Anita Modin (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Titel
förbundskassör
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-05-27 – 1992-10-05
Ledig
1988-04-25 – 1988-05-26
Ordinarie
1982-10-03 – 1988-04-24

Riksdagsledamot

Ersättare
1982-03-01 – 1982-06-12
Ersättare
1981-05-01 – 1981-06-10

Valprövningsnämnden

Suppleant
1990-03-07 – 1991-12-17

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1992-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1980-82. Rdl 1982-92. Suppleant i Konstitutionsutskottet 80/81-81/82, Utrikesutskottet 80/81-81/82, Jordbruksutskottet 80/81-81/82 och Näringsutskottet 82/83-91/92. Ledamot av Konstitutionsutskottet 82/83-90/91 och Näringsutskottet 91/92-92/93. Suppleant i Valprövningsnämnden 89/90-91/92 och Valberedningen 91/92.

Bostadsort

Vällingby

Utbildning

Realexamen 55. Sekreterarutbildning 55-56. Kontorist och sekreterare vid Svenska målareförbundets avdelning 1 och Svenska Bostäder 56-70. Informatör vid Handelsanställdas förbunds avdelning 20 70. Ombudsman i Hotell- och restauranganställdas förbund 70-78, förbundskassör 78-92. Verkställande direktör vid Folkets hus i Stockholm och Stockholm City Conference Centre 92-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fonus 76-92, Sveriges Allmänna Restaurang AB 78-88, Procordia 88-92, AB Göta kanalbolag 95-. - Ledamot av styrelsen för socialdemokratisk fackklubb i Svenska Målareförbundet, ordförande 67-70, LO-distriktet Stockholm 71-75, vice ordförande 75-79, samt fackklubb i Hotell- och restauranganställdas förbund 75-79. Ledamot av LO:s finanskommitté 78-91 och LO:s representantskap 85-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Stockholms läns allmänna försäkringskassa, ordförande 86-, Länsstyrelsen i Stockholms län 89-90 och Turistdelegationen, ordförande 95-. - Ledamot av näringsförbudskommittén 81-84, kommittén om en miljöskadefond 85, medborgarskapskommittén 85-89, ordförande 85-89, och kommittén för ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 88-89.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms läns landsting 74-79.

Föräldrar

Bostadsinspektören Egon Ragnar Sigurd Lindell och sömmerskan Viola Emilia Leth

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 1991/92:153 Rekonstruktion av Nordbanken

  Motion 1991/92:N59 av Anita Gradin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N59 av Anita Gradin m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:153 Rekonstruktion av Nordbanken Regeringen har i prop. 1991/92:153 föreslagit att de nödlidande krediterna i Nordbanken skall skiljas ut ur banken och läggas i en särskild organisation, Securum AB, att staten skall lösa in samtliga

  Inlämnad
  1992-05-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:NU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi61 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi61 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Fjärran från arbete är halvvägs till helvetesvenskt ordspråk Den internationella lågkonjunkturen, strukturproblemen i svenskt

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:119 Ombildning av Stadshypotek, m.m.

  Motion 1991/92:N54 av Anita Gradin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N54 av Anita Gradin m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:119 Ombildning av Stadshypotek, m.m. Regeringen föreslår i propositionen att Stadshypoteks rörelse skall överföras till ett för ändamålet bildat kreditaktiebolag. Ombildningen skall gå till på det sättet att Stadshypotekskassan

  Inlämnad
  1992-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:133 En elmarknad med konkurrens

  Motion 1991/92:N37 av Anita Gradin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N37 av Anita Gradin m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:133 En elmarknad med konkurrens Den socialdemokratiska regeringen tog hösten 1990 initiativ till att ombilda dåvarande statens vattenfallsverk till aktiebolag och i samband därmed skilja ut stamnätet som en separat organisatorisk

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:NU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1991/92

  Motion 1991/92:N35 av Anita Gradin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N35 av Anita Gradin m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1991/92 Privatisering av statligt ägda företag Riksdagen gav i december regeringen bemyndigande att sälja statens aktier i 35 aktiebolag eller delar av dessa eller

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:113 Ny börslagstiftning m.m.

  Motion 1991/92:N34 av Anita Gradin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N34 av Anita Gradin m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:113 Ny börslagstiftning m.m. Regeringen föreslår i propositionen en ny börs- och clearinglag som innebär att monopolet för Stockholms Fondbörs upphävs och ersätts av ett system med etableringsfrihet och möjlighet till frivillig

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:NU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:123 Slopande av intresserepresentation i vissa statliga myndigheters styrelser

  Motion 1991/92:K20 av Bo Finnkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:K20 av Bo Finnkvist m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:123 Slopande av intresserepresentation i vissa statliga myndigheters styrelser Regeringen föreslår i prop. 1991/92:123 att arbetsmarknadens parter inte längre skall vara representerade i styrelsen för Arbetslivscentrum och andra

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

  Motion 1991/92:N45 av Anita Gradin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N45 av Anita Gradin m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform Regeringen föreslår i propositionen riktlinjer som skall gälla vid överföring av domänverkets mark- och fastighetsinnehav och därmed också de

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:NU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:99 Vissa anslagsfrågor för budgetåret 1992/93 samt om ändringar i den statliga organisationen på kärnavfallsområdet

