Alf Egnerfors (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1989-03-06 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1989-01-30 – 1989-03-05

Försvarsutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1989-02-06 – 1991-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1989-02-06 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Verkmästaren Knut Egard Egnerfors och Ruth Maria Hedlund

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1989, Rdl 1989- Suppleant i Försvarsutskottet 88/89-93/94, Socialutskottet 88/89-90/91 och Finansutskottet 91/92-93/94.

Bostadsort

Eskilstuna

Utbildning

Realexamen 63. Offsettryckeribiträde 63-64. Cementarbetare 65-68. Sjukhusvaktmästare 68-76. Ombudsman i Svenska Kommunalarbetareförbundet 76-. Landstingsråd i Södermanlands län 94-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Eskilstuna arbetarekommun, ordförande 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kronofogdemyndigheten i Södermanlands län 88-95, vice ordförande 88-95, Statistiska centralbyrån 93-95, Länsstyrelsen i Södermanlands län 95-. Ledamot av Nämnden för hemslöjdsfrågor 01-. - Ledamot av kommittén om översyn av miljöskyddslagstiftningen 91.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Södermanlands läns landstingsfullmäktige 94-, ordförande 95-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m.

  Motion 1993/94:Fi28 av Göran Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi28 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I Lotteriutredningens betänkande Vinna eller försvinnaföreslog utredningen att folkrörelserna skulle få möjlighet att anordna s.k. automatspel. Enligt utredningen
  Inlämnad
  1994-04-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi21 av Göran Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi21 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslås lag om ändringar i lagen 1992:1528 om offentlig upphandling. Förslaget är med vissa undantag föranlett av att tre nya direktiv beslutats inom EG. Vi accepterar denna
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi16 av Göran Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi16 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling I propositionen återkommer regeringen med ett förslag till lag m.m. som riksdagen under detta riksmöte en gång tagit
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m.

  Motion 1993/94:Ju17 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju17 av Sture Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m. I propositionen föreslås att i stället för som tidigare regeringen försvarsmakten får besluta att chefen för det förband eller den enhet vid vilken krigsman tjänstgör eller senast har
  Inlämnad
  1994-02-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Civil ubåtskommission

  Motion 1993/94:Fö313 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö313 av Sture Ericson m.fl. s Civil ubåtskommission Vi har från socialdemokratisk sida sedan hösten 1991 krävt en oberoende civil ubåtskommission. Uppgiften för en sådan kommission bör vara att utvärdera och analysera de undervattenskränkningar, de indikationer om undervattenskränkningar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försvarets personalvårdsnämnd

  Motion 1993/94:Fö312 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö312 av Sture Ericson m.fl. s Försvarets personalvårdsnämnd Regeringen redovisar i proposition 1993/94:100 bil. 5 att man har för avsikt att den 1 juli 1994 ombilda försvarets personalvårdsnämnd så att den framgent enbart behandlar frågor rörande värnpliktiga. Som motivering framhålls
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationellt centrum för välfärdsforskning

  Motion 1993/94:Ub636 av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub636 av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors s Nationellt centrum för välfärdsforskning Vid Mälardalens högskola i Eskilstuna drivs sedan hösten 1992 Centrum för Välfärdsforskning CFVCFV vill ta del i omprövningen av välfärdsarbetet och vara med och påverka, utveckla former och innehåll
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningsvikariat

  Motion 1993/94:A257 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A257 av Anita Johansson m.fl. s Utbildningsvikariat Sedan den 1 juli 1991 har utbildningsvikariat varit en åtgärd för att minska arbetslösheten. Den har givit anställda möjlighet att utbilda sig och öka sin kunskapsnivå, vilket i sin tur öppnat möjligheter för utveckling av arbetsuppgifterna
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU11
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Uppsägningstiden för kommunalt anställda

  Motion 1993/94:A258 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A258 av Anita Johansson m.fl. s Uppsägningstiden för kommunalt anställda Kommuner och landsting brottas med stora problem på grund av minskade resurser trots växande behov. Kommunsektorns inkomster minskar dramatiskt i fast penningvärde. Minskningen är stor även om vi bortser från de
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sörmland

  Motion 1993/94:A468 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A468 av Maj-Lis Lööw m.fl. s Sörmland Vi tycker Sörmland är ett fint län att verka och bo i. Som en del av det som ibland kallas Östra Mellansverige, ibland Mälardalregionen, bör Sörmland med de rätta nationella satsningarna på regionen och av innevånarna själva ha stora utvecklingsmöjligheter.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:AU13 1993/94:KrU18 1993/94:TU30 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.

  Motion 1993/94:So28 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So28 av Margareta Israelsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:75Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. Internationella forskare har under de senaste åren avlöst varandra för att utvärdera svensk sjukvård. Av
  Inlämnad
  1993-11-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:35 Ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi5 av Göran Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi5 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:35 Ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling I prop. 1993/94:35 läggs fram förslag till en lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling. Lagen föreslås gälla otillbörliga
  Inlämnad
  1993-10-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1992/93:258 Farligt gods m.m.

  Motion 1993/94:Fö1 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö1 av Sture Ericson m.fl. s med anledning av skriv. 1992/93:258 Farligt gods m.m. Regeringens skrivelse om farligt gods m.m. 1992/93:258 tar upp frågan om beredskap för kemikalieolyckor och transport av farligt gods. Vi instämmer i stort med regeringens redogörelse över problemen och
  Inlämnad
  1993-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fö12 av Alf Egnerfors och Reynoldh Furustrand (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö12 av Alf Egnerfors och Reynoldh Furustrand s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I försvarsdepartementets bilaga till regeringens kompletteringsproposition Prop. 1992/93:150 föreslås
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:228 Ändrade grundutbildningstider för vissa värnpliktiga, m.m.

  Motion 1992/93:Fö7 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö7 av Sture Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:228 Ändrade grundutbildningstider för vissa värnpliktiga, m.m. Värnpliktiga i mobiliserings- och förplägnadstjänst Utbildning av värnpliktiga för mobiliserings- och förplägnadstjänst genomförs nu i huvudsak i enlighet med regeringens
  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

  Motion 1992/93:T64 av Alf Egnerfors och Reynoldh Furustrand (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T64 av Alf Egnerfors och Reynoldh Furustrand s med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Samordnad utbyggnad av E 20 och Svealandsbanan inom Stockholms och Södermanlands län I stråket mellan Södertälje och Eskilstuna kommer Banverket att under åren
  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

  Motion 1992/93:Ub84 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub84 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s, fp, c, kds med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Regeringen föreslår i proposition 1992/93 om högre utbildning för ökad kompetens att förskollärar- och fritidspedagogutbildningen vid högskolan i Eskilstuna/Västerås läggs
  Inlämnad
  1993-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

  Motion 1992/93:Ub64 av Alf Egnerfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub64 av Alf Egnerfors m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Det är med stor tillfredsställelse som vi noterar att Högskolan i Eskilstuna/ Västerås i propositionen, Högre utbildning för ökad kompetensföreslås få nya resurser motsvarande den tidigare
  Inlämnad
  1993-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ett nationellt barnkulturcentrum i Eskilstuna

  Motion 1992/93:Kr302 av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr302 av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors s Ett nationellt barnkulturcentrum i Eskilstuna I Eskilstuna, som är en medelstor industristad, har det under tio års tid satsats och byggts upp ett centrum för skapande, utvecklande arbete för barn, fortbildning av vuxna med ansvar för barn
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gamla Teatern i Eskilstuna

  Motion 1992/93:Kr301 av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr301 av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors s Gamla Teatern i Eskilstuna Gamla Teatern i Eskilstuna är en teaterlada från 1830. Teatern är den enda i dag bevarade teaterlokalen av sitt slag. Det är en mycket primitiv teater, inrättad i ett magasin och använd som teater mellan åren 1830
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter