Leif Björnlod (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Värmlands län
Titel
folkhögskolelärare
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Kulturutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

EU-nämnden

Suppleant
2002-11-28 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Betänkande 2005/06:JuU30

  Riksdagen beslutade på begäran av ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet att regeringens och justitieutskottets lagförslag om att tillåta så kallade hemliga tvångsmedel för att hindra vissa grova brott ska vila ett år. Det betyder att förslaget kommer att behandlas

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 103 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-31
  Beslut
  2006-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hemlig rumsavlyssning

  Hemlig rumsavlyssning

  Betänkande 2005/06:JuU26

  Riksdagen beslutade på begäran av ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet att regeringens och justitieutskottets lagförslag om buggning ska vila ett år. Det betyder att förslaget kommer att behandlas på nytt. Enligt regeringsformen får en begäran om att ett lagförslag

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  49, 147 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-31
  Beslut
  2006-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kvalificerad skyddsidentitet

  Kvalificerad skyddsidentitet

  Betänkande 2005/06:JuU31

  Poliser, andra tjänstemän inom Säkerhetspolisen och tjänstemän inom Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet ska kunna få kvalificerad skyddsidentitet. Det innebär att personen får andra personuppgifter än de verkliga, och att dessa uppgifter ska kunna tas in i körkort, pass eller andra identitetshandlingar.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 64 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-29
  Beslut
  2006-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Personsäkerhet

  Personsäkerhet

  Betänkande 2005/06:JuU36

  Polisen och andra myndigheter ska få bättre möjligheter att skydda vittnen och andra hotade personer. En ny bestämmelse införs i polislagen där det framgår att särskilt personsäkerhetsarbete får bedrivas beträffande vittnen och andra hotade personer. Regeringen får meddela föreskrifter som närmare bestämmer hur lagen ska tillämpas. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 29 minuter
  Justering
  2006-05-16
  Debatt
  2006-05-29
  Beslut
  2006-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: En modernare kriminalvårdslag

  En modernare kriminalvårdslag

  Betänkande 2005/06:JuU33

  Övergången från livet i anstalt till livet i frihet ska bli bättre och mer strukturerad. Utslussningen ska anpassas till vad varje intagen behöver för att förbättra förutsättningarna för att han eller hon ska klara sig i samhället efter frigivningen utan att återfalla i brott. Det ska finnas fyra typer

  Behandlade dokument
  57
  Förslagspunkter
  54
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  23, 101 minuter
  Justering
  2006-05-11
  Debatt
  2006-05-19
  Beslut
  2006-05-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett stärkt nämndemannainstitut

  Ett stärkt nämndemannainstitut

  Betänkande 2005/06:JuU32

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nya regler för nämndemannauppdraget. Syftet med reglerna är bland annat att få en bredare sammansättning av nämndemän när det gäller ålder, kön, yrke och etnisk bakgrund. För att uppdraget som nämndeman ska cirkulera mer bland medborgarna bör valförsamlingen

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 59 minuter
  Justering
  2006-05-09
  Debatt
  2006-05-17
  Beslut
  2006-05-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna helgdagar, m.m.

  Allmänna helgdagar, m.m.

  Betänkande 2005/06:KU24

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar om allmänna helgdagar, minnesdagar, ordnar, allmänna flaggdagar, ekonomipriset till Nobels minne och nationalrätt.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  5, 11 minuter
  Beredning
  2006-04-06
  Justering
  2006-04-27
  Debatt
  2006-05-11
  Beslut
  2006-05-11
 • EU:s beslutanderätt i rättsfrågor

  Skriftlig fråga 2005/06:1581 av Björnlod, Leif (mp)

  den 11 maj Fråga 2005/06:1581 av Leif Björnlod mp till justitieminister Thomas Bodström s EU:s beslutanderätt i rättsfrågor Den 8 maj framförde kommissionens ordförande Barroso i ett tal bland annat följande: Människor efterfrågar mer gemensamma tag av Europa för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

  Inlämnad
  2006-05-11
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stöd till polisen vid terrorismbekämpning

  Stöd till polisen vid terrorismbekämpning

  Betänkande 2005/06:JuU17

  Polisen får större möjligheter att be Försvarsmakten om hjälp för att bekämpa terrorism. Resurser från Försvarsmakten ska kunna sättas in för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot terroristbrott. Försvarsmakten ska då alltid ledas av polisen. Förslaget innebär att Rikspolisstyrelsen ska kunna

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  25, 95 minuter
  Justering
  2006-04-25
  Debatt
  2006-05-05
  Beslut
  2006-05-10
 • med anledning av prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

  Motion 2005/06:Ju57 av Leif Björnlod m.fl. (mp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition om hemlig rumsavlyssning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa reella rättssäkerhetsgarantier. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att invänta Integritetsskyddskommitténs

  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet

  Motion 2005/06:Ju44 av Leif Björnlod m.fl. (mp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:149 om kvalificerad skyddsidentitet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att invänta Integritetsskyddskommitténs betänkande innan beslut om inskränkningar i den personliga integriteten tas. Inledning

  Inlämnad
  2006-04-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Motion 2005/06:Ju47 av Leif Björnlod m.fl. (mp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens proposition 2005/06:177 om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av reella rättssäkerhetsgarantier vid införandet av inskränkningar i rätten till

  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Straffrättsliga frågor

  Straffrättsliga frågor

  Betänkande 2005/06:JuU22

  Riksdagen sade ja till följande förslag från de borgerliga partierna och Miljöpartiet om straffrätt. Kravet på att en gärningsman ska ha använt så kallade otillbörliga medel för att kunna dömas för människohandel om offret varit över 18 år bör slopas. Straffansvaret för barnpornografibrott bör utvidgas

  Behandlade dokument
  144
  Förslagspunkter
  62
  Reservationer
  56 
  Anföranden och repliker
  42, 168 minuter
  Justering
  2006-03-23
  Debatt
  2006-04-05
  Beslut
  2006-04-05
 • med anledning av skr. 2005/06:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2005

  Motion 2005/06:U7 av Ulf Holm m.fl. (mp)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vapenembargot mot Kina. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att EU:s medlemsländer skall kunna kritisera andra medlemsstater vid brott mot internationella överenskommelser.

  Inlämnad
  2006-03-24
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU10 2005/06:UU10 2005/06:UU12
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

  Motion 2005/06:Ju27 av Leif Björnlod m.fl. (mp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens proposition om att utvidga Försvarsmaktens stöd till polisen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att återkomma med förslag på att åtgärda de strukturella bristerna inom polisen. Riksdagen begär att

  Inlämnad
  2006-03-21
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Integritet

  Integritet

  Interpellation 2005/06:266 av Åström, Alice (v)

  den 20 februari Interpellation 2005/06:266 av Alice Åström v till justitieminister Thomas Bodström s Integritet Under de senaste tre åren har Justitiedepartementet lagt fram ett antal förslag till riksdagen som direkt eller indirekt kränker integriteten för enskilda medborgare. Dessa förslag har aldrig granskats

  Inlämnad
  2006-02-20
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Företagsbot

  Företagsbot

  Betänkande 2005/06:JuU13

  Systemet med företagsbot ska bli effektivare, och företagsbot ska användas oftare för brott i näringsverksamhet. Det ska löna sig för näringsidkare att organisera sin verksamhet på ett sätt som motverkar överträdelser, vilket ska gynna konkurrensen. Möjligheten att ålägga företagsbot utvidgas. I dag

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  12, 25 minuter
  Justering
  2006-02-21
  Debatt
  2006-03-08
  Beslut
  2006-03-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Processrättsliga frågor

  Processrättsliga frågor

  Betänkande 2005/06:JuU11

  Riksdagen vill att regeringen ser till att säkerheten för parter och vittnen i rättegångar ökar. Det finns fortfarande allmänna domstolar där tilltalade, vittnen och målsäganden tvingas sitta i samma rum och lokaler i avvaktan på förhandlingen. Detta trots att det förekommer att målsägande och vittnen

  Behandlade dokument
  85
  Förslagspunkter
  46
  Reservationer
  53 
  Anföranden och repliker
  45, 126 minuter
  Justering
  2006-02-14
  Debatt
  2006-03-08
  Beslut
  2006-03-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hemlig teleavlyssning, m.m.

  Hemlig teleavlyssning, m.m.

  Betänkande 2005/06:JuU12

  Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2004. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen uppmanade regeringen att förbättra innehållet i skrivelsen i fortsättningen.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 45 minuter
  Justering
  2006-02-14
  Debatt
  2006-02-23
  Beslut
  2006-02-23
 • med anledning av framst. 2005/06:RRS16 Riksrevisionens styrelses framställning angående Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna

  Motion 2005/06:Ju18 av Britta Lejon m.fl. (s, mp, v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS16 till riksdagen. Motivering Riksrevisionen har granskat Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna och pekar på en rad brister man funnit och ger även rekommendationer till förbättringar. Precisering av mål, tillsyn och föreskriftsrätt, bl.a.

  Inlämnad
  2006-02-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU40
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,

Filter