Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Betänkande 2014/15:AU2

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 december 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv för 2015. Den sammanlagda summan till området är cirka 67,8 miljarder kronor. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (30,4 miljarder kronor), arbetsmarknadspolitiska program och insatser (9,2 miljarder kronor), Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (7,2 miljarder kronor).

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Samtidigt sa riksdagen ja till regeringens förslag att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska få en utökad möjlighet att behandla personuppgifter. Syftet är att IAF ska kunna fullgöra sitt uppdrag med utökat tillsyns- och uppföljningsansvar för ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som rör åtgärder inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen. Detta innebär en lagändring, som träder i kraft den 1 mars 2015.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen punkterna 2-9. Delvis bifall propositionen punkt 10. Avslag på propositionen punkt 1 förslag till lag om ändring i arbetslöshetsförsäkringen. Bifall till motioner om anslag inom utgiftsområde 14. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Justering: 2014-12-16
Trycklov: 2014-12-16
Betänkande 2014/15:AU2

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv för 2015. Den sammanlagda summan till området cirka 67,8 miljarder kronor. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (30,4 miljarder kronor), arbetsmarknadspolitiska program och insatser (9,2 miljarder kronor), Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (7,2 miljarder kronor).

Utskottet säger nej till regeringens förslag om ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska få en utökad möjlighet att behandla personuppgifter. Syftet är att IAF ska kunna fullgöra sitt uppdrag med utökat tillsyns- och uppföljningsansvar för ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som rör åtgärder inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen. Detta innebär en lagändring, som föreslås träda i kraft den 1 mars 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-12-18
Debatt i kammaren: 2014-12-19
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:AU2, Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Debatt om förslag 2014/15:AU2

Webb-tv: Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Protokoll från debatten

Anf. 1 Raimo Pärssinen (S)

Anf. 2 Sven-Olof Sällström (SD)

Anf. 3 Raimo Pärssinen (S)

Anf. 4 Sven-Olof Sällström (SD)

Anf. 5 Raimo Pärssinen (S)

Anf. 6 Sven-Olof Sällström (SD)

Anf. 7 Marco Venegas (MP)

Anf. 8 Ali Esbati (V)

Anf. 9 Katarina Brännström (M)

Anf. 10 Raimo Pärssinen (S)

Anf. 11 Katarina Brännström (M)

Anf. 12 Raimo Pärssinen (S)

Anf. 13 Katarina Brännström (M)

Anf. 14 Ali Esbati (V)

Anf. 15 Katarina Brännström (M)

Anf. 16 Ali Esbati (V)

Anf. 17 Katarina Brännström (M)

Anf. 18 Annika Qarlsson (C)

Anf. 19 Roger Haddad (FP)

Anf. 20 Désirée Pethrus (KD)

Anf. 21 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Anf. 22 Désirée Pethrus (KD)

Anf. 23 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Anf. 24 Désirée Pethrus (KD)

Anf. 25 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Anf. 26 Patrik Björck (S)

Anf. 27 Magnus Persson (SD)

Anf. 28 Ali Esbati (V)

Anf. 29 Magnus Persson (SD)

Anf. 30 Ali Esbati (V)

Anf. 31 Magnus Persson (SD)

Anf. 32 Patrik Björck (S)

Anf. 33 Magnus Persson (SD)

Anf. 34 Patrik Björck (S)

Anf. 35 Magnus Persson (SD)

Anf. 36 Serkan Köse (S)

Anf. 37 Magnus Manhammar (S)

Anf. 38 Magnus Persson (SD)

Anf. 39 Magnus Manhammar (S)

Anf. 40 Magnus Persson (SD)

Anf. 41 Magnus Manhammar (S)

Anf. 42 Sven-Olof Sällström (SD)

Anf. 43 Magnus Manhammar (S)

Anf. 44 Sven-Olof Sällström (SD)

Anf. 45 Magnus Manhammar (S)

Anf. 46 Eva-Lena Jansson (S)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-12-19
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut: Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, Beslut

Beslut: Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Webb-tv: Beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Anslag inom utgiftsområde 14

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  a) Anslagen för 2015Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet har angett, anslagen för 2015 inom utgiftsområde 14 enligt utskottets förslag i bilaga 3.b) Ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkringRiksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.c) Bemyndiganden

  Riksdagen bemyndigar regeringen att

  1. under 2015 efterge Danmarks och Norges skulder avseende återbetalning av utgifter för arbetslöshetsersättning för perioden 1 maj 2010 till 1 maj 2014 om högst 85 000 000 kronor respektive 30 000 000 kronor,

  2. under 2015 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 010 000 000 kronor 2016-2024,

  3. under 2015 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 000 000 000 kronor 2016-2019,

  4. under 2015 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 850 000 000 kronor 2016-2022,

  5. under 2015 för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2016 och 2017,

  6. under 2015 för anslaget 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten träffa överenskommelse med Finland och Norge om verksamheten Stiftelsen Utbildning Nordkalotten som medför behov av framtida anslag på högst 33 212 000 kronor 2016-2019,

  7. under 2015 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor 2016.
 2. Ändring i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.