Egon Frid (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns östra
Titel
Socionom/Enhetschef
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2010-10-04

Vänsterpartiet

Kvittningsperson
2006-10-02 – 2010-10-04

Civilutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Trafikutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: En enklare plan- och bygglag

  En enklare plan- och bygglag

  Betänkande 2009/10:CU25

  En ny enklare plan- och bygglag börjar gälla den 2 maj 2011. Det innebär att plan- och byggprocessen förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Det här är några viktiga nyheter: Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande. Alla som söker bygglov ska kunna få besked
  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 86 minuter
  Beredning
  2010-05-25
  Justering
  2010-06-08
  Debatt
  2010-06-21
  Beslut
  2010-06-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler

  Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler

  Betänkande 2009/10:CU24

  Riksdagen har beslutat om nya regler för hyressättningen och nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Det ska medföra att allmännyttiga och privata hyresvärdar får konkurrera på lika villkor. Beslutet innebär i korthet bland annat att: Villkoren för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 53 minuter
  Justering
  2010-06-03
  Debatt
  2010-06-21
  Beslut
  2010-06-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar

  Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar

  Betänkande 2009/10:CU29

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ägare till kärnkraftsreaktorer ska bli obegränsat skadeståndsskyldiga vid kärnkraftsolyckor. Det medför att ett bolags alla tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas. Bolagen ska också vara skyldiga att ha en försäkring eller en annan ekonomisk
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  29, 104 minuter
  Justering
  2010-06-08
  Debatt
  2010-06-17
  Beslut
  2010-06-17
 • Bostadsförsörjning som en tjänst av allmänt intresse

  Skriftlig fråga 2009/10:873 av Frid, Egon (v)

  den 3 juni Fråga 2009/10:873 Bostadsförsörjning som en tjänst av allmänt intresse av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Bakgrunden är i korthet att begreppet tjänster av allmänt ekonomiskt intresse finns i EU-fördraget, men utan att där närmare definieras. Medlemsstaterna har stort utrymme att definiera
  Inlämnad
  2010-06-03
  Besvarare
  Mats Odell (KD)
 • Bostadsförsörjning som grundlagsskyddad rättighet

  Skriftlig fråga 2009/10:872 av Frid, Egon (v)

  den 3 juni Fråga 2009/10:872 Bostadsförsörjning som grundlagsskyddad rättighet av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Grundlagen lägger särskild vikt vid att det allmänna ska trygga rätten till bland annat bostad. Därigenom ger grundlagen det allmänna också rätt till att ge stöd till bostadsförsörjning i olika
  Inlämnad
  2010-06-03
  Besvarare
  Mats Odell (KD)
 • Gårdsförsäljning av alkohol

  Skriftlig fråga 2009/10:866 av Frid, Egon (v)

  den 3 juni Fråga 2009/10:866 Gårdsförsäljning av alkohol av Egon Frid v till statsrådet Maria Larsson kd Just nu pågår en utredning av huruvida direktförsäljning av alkohol från produktionsstället, även kallad gårdsförsäljning, ska tillåtas. Samtidigt pågår en skriftväxling i frågan mellan EU-kommissionen och Finland
  Inlämnad
  2010-06-03
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Bostadsbyggandet

  Bostadsbyggandet

  Interpellation 2009/10:392 av Löfstrand, Johan (s)

  den 20 maj Interpellation 2009/10:392 Bostadsbyggandet av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd I budgetpropositionen för 2007 föreslår regeringen att räntebidraget och investeringsstöden till nybyggande ska slopas. Flera byggföretag har uttalat att detta kommer att leda till ett totalt byggstopp för
  Inlämnad
  2010-05-20
  Besvarare
  Mats Odell (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfartens lagar

  Luftfartens lagar

  Betänkande 2009/10:CU15

  En ny luftfartslag ska ersätta 1957 års luftfartslag. Den nya lagen är en anpassning till gällande EU-regler och innebär bland annat följande: Brotten flygfylleri och grovt flygfylleri införs. Gränsen för flygfylleri ska gå vid 0,2 promille och för grovt flygfylleri vid 1,0 promille. Polisen ska kunna
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 71 minuter
  Beredning
  2010-04-20
  Justering
  2010-05-18
  Debatt
  2010-05-26
  Beslut
  2010-05-26
 • med anledning av prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

