Claes Roxbergh (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
fil.lic.
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02
Ordinarie
1994-10-02 – 1994-10-17
Ordinarie
1988-10-02 – 1991-09-29

Trafikutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1994-10-17

Finansutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2004-01-30
Suppleant
1988-11-11 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-17
Suppleant
1989-04-04 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
1990-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1989-04-04 – 1989-10-03

Valberedningen

Ledamot
1994-10-02 – 1994-10-17
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1988-10-17 – 1991-09-29

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2004-04-13

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988-91. Suppleant i Konstitutionsutskottet 88/89--90/91, Finansutskottet 88/89-90/91, Utbildningsutskottet 88/89-90/91 samt Bostadsutskottet 88/89 och 90/91. Suppleant i Talmanskonferensen 90/91. Ledamot av Valberedningen 88/89-90/91 och Krigsdelegationen 88/89-90/91. Ledamot av riksdagens biografikommitté 92-95. - Mp:s gruppföreträdare 88-91.

Bostadsort

Askim

Utbildning

Ingenjörsexamen 65. Assistent vid Chalmers tekniska högskola 69-72. Filosofie kandidat och filosofie magister vid Göteborgs universitet 70. Lärarhögskola 71. Timlärare vid Göteborgs vuxengymnasium 71-73. Filosofie licentiat vid Göteborgs universitet 72. Lärare vid vårdhögskolan i Göteborg 73-85 och studierektor där 85-88. Skepparexamen 76. Anställd vid Göteborgs kommunstyrelse 91-94. Kommunalråd i Göteborg 95-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Huvudskyddsombud för SACO/SR 77-85. - Ledamot av Miljöpartiet de Grönas politiska utskott 88 och partistyrelse 91-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av kommunallagskommittén 88-90 och kommunalekonomiska kommittén 90-91. Expert i kommunalekonomiska kommittén 91.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige 85-88. Ledamot av kommunstyrelsen 91-94. Ledamot av byggnadsnämnden 85-87 och 91-94 samt miljöpolitiska ledningsgruppen 91-94.

Föräldrar

Hans Enok Hansson och Birgit Viola Roxbergh

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Filter