, ordförande 92-, Radiotjänst i Kiruna AB 95-. Vice ordförande i Aktionskommittén för politiska fångar i Etiopien. - Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Stockholm, ordförande 79-82, Stockholms förbund av Moderata samlingspartiet 79- och Moderata kvinnoförbundet.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Stockholms högskoleregion 80-, ordförande 80-88, Stockholms universitet 88-, statens konstmuseer 92-95, Prins Eugens Waldemarsudde 95-. - Ledamot av folkbiblioteksutredningen 80-84, parlamentariska kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet 87-89 samt kommittén om kulturpolitikens inriktning 93-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms kommunfullmäktige 73-79. Ledamot av biblioteksnämnden 67-70 och 77-79, kulturnämnden 74-79 och kommunala handikapprådet 77-79. Ombud i Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Stockholms län 74-76.

Föräldrar

Direktören, kammarherre Swante Miles Fleetwood och Stina Flink

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolans roll i kulturlivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsofrågor

  Folkhälsofrågor

  Betänkande 2001/02:SOU19

  Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att mål bör antagas för det självmordspreventiva arbetet. Riksdagen avslog vidare motioner från allmänna motionstiden 2001 om olika folkhälsofrågor.
  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  11, 117 minuter
  Justering
  2002-05-16
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Partnerskap och adoption, m.m.

  Partnerskap och adoption, m.m.

  Betänkande 2001/02:LU27

  Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt
  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  104, 60 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • folksjukdomen benskörhet

  Interpellation 2001/02:421 av Fleetwood, Elisabeth (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:421 av Elisabeth Fleetwood m till socialminister Lars Engqvist om folksjukdomen benskörhet Med flest höftfrakturer i världen och flest kotfrakturer inom EU intar Sverige en föga eftersträvansvärd topposition i den internationella osteoporosstatistiken. Varje år inträffar i Sverige
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • utredning om cancerplan

  Interpellation 2001/02:486 av Fleetwood, Elisabeth (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:486 av Elisabeth Fleetwood m till socialminister Lars Engqvist om utredning om cancerplan Vid sammanträde i socialutskottet den 18 april 2002 justerades betänkandet 2001/2002 i SoU:13 och vår motion 2001/2002:So467 om cancerplan avslogs. Efter den 18 april har såväl statsminister
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • meritvärdering av studier utomlands

  Skriftlig fråga 2001/02:1111 av Fleetwood, Elisabeth (m)

  den 25 april Fråga 2001/02:1111 av Elisabeth Fleetwood m till utbildningsminister Thomas Östros om meritvärdering av studier utomlands För så länge sedan som under allmänna motionsperioden 1981 och 1984 väckte dåvarande riksdagsledamoten Rune Rydén m och undertecknad en motion angående meritvärdering av studier och
  Inlämnad
  2002-04-25
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa högskolefrågor

  Vissa högskolefrågor

  Betänkande 2001/02:UBU11

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om högskolefrågor.
  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  50, 1 minuter
  Justering
  2002-04-09
  Debatt
  2002-04-24
  Beslut
  2002-04-24
 • brandsäkra lokaler för Naturhistoriska riksmuseet

  Skriftlig fråga 2001/02:1104 av Fleetwood, Elisabeth (m)

  den 24 april Fråga 2001/02:1104 av Elisabeth Fleetwood m till kulturminister Marita Ulvskog om brandsäkra lokaler för Naturhistoriska riksmuseet Naturhistoriska riksmuseet är i starkt behov av brandsäkra lokaler för sina samlingar. Museets många forskare, forskarstuderande och gästforskare bygger till stor del sitt
  Inlämnad
  2002-04-24
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m.

  Motion 2001/02:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att A-lotteriets nuvarande rätt att sälja lotter över Internet bör upphävas med omedelbar verkan i enlighet
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , 1 bifall,
 • Stillbild från Remissdebatt: Remissdebatt

  Remissdebatt

  Datum
  2002-03-22
 • med anledning av prop. 2001/02:76 Teracom AB - garanti och omstrukturering

  Motion 2001/02:Kr4 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr4 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:76 Teracom AB garanti och omstrukturering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:76. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ägardirektiv till Teracom AB.
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Sponsring av statliga myndigheter

  Motion 2001/02:K25 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K25 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Sponsring av statliga myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår revisorernas förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Riksdagens revisorer presenterar
  Inlämnad
  2001-11-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:47 Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i lotterilagen (1994:1000)

  Motion 2001/02:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:47 Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i lotterilagen 1994:1000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om övergångsbestämmelser. Motivering Av allt
  Inlämnad
  2001-11-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Form och design

  Motion 2001/02:Kr226 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr226 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Form och design Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av form och design. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskningen på designområdet.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1 2001/02:NU12 2001/02:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Stockholm och dess invånare

  Motion 2001/02:N319 av Margareta Cederfelt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N319 av Margareta Cederfelt m.fl. m Stockholm och dess invånare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Stockholmsregionens förutsättningar och dessas betydelse för landets framtid. Riksdagen tillkännager för regeringen som
 • Brandsäkra lokaler för Naturhistoriska riksmuseets forskningssamlingar

  Motion 2001/02:Kr301 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m, kd, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr301 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m, kd, c, fp, mp Brandsäkra lokaler för Naturhistoriska riksmuseets forskningssamlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast efter den aviserade särskilda översynen redovisar för riksdagen vilka åtgärder som avses bli vidtagna
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Biblioteksersättningen

  Motion 2001/02:Kr298 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr298 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Biblioteksersättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om en reformerad biblioteksersättning. Motivering Regeringen har den 9 augusti i år godkänt en överenskommelse
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Tjustbygden

  Motion 2001/02:Kr297 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m, kd, c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr297 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m, kd, c Tjustbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att undersöka möjligheten av ett projektarbete om Tjustbygdens förhistoria. Motivering Vid Riksantikvarieämbetets
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Torsby Finnkulturcentrum

  Motion 2001/02:Kr275 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr275 av Jan-Evert Rådhström m.fl. m Torsby Finnkulturcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom Nordiska rådet driva frågan om att Torsby Finnkulturcentrum bör bli ett samnordiskt projekt. Motivering I Torsby
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skydd av kulturarvet

  Motion 2001/02:Kr246 av Carl Erik Hedlund och Elisabeth Fleetwood (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr246 av Carl Erik Hedlund och Elisabeth Fleetwood m Skydd av kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbättra kulturarvets säkerhet. Motivering När slottet Tre Kronor brann våren 1697 försvann större delen
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter