Till innehåll på sidan

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022

Betänkande 2022/23:UbU17

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 juni 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022 (UbU17)

Riksdagen har tagit del av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredo-visning för 2022 och Riksrevisionens revisionsberättelse över årsredo-visningen.

Enligt Riksrevisionen har stiftelsen upprättat årsredovisningen enligt årsredovisningslagen och man anser att årsredovisningen tillsammans med förvaltnings-berättelsen och övrig information i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av verksamheten.

Riksrevisionen har också granskat styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2022. Enligt Riksrevisionen har varken styrelsen eller den verkställande direktören handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Riksdagen lade redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Redogörelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Framställningar / redogörelser: 2

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-05-25
Justering: 2023-06-01
Trycklov: 2023-06-01
Betänkande 2022/23:UbU17

Alla beredningar i utskottet

2023-05-04, 2023-05-25

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022 (UbU17)

Utbildningsutskottet har tagit del av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredo­visning för 2022 och Riksrevisionens revisionsberättelse över årsredo­visningen. 

Enligt Riksrevisionen har stiftelsen upprättat årsredovisningen enligt årsredovisningslagen och man anser att årsredovisningen tillsammans med förvaltnings­berättelsen och övrig information i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av verksamheten.

Riksrevisionen har också granskat styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2022. Enligt Riksrevisionen har varken styrelsen eller den verkställande direktören handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-06-07
Debatt i kammaren: 2023-06-08

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-06-14
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022, Beslut: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022

Beslut: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022

Webb-tv: Beslut: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger redogörelserna 2022/23:RJ1 och 2022/23:RR3 till handlingarna.