Protokoll 2022/23:124 Onsdagen den 14 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:124

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Välkomsthälsning

Anf.  1  TALMANNEN:

Innan vi börjar med partiledardebatten vill jag uppmärksamma kammaren på att vi på läktaren har Albaniens talman Lindita Nikolla med delegation som våra gäster. Jag vill hälsa er varmt välkomna till Sveriges riksdag med en applåd!
Välkomsthälsning
(Applåder)

§ 1  Partiledardebatt

Partiledardebatt

Anf.  2  Statsminister ULF KRISTERSSON (M):

Herr talman! Den ukrainska motoffensiven har inletts. När Sverige tog över som EU:s ordförandeland i januari deklarerade vi att ingenting är viktigare än att stötta Ukraina.
Ukraina utkämpar ett krig för sin egen rätt att förbli en självständig stat. Men de slåss också för vår frihet. Det här är en kamp mellan civilisa­tion och barbari.
Under vårt ordförandeskap har vi samlat EU:s 27 länder bakom

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.