Elisa Abascal Reyes (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ekonomistuderande
Född år
1973
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen

  Motion 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande en del av asylprocessen Att huvudansvaret för verkställighet av beslut rörande avvisning och utvisning skall föras över från polisen till Invandrarverket känns riktigt. Beslut av en polismyndighet
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:SfU15
 • med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

  Motion 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog. Granen dominerar längs sluttningar och i terrängens svackor. Tallskogar finns på bergens och kustens hällmarker samt på gamla isälvsdeltan
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  20
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo75 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo75 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Kemikaliernas tidsålder Nu omges vi av 15 miljoner kemiska ämnen. Ca 100 000 av dem förekommer kommersiellt i världen och ingår i olika varor. I Sverige marknadsförs
  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Förväntningarna på denna försenade miljöproposition var stora. Statsministern har ju såväl i regeringsdeklarationen som vid andra tillfällen talat
  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  112
  Utskottsberedning
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (112 yrkanden): , , 110 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997

  Motion 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redog�relse f�r den svenska krigsmaterielexporten 1997 Inledning
  Inlämnad
  1998-05-28
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1997/98:UU25
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi56 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi56 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Tilläggsbudget för 1998 Utgiftsområde 13. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet Miljöpartiet de gröna vill avskaffa några av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som införts under senare
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 För över pengar från arbetsmarknadspolitiken till kommuner och landsting Behoven i välfärdens kärnverksamheter vård, omsorg och skola är efter en rad år av nedskärningar mycket stora.
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Gröna luntan Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Miljöanpassa ekonomin 5 2.1 Miljön måste in i de ekonomiska beskrivningarna 6 2.2 Från ord till handling 7 3 Den ekonomiska utvecklingen 8
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  94
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet

  Motion 1997/98:T57 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:T57 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet Staten har ett betydande ansvar på postområdet. I och med att konkurrensen ökar, ökar också betydelsen av att lagstiftningen på postområdet verkligen förmår ta tillvara de intressen som får
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m.

  Motion 1997/98:Jo47 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo47 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. Inledning I medvetande om att det inte längre är Sverige som bestämmer fiskepolitiken utan EU vill Miljöpartiet de gröna dock framföra följande synpunkter: I första hand avslag av ändringar
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

  Motion 1997/98:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:142:Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Inledning Världen står inför en stor utmaning. Allt fler människor i världen skall mättas, erosionen och utsugningen av jordar
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T41 av Roy Ottosson och Elisa Abascal Reyes (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:T41 av Roy Ottosson och Elisa Abascal Reyes mp med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Avveckla inte mångfalden på spåren Regeringens förslag till kraftigt ökad dieselskatt på järnvägstrafik medför allvarligt försämrade villkor för bl.a. shortlineföretagen,
  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T40 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:T40 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Innehåll 1 Sammanfattning 18 2 Transportpolitikens miljömål 19 2.1 Det transportpolitiska delmålet för miljö 20 2.2 Långsiktiga mål och etappmål 21 2.3 Klimatpåverkande gaser 22
  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  72
  Utskottsberedning
  ------------------------------------1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (72 yrkanden): , , 36 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m.

  Motion 1997/98:Jo44 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo44 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m. Inledning Miljöpartiet de gröna har inga invändningar mot att allt mindre läkemedel används i djurfoder, snarare tvärt om. Vi anser att användning av antibiotika, maskmedel mm borde minskas
  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------1997/98:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m.

  Motion 1997/98:T17 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:T17 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. 1 Finansieringen av Södra länken en huvudvärk för framtida generationer När regeringen föreslår att Södra länken ska finansieras genom lån, så innebär det
  Inlämnad
  1998-03-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget

  Motion 1997/98:U16 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U16 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget Inledning vårt grundläggande krav: respekt för demokratin 14 Amsterdamfördragets innebörd avseende första pelaren  15 Den fria rörligheten för personer  16 Sysselsättningspolitiken  17 Miljöpolitiken 
  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:UU13
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

  Motion 1997/98:Ju32 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju32 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Inledning Regeringens proposition som gäller våld mot kvinnor spänner över ett vidsträckt område allt ifrån behovet av offentlig informationsverksamhet, särskilda utbildningsinsatser, ekonomiskt stöd till berörda
  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1997/98:AU10 1997/98:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning

  Motion 1997/98:T11 av Elisa Abascal Reyes (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:T11 av Elisa Abascal Reyes mp med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Regeringens proposition bättre villkor för taximarknadens aktörer Alltsedan avregleringen av taximarknaden 1990 har meningarna varit delade beträffande utfallet för branschen, beroende
  Inlämnad
  1998-02-23
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:TU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • nyöversättning av Koranen

  Skriftlig fråga 1997/98:180 av Abascal Reyes, Elisa (mp)

  Fråga 1997/98:180 av Elisa Abascal Reyes mp till kulturministern om nyöversättning av Koranen I Sverige finns det i dag cirka en kvarts miljon människor med direkt eller indirekt anknytning till Islam. De flesta härrör från vad vi kulturellt kan kalla arabvärlden. Såväl de arabiska kulturerna som religionerna har blivit
  Inlämnad
  1997-11-25
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • asylsökandes skyddsbehov

  Skriftlig fråga 1997/98:133 av Abascal Reyes, Elisa (mp)

  Fråga 1997/98:133 av Elisa Abascal Reyes mp till statsrådet Pierre Schori om asylsökandes skyddsbehov Den amerikanske medborgaren Ritt Goldstein fick i början av oktober avslag på sin ansökan om politisk asyl. Invandrarverket avslog hans begäran med motiveringen att USA är en erkänd demokratisk rättsstat. Ritt Goldstein
  Inlämnad
  1997-11-13
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)

Filter