  Motion 2009/10:C23 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:C23 av LiseLotte Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag till ändringar i lagstiftningen som
  Inlämnad
  2010-05-03
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:CU20
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: En nedre promillegräns för sjöfylleri

  En nedre promillegräns för sjöfylleri

  Betänkande 2009/10:CU14

  Från och med den 1 juni 2010 skärps reglerna för sjöfylleri. Det blir en nedre gräns på 0,2 promille. Gränsen gäller de som för fram båtar och segelbåtar som är minst tio meter eller som kan gå 15 knop eller snabbare. Gränsen gäller även personer som har uppgifter på båten som är av stor betydelse för
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 61 minuter
  Beredning
  2010-03-25
  Justering
  2010-04-15
  Debatt
  2010-04-28
  Beslut
  2010-04-28
 • med anledning av prop. 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler

  Motion 2009/10:C21 av Egon Frid m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:C21 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:185 Allmänna kommunala bostadsaktiebolag och reformerade
  Inlämnad
  2010-04-21
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2009/10:CU24
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:173 Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar

  Motion 2009/10:C18 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:C18 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:173 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar s83016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen måste återkomma med de ändringar som är nödvändiga
  Inlämnad
  2010-04-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:CU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag

  Motion 2009/10:C16 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:C16 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag s83014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiden fram till den 2 maj 2011 tas till vara för att uppmärksamma
  Inlämnad
  2010-04-14
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2009/10:CU25
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:162 Ersättning vid expropriation

  Motion 2009/10:C12 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:C12 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:162 Ersättning vid expropriation s83013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen och begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I propositionen
  Inlämnad
  2010-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:CU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nedskärning av konsumentvägledning

  Skriftlig fråga 2009/10:688 av Frid, Egon (v)

  den 30 mars Fråga 2009/10:688 Nedskärning av konsumentvägledning av Egon Frid v till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Konsumentverket informerade nyligen om kommunernas nedskärning av konsumentvägledningen. Både antalet kommuner som erbjuder konsumentvägledning minskar, och de kommuner som
  Inlämnad
  2010-03-30
  Besvarare
  Nyamko Sabuni (FP)
 • med anledning av prop. 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

  Motion 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare s83012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare. Motivering Regeringen föreslår
  Inlämnad
  2010-03-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:CU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Byggfrågor

  Byggfrågor

  Betänkande 2009/10:CU9

  Riksrevisionens styrelse har tagit fram en redogörelse om införandet av energideklarationer. Granskningen visar bland annat på att genomförandet blivit kraftigt försenat och att det finns en oklar ansvarsfördelning mellan de statliga myndigheterna. Riksdagen avslutade ärendet och sa samtidigt nej till
  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 72 minuter
  Justering
  2010-03-09
  Debatt
  2010-03-24
  Beslut
  2010-03-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Upphävande av förköpslagen

  Upphävande av förköpslagen

  Betänkande 2009/10:CU18

  Kommunernas rätt till förköp vid fastighetsförsäljningar tas bort. Det har riksdagen beslutat. Beslutet innebär att förköpslagen från 1968 upphävs. Enligt den kan en kommun i vissa fall träda i en köpares ställe när ett avtal tecknats om en fastighetsöverlåtelse. Tanken är att underlätta för kommunerna
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 63 minuter
  Justering
  2010-03-18
  Debatt
  2010-03-24
  Beslut
  2010-03-24
 • Rättshjälp för trafikskadade

  Skriftlig fråga 2009/10:669 av Frid, Egon (v)

  den 23 mars Fråga 2009/10:669 Rättshjälp för trafikskadade av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m Vänsterpartiet är djupt oroat för situationen för trafikskadade och anser att det är hög tid att se över hur personer som skadats i trafiken ska kunna få sitt behov av ekonomiskt rättsskydd tillgodosett.
  Inlämnad
  2010-03-23
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Trafikskadenämnden

  Skriftlig fråga 2009/10:668 av Frid, Egon (v)

  den 23 mars Fråga 2009/10:668 Trafikskadenämnden av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Trafikskadenämnden är sammansatt av jurister ordförande och vice ordförande i praktiken med domarutbildninglekmannarepresentanter från olika fackliga organisationer och företrädare för försäkringsbolagen. Däremot är brukarna
  Inlämnad
  2010-03-23
  Besvarare
  Mats Odell (KD)

Filter