Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:201

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2009/10:201

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU8 Vissa kulturmiljöfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 mars 2010

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.