Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2009/10:85 Onsdagen den 10 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:85

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:85

Onsdagen den 10 mars

Kl. 09:00 - 20:14

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 mars. 

2 § Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att
Helena Bouveng
(m) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

Andre vice talmannen meddelade att
Eva Bengtson Skogsberg
(m) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till socialutskottet och kulturutskottet

Andre vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Eva Bengtson Skogsberg som suppleant i socialutskottet och Helena Bouveng som suppleant i kulturutskottet. 

Andre

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.