Anne Wibble (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ekon.lic.
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 1997-12-01
Ledig
1991-10-04 – 1994-10-06
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-10-03

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1997-11-30
Vice ordförande
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1986-10-06 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1986-10-06

Skatteutskottet

Suppleant
1989-10-02 – 1991-09-29

EU-nämnden

Suppleant
1995-01-19 – 1997-11-30

Krigsdelegationen

Ledamot
1990-06-14 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-02

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
1985-09-29 – 1986-10-06

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1994-10-17 – 1997-11-30

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Ledamot
1988-10-17 – 1989-06-30

Finansdepartementet

Finansminister
1991-10-03 – 1994-10-06

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-. Finansmin. 1991- Suppleant i Finansutskottet 85/86 och Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Finansutskottet 86/87-90/91 och 94/95-97/98, vice ordförande 88/89-90/91. Suppleant i Talmanskonferensen 88/89-90/91, Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98 och EU-nämnden 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-87/88 och 89/90-90/91, Riksbanksfullmäktige 85/86, Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Talmanskonferensen 96/97-97/98. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 86/87-90/91 och 94/95-97/98, gruppledare 97/98.

Bostadsort

Täby

Utbildning

Civilekonom vid handelshögskolan i Stockholm 66. Master of Arts vid Stanford University, USA, 67. Lärare vid handelshögskolan i Stockholm 67-77, ekonomie licentiat 73. Utredningssekreterare vid Stockholms läns landsting 77-80. Sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet 80-82. Handläggare vid Folkpartiets riksdagskansli 82, kanslichef 83-86. Statsråd och chef för finansdepartementet 4.10.1991-7.10.1994. Chefsekonom vid Industriförbundet 97-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Sveriges Industriförbunds ledningsgrupp 97-. Ledamot av styrelsen för Stockholms länsförbund av Folkpartiet 83-87. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 87-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Riksgäldskontoret 89-91, Arbetsmarknadsstyrelsen 96-00. Ledamot av stat-kommunberedningen 91-94. - Ledamot av valutakommittén 78-85, industristödsutredningen 79-81, statsskuldspolitiska kommittén 85-86 inkomstskattekommittén 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, skatteväxlingskommittén 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Täby kommunfullmäktige 77-85. Ledamot av kommunstyrelsen 77-79. Ledamot av skolstyrelsen 77-82, ordförande 80-82.

Litteratur

Om nationalekonomi, bl a Selektiv ekonomisk politik (1973). Debattboken Två cigg och en kopp kaffe (1994).

Föräldrar

Professorn och partiordföranden Bertil Gotthard Ohlin och fil kandidaten Evy Kruse

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen

  Motion 1997/98:Fi5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi5 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen 1 Sammanfattning Folkpartiet anser att det ligger i Sveriges intresse att delta i EMU:s tredje etapp från starten i januari 1999. Regeringens förslag till svenskt utanförskap

  Inlämnad
  1997-10-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Konsumentpolitiken

  Motion 1997/98:L706 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:L706 av Lars Leijonborg m.fl. fp Konsumentpolitiken Det bästa sättet att hävda konsumenternas intressen är marknadsekonomi med fri etableringsrätt, fri konkurrens och fri handel med omvärlden. Marknadsekonomin skapar valfrihet och ger utrymme för enskilda människors initiativ. Marknadsekonomin

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1997/98:Kr305 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr305 av Lars Leijonborg m.fl. fp Kulturpolitiken 1 Inledning 1.1 Personlighet Den enskilda människan är Folkpartiets utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Vi har alla vår egen personlighet och våra drömmar om framtiden. Vi är utrustade med förnuft, känsla, samvete, förmåga

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1997/98:AU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:KrU1 1997/98:KU19
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Mediapolitik

  Motion 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. fp Mediapolitik 1 Sammanfattning Public service-företagen Sveriges Radio och Sveriges Television bör ha en tydlig kvalitetsinriktning och inte konkurrera om största möjliga publik. De ska vara ett alternativ i mediebruset. Det viktigaste för tidningarna är

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:FiU11 1997/98:KrU11 1997/98:KU1 1997/98:KU16 1997/98:NU14
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Konkurrenspolitik

  Motion 1997/98:N309 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:N309 av Lars Leijonborg m.fl. fp Konkurrenspolitik Innehåll 1 Inledning  2 Hotet mot jobben  3 Varför sätts konkurrensen ur spel 4 Konkurrensen på den svenska marknaden  5 Ökad konkurrens i Sverige  6 Medlemskap i EMU 1999  7 Fullfölj valfrihetsrevolutionen  8 Nej till kommunala bolag 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:AU6 1997/98:BoU5 1997/98:FöU2 1997/98:NU10 1997/98:NU9 1997/98:SoU1 1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Allmän trygghetsförsäkring

  Motion 1997/98:Sf305 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf305 av Lars Leijonborg m.fl. fp Allmän trygghetsförsäkring 1 Sammanfattning Förtroendet för socialförsäkringarna måste återupprättas. Den ökande misstron mot socialförsäkringssystemen har flera orsaker. En är att Socialdemokraterna använder systemen som en budgetregulator. En annan är

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:AU1 1997/98:SfU1 1997/98:SfU13 1997/98:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitiken

  Motion 1997/98:Sk735 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk735 av Lars Leijonborg m.fl. fp Skattepolitiken 1 Sammanfattning 1997 blir ett rekordår för arbetslösheten. Nu krävs omedelbara insatser för jobben. Skatterna på arbete behöver sänkas rejält. Våra förslag innebär att skatterna sänks med cirka 30 miljarder redan 1998. Sänkningarna är i

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1997/98:FiU1 1997/98:SkU1 1997/98:SkU15 1997/98:SkU16 1997/98:SkU17 1997/98:SkU19 1997/98:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Hälso- och sjukvård

  Motion 1997/98:So282 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So282 av Lars Leijonborg m.fl. fp Hälso- och sjukvård Innehållsförteckning 1 Sammanfattning: Krisplan för vården  2 Vårdkris på gång  2.1 Utvecklingen av vårdköerna  3 En politik för fler skattebetalare och bättre vård 4 En liberal strategi mot köerna  4.1 FINSAM-projektet gav stora besparingar 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1997/98:SoU1 1997/98:SoU12 1997/98:SoU13 1997/98:SoU15 1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Kommunpolitiken

  Motion 1997/98:Fi607 av Karin Pilsäter och Anne Wibble (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi607 av Karin Pilsäter och Anne Wibble fp Kommunpolitiken Politiken i kommuner och landsting är avgörande för invånarnas vardag och för den grundläggande välfärden. Intresset för de lokala frågorna ökar och medborgarna kräver att kommunernas tjänster är av god kvalitet och att verksamheten

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Barns rättigheter

  Motion 1997/98:So674 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So674 av Lars Leijonborg m.fl. fp Barns rättigheter 1 Sammanfattning Internationellt sett så har barn i Sverige det bra. Det finns dock flera orosmoln. Regeringens besparingspolitik har fört med sig flera nackdelar för barnen och barnfamiljerna. Många barn lever emellertid ett utsatt liv.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:KU19 1997/98:LU12 1997/98:SfU9 1997/98:SoU13 1997/98:SoU16 1997/98:UbU1 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Bekämpning av drogberoendet

  Motion 1997/98:So644 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So644 av Lars Leijonborg m.fl. fp Bekämpning av drogberoendet 1 Sammanfattning Folkpartiet slår vakt om den restriktiva alkoholpolitiken baserad på Systembolagets detaljhandelsmonopol och alkoholskatten som metod för att hålla alkoholkonsumtionen nere. Vi slår också vakt om den mycket restriktiva

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:SoU13 1997/98:SoU14 1997/98:SoU15 1997/98:SoU17 1997/98:SoU18 1997/98:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Biståndspolitiken

  Motion 1997/98:U219 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U219 av Lars Leijonborg m.fl. fp Biståndspolitiken Innehåll 1. En liberal biståndspolitik  2. Biståndspolitikens inriktning  3. Demokrati nyckeln till utveckling  4. Mänskliga rättigheter  5. Rättsstatens betydelse för utveckling  6. Miljöbistånd  7. Befolkningsfrågan  8. Hälsa  9. Ett

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  58
  Utskottsberedning
  -----------------------------1997/98:UU17 1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • Gymnasieskolan

  Motion 1997/98:Ub221 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub221 av Lars Leijonborg m.fl. fp Gymnasieskolan Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Skola för kunskap  3 Riv upp gymnasiereformen 4 Färre kärnämnen  5 Alternativa kurser i kärnämnena  6 En mer flexibel gymnasieskola  7 Avskaffa den statligt fastställda timplanen  8 Gymnasieskolans

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1997/98:UbU1 1997/98:UbU10 1997/98:UbU15 1997/98:UbU2 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Nordiskt samarbete

  Motion 1997/98:U702 av Elver Jonsson och Anne Wibble (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U702 av Elver Jonsson och Anne Wibble fp Nordiskt samarbete Motion till riksdagen 1997/98:U702 av Elver Jonsson och Anne Wibble fp Nordiskt samarbete Nordiskt samarbete Den nordiska identiteten bygger p�stor spr�klig och kulturell samh�righet. Likartade historiska erfarenheter har

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:SfU9 1997/98:SkU15 1997/98:UU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Handikappolitiken

  Motion 1997/98:So443 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So443 av Lars Leijonborg m.fl. fp Handikappolitiken 1 Sammanfattning Vi anser att handikappreformen med rätt till personlig assistans som ett viktigt inslag skall återställas som den ursprungligen såg ut. De försämringar som regeringen har genomfört skall rivas upp. Diskriminering av funktionshindrade

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:AU1 1997/98:BoU4 1997/98:SoU1 1997/98:SoU16 1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Äldreomsorgen

  Motion 1997/98:So433 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So433 av Lars Leijonborg m.fl. fp Äldreomsorgen 1 Sammanfattning Krisen inom äldreomsorgen måste omedelbart åtgärdas. Det är en felaktig utveckling när allt färre människor som behöver det får hemtjänst och när människor fortfarande tvingas bo i ett rum tillsammans med andra icke-anhöriga.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Skolpolitiken

  Motion 1997/98:Ub250 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub250 av Lars Leijonborg m.fl. fp Skolpolitiken 1 Sammanfattning Folkpartiet beskriver i denna motion de åtgärder som krävs för att stärka kvaliteten och utveckla förskolan och grundskolan. Vi anser att grundskolan måste ges större möjligheter att nå sina mål och lösa sina problem. De

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:UbU1 1997/98:UbU11 1997/98:UbU15 1997/98:UbU18 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av personaloptioner

  Motion 1997/98:Sk309 av Isa Halvarsson och Anne Wibble (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk309 av Isa Halvarsson och Anne Wibble fp Beskattning av personaloptioner Personaloptioner, som riktar sig inte bara till chefen utan till breda grupper av anställda, är mycket vanliga framför allt i amerikanska bolag och skiljer sig i flera avseenden från vanliga optioner. De ger rätt

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhetspolitiken

  Motion 1997/98:A806 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:A806 av Lars Leijonborg m.fl. fp Jämställdhetspolitiken 1 Inledning Det liberala kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män utgår från respekten för individens egenart. Godtycke, tradition och diskriminering begränsar både mäns och kvinnors livschanser. Jämställdhet betyder inte att

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1997/98:AU1 1997/98:AU10 1997/98:AU7 1997/98:KU26 1997/98:LU12 1997/98:SfU1 1997/98:SkU15 1997/98:SoU13 1997/98:UbU13 1997/98:UbU15 1997/98:UbU2 1997/98:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Försvar och säkerhet

  Motion 1997/98:Fö228 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö228 av Lars Leijonborg m.fl. fp Försvar och säkerhet Innehåll 1 Sammanfattning  2 Den säkerhetspolitiska utvecklingen  3 Försvarsbeslutet 1996  4 Smalare men vassare 5 Försvarets anslagsram  6 Anpassning  7 Ledningsfrågor  8 Plikttjänstgöring  9 Försvarets skolor  10 Helikopterverksamheten 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:FöU1 1997/98:FöU7 1997/98:UU8
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Filter