Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid

Motion 2022/23:2054 av Lawen Redar m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2022/23:2054

av Lawen Redar m.fl. (S)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återstart för kulturen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultursamverkansmodellen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kulturskolan och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teater, dans och musik och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig

Yrkanden

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återstart för kulturen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultursamverkansmodellen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kulturskolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teater, dans och musik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kungliga Operan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna de svenska folkbiblioteken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bibliotekariers anmälningsplikt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om litteratur och läsande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrättandet av kulturkanoner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bildkonst, arkitektur och design och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enprocentsregeln och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konstnärernas villkor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bidrag till konstnärer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SGI-utredningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU14
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arkiv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kulturmiljövård och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri entré på vissa statliga museer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri entré på regionala museer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Skansen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trossamfundens vikt och betydelse och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU5
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om film och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om medier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU27
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för framtidens mediepolitik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU27
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om grundlagsskydd av public service och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU30
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ungdomspolitiken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om meningsfull fritid för unga och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om politiken för det civila samhället och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU5
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om idrottspolitik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 30. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ungas idrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 31. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig anläggningsfond och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 32. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det föreslagna fritidskortet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 33. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 51-procentsregeln och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 34. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om friluftsliv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 35. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkbildning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 36. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkhögskoleplatser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 37. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelpolitik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 38. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om matchfixning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.