Till innehåll på sidan

En ekonomisk politik för en hållbar utveckling

Motion 2002/03:Fi275 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen
2002/03:Fi275
av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
En ekonomisk politik för en hållbar utveckling
1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett nationalförmögenhetsperspektiv.
2 Långsiktig ekonomisk utveckling, eller kortsiktig?
Ett uthålligt tillfredsställande av mänskliga behov är det övergripande (ekonomisk-politiska) målet för samhället. Tillsammans har vi byggt en ekonomi, ett försörjnings­system, som ska hjälpa oss att nå det målet. Ekonomisk framgång och människans livskvalitet står och faller med naturens förmåga att försörja oss och ta emot alla våra restprodukter, och för närvarande hotas denna naturens förmåga. Ekonomisk framgång och människans livskvalitet står och faller

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.