  Motion 1991/92:N31 av Anita Gradin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N31 av Anita Gradin m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:99 Vissa anslagsfrågor för budgetåret 1992/93 samt om ändringar i den statliga organisationen på kärnavfallsområdet 1. Sammanfattning Höga säkerhetskrav och stor öppenhet gentemot allmänheten måste känneteckna arbetet med att utveckla

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:NU22
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:108 Statens roll i den exportfrämjande verksamheten vid Sveriges exportråd

  Motion 1991/92:N26 av Anita Gradin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N26 av Anita Gradin m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:108 Statens roll i den exportfrämjande verksamheten vid Sveriges exportråd Regeringen föreslår i propositionen om Sveriges exportråd förändringar i verksamheten och bidragsgivningen. Vi ansluter oss i huvudsak till regeringens

  Inlämnad
  1992-03-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:NU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 1 avslag, , 2 saknar beslutsinformation
 • Försäkringskassans lokalkontorsnät

  Motion 1991/92:Sf238 av Anita Modin och Iréne Vestlund (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf238 av Anita Modin och Iréne Vestlund s Försäkringskassans lokalkontorsnät 1. Författningsbestämmelser I Lagen om allmän försäkring AFL 18 kap. 1 sägs För varje landstingskommun samt varje kommun som ej tillhör landstingskommun skall finnas en allmän försäkringskassa. Allmän försäkringskassa

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Turism och marknadsföring av Sverige

  Motion 1991/92:Kr502 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr502 av Oskar Lindkvist m.fl. s Turism och marknadsföring av Sverige Besöksnäringen har stor betydelse för landets utveckling samtidigt som den varit en av de snabbaste växande näringsgrenarna. Sveriges Turistråd har i en nyligen presenterad rapport uppgett att turistnäringen i Sverige

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:KrU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Statliga satsningar på trafiksystemet i Storstockholm

  Motion 1991/92:T225 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:T225 av Oskar Lindkvist m.fl. s Statliga satsningar på trafiksystemet i Storstockholm I Stockholmsregionens 25 kommuner bor mer än 1,6 miljoner människor, eller ungefär 20 procent av Sveriges befolkning. Länets andel av landets befolkning har efter en ökning fram till 1970 legat ganska

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:TU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Lunchsubventioner

  Motion 1991/92:Sk316 av Anita Modin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk316 av Anita Modin m.fl. s Lunchsubventioner En översyn av regler för traktamenten och kostnadsersättningar samt vissa naturaförmåner är förestående. Från en utgångspunkt sett är detta mycket välbehövligt. Erfarenheterna från det gångna året har visat att över 800 000 löntagare förlorat

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dubbelt medborgarskap

  Motion 1991/92:Sf621 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf621 av Maj-Lis Lööw m.fl. s Dubbelt medborgarskap Ett av de invandrarpolitiska målen är delaktighet. Invandrarnas delaktighet i samhället kan stimuleras och befästas på många sätt. Det är därvid odiskutabelt att de politiska rättigheterna är av avgörande betydelse för verklig delaktighet.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1991/92:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Närings- och småföretagspolitik

  Motion 1991/92:N240 av Anita Gradin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N240 av Anita Gradin m.fl. s Närings- och småföretagspolitik Vi har i dag ett läge med internationell lågkonjunktur som slår hårt mot vårt land samtidigt som den ekonomiska tillväxten upphört. Det är därför viktigt att ta till vara utvecklingskraften hos våra småföretag och stimulera

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:NU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Mineralprospektering

  Motion 1991/92:N218 av Anita Gradin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N218 av Anita Gradin m.fl. s Mineralprospektering Sverige är ett land rikt på mineraltillgångar. De utgör grunden för den svenska gruvnäringens framtid. Gruvindustrin är viktig ur många aspekter. Den ger sysselsättning i stora regioner med en i övrigt svag arbetsmarknad. Den utgör även

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:NU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Ombildning av Stadshypotek

  Motion 1991/92:N212 av Anita Gradin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N212 av Anita Gradin m.fl. s Ombildning av Stadshypotek Den socialdemokratiska regeringen föreslog i en proposition i april 1991 1990/91:190 en genomgripande förändring av Stadshypoteks organisation i syfte att dels anpassa organisationen till den avreglering och internationalisering

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sänkt åldersgräns för inköp på Systembolaget

  Motion 1991/92:So202 av Kurt Ove Johansson och Anita Modin (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:So202 av Kurt Ove Johansson och Anita Modin s Sänkt åldersgräns för inköp på Systembolaget I proposition 1990/91:175 om folkhälsan behandlas bl.a. alkoholpolitiken. Försäljning av öl, vin och sprit såväl över disk genom Systembolaget som försäljning på restauranger behandlas. 1977 lades

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högkostnadsskydd vid psykoterapi

  Motion 1991/92:Sf261 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf261 av Hans Göran Franck m.fl. s Högkostnadsskydd vid psykoterapi När patientavgifterna för den öppna hälso- och sjukvården avreglerades fr.o.m. den 1 januari 1991, ändrades utformningen på högkostnadsskyddet. När patienten erlagt 1 500 kr.eller av det aktuella landstinget beslutade

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter