Barbro Evermo Palmerlund (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-01 – 1993-10-04
Ledig
1993-03-15 – 1993-04-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1993-03-14
Ordinarie
1986-03-03 – 1988-10-02
Ordinarie
1983-01-13 – 1986-03-02
Ordinarie
1982-10-07 – 1983-01-12

Riksdagsledamot

Ersättare
1988-11-08 – 1991-09-29
Ersättare
1988-10-02 – 1988-11-07

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1993-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1992-10-04
Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1993-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1982-86, 1988-91. Rdl 1986-88. 1991- Suppleant i Försvarsutskottet 82/83-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-92/93. Ledamot av Försvarsutskottet 88/89-92/93. Ledamot av Krigsdelegatioenn 91/92-92/93.

Bostadsort

Bromma

Utbildning

Realexamen 60. Sjuksköterskeskola 60-62. Städare 66-72. Mätningsman 72-73. Ombudsman i Fastighetsanställdas förbund och Landsorganisationens distrikt Stockholm 74-80. Förhandlingsombudsman i Fastighetsanställdas förbund 80-82. Förbundsordförande i Sveriges civilförsvarsförbund 95-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars förbund (HSB) Stockholm 87-94, Post- och kreditbankens/Nordbankens stockholmsregion 87-92 och HSB:s riksförbund 88-94. Ledamot av direktionen för handelshögskolan i Stockholm 91-. - Ledamot av styrelsen för Fastighetsanställdas förbund, 2:e ordförande 80-92, ordförande 92-. - Ledamot av SAP:s partistyrelse 93-01.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Arbetslivsfonden i Stockholms län, vice ordförande, Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum 83-92, ordförande 83-92, Sveriges civilförsvarsförbund 95-, ordförande 95-, Brottsförebyggande rådet 97-, vice ordförande 97-. Ledamot av Vapenfrinämnden 88-90 och Militärledningens rådgivande nämnd 88-. - Ledamot av 1984 års försvarskommitté 84-87, kommittén angående totalförsvarets ledning 88, 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 88-91 och beredningen angående inriktningen av totalförsvaret 1992-97 91-92. Expert i branschsaneringsutredningen 96-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Kungsholmen-Essingens sociala distriktsnämnd 75-76. Ledamot av styrelsen för AB Stockholmshem 77-83 och Hantverks- och industribyggen i Stockholm AB 80-83.

Föräldrar

Sven Holm och Elsa Karolina Wagenius

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fö11 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö11 av Sture Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Försvarets internationella centrum Med tillfredsställelse kan vi konstatera att i sak, om än inte formellt, har enighet

  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:172 Anslag till Boverket och den regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering, m.m.

  Motion 1992/93:Bo42 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo42 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:172 Anslag till Boverket och den regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering, m.m. Boverket fyller en viktig uppgift som handläggare av frågor som rör boende, byggande, fysisk planering och hushållning

  Inlämnad
  1993-03-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:115 Ändringar i jordabalkens hyresregler

  Motion 1992/93:Bo30 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo30 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:115 Ändringar i jordabalkens hyresregler Utgångspunkten för förslagen i proposition 1992/93:115 om ändringar i jordabalkens hyresregler är enligt vår mening riktiga. Vi delar följaktligen uppfattningen att dagens regler om

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:BoU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Stockholmsregionens näringsliv

  Motion 1992/93:A440 av Mats Hellström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A440 av Mats Hellström m.fl. s Stockholmsregionens näringsliv I Stockholmsregionen har strukturförändringarna i näringslivet varit kraftigare än på de allra flesta håll i Sverige. Genom variationen och bredden i sysselsättningen har emellertid strukturförändringarna inte uppmärksammats

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1992/93:AU13 1992/93:SkU33 1992/93:TU35 1992/93:UbU14 1992/93:UbU22 1992/93:UU27
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Avveckling av Bromma flygplats

  Motion 1992/93:T711 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T711 av Oskar Lindkvist m.fl. s Avveckling av Bromma flygplats Staten har sedan 1946 ett 50-årigt avtal med Stockholms kommun som ger staten rätt att på kommunens mark i Bromma bedriva flygverksamhet. Avtalet löper ut 1996. Bromma var vid sin tillkomst Stockholms flygplats för inrikes

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitiken

  Motion 1992/93:Bo238 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo238 av Oskar Lindkvist m.fl. s Bostadspolitiken Bostaden är en grundläggande social rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård. Allas rätt till en god bostad är det grundläggande målet för den sociala bostadspolitiken. När målet formulerades för 50 år sedan var dess innebörd

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1992/93:BoU10 1992/93:BoU11 1992/93:BoU15 1992/93:BoU16 1992/93:BoU18 1992/93:BoU21 1992/93:BoU22 1992/93:FiU10 1992/93:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Trafik och miljö i Stockholms län

  Motion 1992/93:T219 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T219 av Anita Johansson m.fl. s Trafik och miljö i Stockholms län Inledning I Stockholms län bor 1,9 miljoner människor, nästan en femtedel av Sveriges befolkning. Vi är också det mest tättbefolkade länet eftersom vår landyta bara är 1,5 av landets. Jämfört med andra storstadsregioner

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1992/93:JoU19 1992/93:TU18 1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningen för byggnadsarbetarna i Stockholms län

  Motion 1992/93:Bo218 av Lars Ulander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo218 av Lars Ulander m.fl. s Sysselsättningen för byggnadsarbetarna i Stockholms län I december 1992 var 3 291 byggnadsarbetare i Stockholms län arbetslösa. Det var en fördubbling av arbetslösheten på ett år. Utvecklingen är likartad i hela landet och för närvarande är mer än 30 000

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till konstnärlig utsmyckning av bostadsområden

  Motion 1992/93:Bo216 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo216 av Oskar Lindkvist m.fl. s Bidrag till konstnärlig utsmyckning av bostadsområden Under perioden 1 juli 1987-30 juni 1992 beviljades bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden. Bidraget, som lämnades i mån av tillgång på medel, utgick till kostnader för konstnärlig utsmyckning

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbete och bostäder för ungdomar i Stockholms län

  Motion 1992/93:A477 av Kent Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A477 av Kent Carlsson m.fl. s Arbete och bostäder för ungdomar i Stockholms län Ungdomar i Stockholms län lever i en mycket speciell situation. Å ena sidan erbjuder Stockholmsregionen många saker som saknas i andra delar av landet. Här finns ett rikt nöjesutbud, många typer av skolor,

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:AU13 1992/93:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Glesbygdsstöd till Stockholms skärgård

  Motion 1992/93:A464 av Sten Andersson i Stockholm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A464 av Sten Andersson i Stockholm m.fl. s Glesbygdsstöd till Stockholms skärgård Stockholms skärgård med sina 7 000 öar och skär är en ovärderlig tillgång, främst för invånarna i Stockholms län. På goda grunder kan dock hävdas att det nationella intresset av att bevara Stockholms skärgård

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningen i Stockholms län

  Motion 1992/93:A457 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A457 av Anita Johansson m.fl. s Sysselsättningen i Stockholms län Arbetslösheten i Stockholms län stiger i oavbruten takt och antalet lediga arbeten ligger på en rekordlåg nivå, dvs i stort sett på samma nivå som förra året. Den internationella lågkonjunkturen, strukturproblemen i svenskt

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Levnadsvillkoren i Stockholms stad och län

  Motion 1992/93:A456 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A456 av Anita Johansson m.fl. s Levnadsvillkoren i Stockholms stad och län Stockholmsregionen har många ansikten. Här bor 1,9 miljoner människor eller ca 20 av Sveriges befolkning. Stockholms län är den mest tätbefolkade regionen, samtidigt som tiotusentals människor bor i vad som kan

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsbidragssystemet för kommunerna

  Motion 1992/93:Fi305 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi305 av Anita Johansson m.fl. s Statsbidragssystemet för kommunerna Från och med i år har ett nytt statsbidragssystem införts för kommunerna. Det innebär att huvudparten av statens bidrag numera är generella och inte specialdestinerade och prestationsanknutna. Systemet består dels av

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En civil ubåtskommission

  Motion 1992/93:Fö314 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö314 av Sture Ericson m.fl. s En civil ubåtskommission Under hösten 1991 började vi från socialdemokratisk sida föra fram kravet på en oberoende civil ubåtskommission. Uppgiften för en sådan kommission bör vara att utvärdera och analysera det senaste årtiondets undervattenskränkningar,

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Mobiliserings- och förplägnadsförband i armén

  Motion 1992/93:Fö313 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö313 av Sture Ericson m.fl. s Mobiliserings- och förplägnadsförband i armén Utan att ange förslag orienterade regeringen riksdagen i totalförsvarspropositionen 1991/92:102 om att en av chefen för armén gjord utredning anför skäl för att organisera mobiliserings- och förplägnadsförband

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder rörande taxitrafiken

  Motion 1992/93:T906 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T906 av Anita Johansson m.fl. s Åtgärder rörande taxitrafiken Taxinäringen i Stockholmsregionen är en bransch i kaos. Föräldrar som förr uppmanade sina ungdomar att ta en taxi för att tryggt komma hem, vågar inte längre lita på att taxi är säkert. Allt fler kvinnor rapporterar om övergrepp

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tredje spåret i tunnel

  Motion 1992/93:T536 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T536 av Oskar Lindkvist m.fl. s Tredje spåret i tunnel Stockholms kommunikationsmässiga getingmidjaöver vattnen mellan Södermalm och city är åter under diskussion. Helt klart är att spårkapaciteten för lokaltåg, fjärrtåg och godståg över detta snitt är alldeles för dålig. De två befintliga

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • A-kassa vid deltidsarbete

  Motion 1992/93:A230 av Britt Bohlin och Barbro Evermo Palmerlund (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A230 av Britt Bohlin och Barbro Evermo Palmerlund s A-kassa vid deltidsarbete De regler som idag finns för deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är orimliga och innebär i många fall att den deltidsarbetande måste säga upp sitt arbete för att klara ekonomin Detta är naturligtvis helt

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot den branschanknutna ekonomiska brottsligheten

  Motion 1992/93:N305 av Barbro Evermo Palmerlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:N305 av Barbro Evermo Palmerlund m.fl. s Åtgärder mot den branschanknutna ekonomiska brottsligheten Den ekonomiska brottslighetens skadeverkningar är omfattande och drabbar enskilda såväl direkt som indirekt. Vi drabbas av ekobrotten både som anställda, näringsidkare och samhällsmedborgare

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter