Birgitta Wichne (M)

Valkrets
Västra Götalands läns södra
Född år
1938
Avliden
19 oktober 2022

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Socialutskottet

Ledamot
1995-01-16 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1995-01-15

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

  Motion 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet I propositionen föreslår regeringen att det skall vara möjligt att ge dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgarskap. Enligt förslaget skall en person som skall erhålla
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SfU15
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi31 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi31 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition I denna motion behandlas regeringens förslag avseende tilläggsbudgeten utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. 1 Statens kulturråd Regeringen föreslår att anslaget
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

  Motion 1997/98:So36 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So36 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Regeringen presenterar i propositionen en ny lag som skall reglera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Den nya lagen ersätter ett antal äldre lagar samt innehåller förslag
  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So30 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So30 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Inledning Tandvårdsförsäkringen har de senaste tre åren varit föremål för flera förslag till ändringar från regeringen och ett antal utredningar. Vid ett tillfälle har dessutom regeringen förelagt
  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

  Motion 1997/98:Kr30 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr30 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Inledning Regeringens förslag innebär att riksdagen skall anta ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Förslagen innebär att
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf29 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf29 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. Inledning Regeringen för i propositionen ett längre resonemang om behovet av ett reformerat förtidspensionssystem. Det handlar bl.a. om förändringar av beräkningen av förtidspensionens storlek,
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning

  Motion 1997/98:Kr21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Bedömning av folkbildningens verksamhet Regeringen föreslår att folkbildningen bör ges fortsatt statligt stöd. Vi delar denna föga kontroversiella uppfattning. Regeringen föreslår vidare att principen att
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor 1 Inledning Regeringen föreslår i propositionen en förstärkning av stödet för de professionella konstnärerna. Inriktningen på förslagen sägs vara att konstnärerna skall kunna basera sin försörjning
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet

  Motion 1997/98:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet Inledning Regeringens förslag syftar till att öka läsandet och tillgången till böcker och kulturtidskrifter. För att nå detta mål har regeringen använt sig av den något ovanliga metoden att söka
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet

  Motion 1997/98:So19 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So19 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet Regeringen föreslår att Handikappinstitutet ombildas till Hjälpmedelsinstitutet HI med staten, landstingen och kommunerna som gemensamma huvudmän. Vi ser förslaget som ett steg i rätt riktning.
  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister

  Motion 1997/98:So15 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So15 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister Inledning I propositionen föreslår regeringen att det införs två nya former av register inom hälso- och sjukvården. Den ena formen föreslår regeringen skall benämnas hälsodataregister. Registren
  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:131 Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn, m.m.

  Motion 1997/98:Sf28 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf28 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:131 Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn, m.m. I propositionen föreslår regeringen ett antal lagändringar med anledning av att Riksförsäkringsverkets yrkesskadeenhet
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna

  Motion 1997/98:So6 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So6 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna Regeringen redogör i skrivelsen för de insatser som vidtagits under 1990-talet särskilt riktade till barn. I skrivelsen konstaterar regeringen att den kommer att återkomma
  Inlämnad
  1998-03-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:51 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1998

  Motion 1997/98:So4 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So4 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:51 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1998 Regeringen redogör i skrivelsen för den överenskommelse som staten slutit med sjukvårdshuvudmännen angående ersättningar för
  Inlämnad
  1998-02-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • regler för fyrverkeripjäser

  Skriftlig fråga 1997/98:500 av Wichne, Birgitta (m)

  Fråga 1997/98:500 av Birgitta Wichne m till näringsministern om regler för fyrverkeripjäser Lördagen den 28 februari inträffade en svår sprängämnesolycka, orsakad av fyrverkeripjäser, i studenternas kårhus i Borås. Två studenter dödades och flera personer skadades. Räddningschefen i Borås kritiserade Sprängämnesinspektionen
  Inlämnad
  1998-03-03
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)
 • barn och utlänningslagen

  Skriftlig fråga 1997/98:618 av Wichne, Birgitta (m)

  Fråga 1997/98:618 av Birgitta Wichne m till statsrådet Pierre Schori om barn och utlänningslagen De av Utlänningsnämnden utvisade barnen Brian och Faidha från Uganda har blivit ett mycket uppmärksammat fall. Enligt gällande regler är det endast en anknytning till de absolut närmaste såsom föräldrar och barn som utgör
  Inlämnad
  1998-04-01
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • frysbevarade befruktade ägg

  Skriftlig fråga 1997/98:203 av Wichne, Birgitta (m)

  Fråga 1997/98:203 av Birgitta Wichne m till socialministern om frysbevarade befruktade ägg Den 5 februari 1997 ställde jag en fråga till socialministern angående dispensansökningar för frysbevarade befruktade ägg. Ansökningar handläggs sedan 1993 av Rättsliga Rådet som sammanträder varje vecka för att besluta i nämna
  Inlämnad
  1997-12-01
  Besvarare
  socialminister Margot Wallström (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd

  Motion 1997/98:Sf15 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf15 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd I föreliggande proposition föreslår regeringen att utlänningslagens 2 kap. 9 dels justeras, dels får ett längre tillägg vad gäller möjligheten att utvisa utländska medborgare. I stort sett
  Inlämnad
  1997-11-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunala avgifter

  Motion 1997/98:So407 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So407 av Gullan Lindblad m.fl. m Kommunala avgifter Utgångspunkter Kommunernas kompetens Kommunernas uttag av egenavgifter inom olika omsorgsverksamheter har under senare år allt tydligare åskådliggjort en rad målkonflikter, som skapas av olika taxekonstruktioner. Utskottets behandling
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:SkU15 1997/98:SoU10 1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Handikappolitik

  Motion 1997/98:So403 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So403 av Gullan Lindblad m.fl. m Handikappolitik Inledning I Sverige har det tidigare funnits en bred politisk enighet om att människor som har ett funktionshinder skall garanteras trygghet och välfärd även i tider av ekonomisk kris. I och med den politik som den socialdemokratiska regeringen
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:SfU1 1997/98:SoU1 1997/98:SoU12 1997/98:SoU16 1997/98:TU10 1997/98:TU7
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Filter