Till innehåll på sidan

Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Betänkande 1997/98:KrU14

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen godkände regeringens förslag till mål för en statlig politik för arkitektur, formgivning och design. Vidare beslutades om ändringar i väglagen, plan- och bygglagen och lagen om byggande av järnväg så att det tydligt framgår att estetiska värden ska beaktas och tas till vara vid utformningen av vår byggda miljö. Ett tidsbegränsat nationellt uppdrag inrättades inom området formgivning och design.
Beslut
Arkitektur, formgivning och design (KrU14)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Arkitektur, formgivning och design (KrU14)

Riksdagen godkände regeringens förslag till mål för en statlig politik för arkitektur, formgivning och design. Vidare beslutades om ändringar i väglagen, plan- och bygglagen och lagen om byggande av järnväg så att det tydligt framgår att estetiska värden ska beaktas och tas till vara vid utformningen av vår byggda miljö. Ett tidsbegränsat nationellt uppdrag inrättades inom området formgivning och design.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 11
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1998-04-02
Justering: 1998-04-29
Betänkande 1997/98:KrU14

Alla beredningar i utskottet

1998-04-02
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-05-13

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser