Till innehåll på sidan

Vissa kulturmiljöfrågor

Betänkande 2009/10:KrU8

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 mars 2010

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Vissa kulturmiljöfrågor (KrU8)

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen sin inställning till vissa kulturmiljöfrågor. Regeringen beskriver bland annat de norrländska kyrkstäderna som utgör en värdefull del av vårt kulturarv. Regeringen anser att det är viktigt att dessa skyddas och bevaras för framtiden men gör samtidigt bedömningen det redan idag finns ett tydligt skydd i plan- och bygglagen, kulturminneslagen och miljöbalken. I skrivelsen görs även bedömningen att den europeiska landskapskonventionen bör ratificeras. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.
Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2010-02-04
Justering: 2010-02-18
Trycklov till Gotab och webb: 2010-02-24
Trycklov: 2010-02-24
Betänkande 2009/10:KrU8

Alla beredningar i utskottet

2010-02-04

Vissa kulturmiljöfrågor (KrU8)

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen sin inställning till vissa kulturmiljöfrågor. Regeringen beskriver bland annat de norrländska kyrkstäderna som utgör en värdefull del av vårt kulturarv. Regeringen anser att det är viktigt att dessa skyddas och bevaras för framtiden men gör samtidigt bedömningen det redan idag finns ett tydligt skydd i plan- och bygglagen, kulturminneslagen och miljöbalken. I skrivelsen görs även bedömningen att den europeiska landskapskonventionen bör ratificeras. Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2010-03-04

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2010-03-10
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen om historiskt värdefull bebyggelse
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:74 till handlingarna.
2. Arkeologiska utgrävningskostnader
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr230.
3. Uppåkra fornlämningar
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr280 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Kr327 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Kr330.