Börje Nilsson (S)

Född år
1930
Avliden
12 april 2022

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Socialförsäkringsutskottet

Ordförande
1996-04-18 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-04-17

Finansutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1996-04-17
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1965-70, 1974- Suppleant i Konstitutionsutskottet 65-68, Statsutskottet 65-70 och Finansutskottet 85/86-97/98. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 74-97/98, ordförande 95/96-97/98 - Ledamot av s-gruppens styrelse 82/83-93/94.

Bostadsort

Kristianstad

Utbildning

Önnestads folkhögskola 53-54. Socionomexamen i Lund 58. Kommunalassistent i Bromölla 59-61. Skolkamrer och lärare vid Kristianstads läns landstings centrala verkstadsskola 61-64. Förbundsordförande i De handikappades riksförbund 68-84. Sakkunnig i inrikesdepartementet 71-73.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för De handikappades riksförbund, ordförande 68-84, och PK-bankens kontor i Kristianstad. - Ledamot av styrelsen för Kristianstads arbetarekommun, ordförande 62-72, och Skånes SAP-distrikt 70-94, ledamot av verkställande utskottet 70-94. Ledamot av SAP:s partistyrelse 84-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Samhällsföretag/Samhall/Samhall AB 80-99, Kristianstads läns allmänna försäkringskassa, ordförande 83-99, Statens invandrarverk 84-88, Socialstyrelsen 87-, Skåne läns allmänna försäkringskassa 99-, ordförande 99-. - Ledamot av kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården 67-71, 1968 års studiemedelsutredning 68-74, ordförande 68-74, expertgruppen för vissa zigenarfrågor 69-76, ordförande 69-76, handikapputredningen 69-77, 1972 års lotteriutredning 72-79, bilstödskommittén 79-82, Särvux-kommittén 88-89, organisationskommittén för bildandet av Skåne läns allmänna försäkringskassa 97-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Kristianstads drätselkammare 69-70. Ledamot av Kristianstads kommunstyrelse 71-73. Ledamot av valnämnden 64-66. - Ledamot av Kristianstads läns landsting 71-73.

Föräldrar

Kvarnarbetaren Alfred Nilsson och Agnes Åkesson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Skåneregionen

  Motion 1997/98:A444 av Annika Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A444 av Annika Nilsson m.fl. s Skåneregionen Skåne är unikt. Det är unikt genom att ligga geografiskt både i periferi och i centrum. Skåne ligger i periferin av Sverige men i centrum av södra Östersjöområdet och nära kärnan i Europa och Europeiska unionen. Genom den troliga utvidgningen
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1997/98:AU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Musik i Skåne

  Motion 1997/98:Kr278 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr278 av Börje Nilsson m.fl. s Musik i Skåne Musik är en av de kulturformer som engagerar de flesta människor. Runt om oss hör vi dagligen musik från radio, CD m.m. Musik är en del av våra liv. Sverige har under ett antal år växt fram till en ledande musiknation och för det kan vi tacka
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturellt bevarande av hamnar

  Motion 1997/98:Kr258 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr258 av Kaj Larsson m.fl. s Kulturellt bevarande av hamnar Längs våra kuster har vi många hamnar. En stor del av dessa är inte aktiva som fiskehamnar men får ändå anses ha ett stort kulturellt värde, tillsammans med samhällena som omger hamnarna. Här har våra förfäder i århundraden bedrivit
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Etablering av ambulanshelikopter i Kristianstad

  Motion 1997/98:So327 av Börje Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So327 av Börje Nilsson s Etablering av ambulanshelikopter i Kristianstad Genom ett effektivt omhändertagande av de svårt sjuka och skadade minskar vi lidande samtidigt som samhället sparar pengar genom mindre behov av dyr specialistvård, färre vårddygn på intensivvårdsavdelning och snabbare
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbyggnad av E22 till motorvägsstandard

  Motion 1997/98:T337 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T337 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist s Utbyggnad av E22 till motorvägsstandard E 22 är den största och viktigaste trafikpulsådern i sydöstra Sverige. Den är förbindelselänken för stora delar av sydöstra Sverige till de två storstadsområdena Malmö och Stockholm. Från Kalmar till Malmö
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

  Motion 1995/96:Bo8 av Börje Nilsson m.fl. (s, S)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo8 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. I propositionen tar regeringen upp länsindelningen i bl.a. Skåne. Man föreslår att Kristianstads och Malmöhus län läggs samman till Skåne län den 1 januari 1997. Regeringen anser också
  Inlämnad
  1996-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

  Motion 1994/95:So43 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So43 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Det är viktigt att primärvården kan utgöra den basala nivån i sjukvården. Härigenom garanteras medborgarna en bra och nära service samtidigt som den dyra sjukhusvården avlastas. Primärvården
  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot ökade hälsoklyftor

  Motion 1994/95:So270 av Börje Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So270 av Börje Nilsson s Åtgärder mot ökade hälsoklyftor Det finns en del oroande trender i folkhälsan. Många människor får allt sämre hälsa samtidigt som andra får allt bättre. Hälsoklyftorna ökar och risken är stor att vi går in i ett tvåtredjedelssamhälle. Den ökande ojämlikheten i
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Uppföljning av handikapputredningen

  Motion 1994/95:So236 av Bengt Lindqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So236 av Bengt Lindqvist m.fl. s Uppföljning av Handikapputredningen År 1989 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en handikapputredning, vars syfte var att göra en analys av funktionshindrades situation i det samhälle som vuxit fram under 1980-talet. Utredningen skulle
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svensk epilepsivård

  Motion 1994/95:So436 av Bo Nilsson och Börje Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So436 av Bo Nilsson m.fl. s Svensk epilepsivård Epilepsivården i vårt land är hopplöst underdimensionerad. Detta har nu konstaterats i tre expertutredningar och i flera tidigare riksdagsmotioner, som samfällt kommit fram till att betydande insatser behövs för att epilepsivården skall
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ------1995/96:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Skåne-regionen

  Motion 1994/95:K630 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:K630 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Skåneregionen Sverige har tagit steget in i Europeiska Unionen, i själva verket en politisk bekräftelse på en sedan länge pågående ekonomisk och kulturell integrationsprocess. Skåne har i egenskap av Sveriges sydligaste landskap och som granne med den europeiska
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:AU13 1994/95:AU9 1994/95:FöU4 1994/95:JoU13 1994/95:SfU10 1994/95:SkU23 1994/95:TU13 1995/96:JoU2 1995/96:TU1 1996/97:KU4
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Målstandard på E22

  Motion 1994/95:T341 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:T341 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist s Målstandard på E 22 Skånes geografiska läge och roll som Sveriges port till Europa ökar i betydelse. I Skåne möts transportströmmarna från övriga Sverige och från Europa och slussas vidare. Merparten av godstransporterna till kontinenten går
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Resurstilldelningssystemet för högskolor och universitet

  Motion 1994/95:Ub664 av Ulla Rudin och Börje Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub664 av Ulla Rudin och Börje Nilsson s Resurstilldelningssystemet för högskolor och universitet Den borgerliga regeringen beslutade under 1992 att förändra anslags- och resurstilldelningssystemet för landets högskolor och universitet. Huvudprincipen var att införa konkurrens mellan högskolorna
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:27 Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna

  Motion 1994/95:Ju10 av Börje Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju10 av Börje Nilsson s med anledning av prop. 1994/95:27 Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna Enligt tidigare riksdagsbeslut läggs Försäkringsöverdomstolen ner den 1 juli 1995 och dess arbetsuppgifter övertas av Regeringsrätten. I den nu
  Inlämnad
  1994-10-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:JuU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringspropositionen En ny ekonomisk politik Innehåll 1. Sveriges väg ur krisen2 2. De förlorade åren4 3. Hur hamnade Sverige i krisen6
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi55 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi55 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen har i kompletteringspropositionen föreslagit extra platser inom skolväsendet, folkbildningen och den högre utbildningen.
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU20 1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sätt Sverige i arbete Inledning och sammanfattning Vi socialdemokrater ger inte upp kampen mot arbetslösheten. Vi vill
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1993/94:FiU20 1993/94:JoU32
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi52 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi52 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen föreslår i kompletteringspropositionen, att delpensionen begränsas till att avse ersättning med 65 av det inkomstbortfall,
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SfU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning och sammanfattning2 Bakgrund3 Regeringens strategi4 Återförvisa propositionen5 Vår principiella syn7 Förslagen i propositionen13 Hemställan27
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

  Motion 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Mot bakgrund av de riktlinjer för ett sammanhållet studiefinansieringssystem som vi socialdemokrater föreslagit i motion 1993/94:Sf512 yrkar vi avslag på propositionen. På ett antal
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Filter