Torsdag den 8 juni 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-06-08

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 8 juni 2023

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

4

Utrikesutskottets betänkande UU9

 

 

 

Strategisk exportkontroll 2022 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

 

 

 

1

Morgan Johansson (S)

8

 

 

2

Yasmine Eriksson (SD)

8

 

 

3

Stefan Olsson (M)

8

 

 

4

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

5

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

6

Torsten Elofsson (KD)

8

 

 

7

Jan Riise (MP)

8

 

 

8

Joar Forssell (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

1.04

5

Utbildningsutskottets betänkande UbU11

 

 

 

Forskning

 

 

 

1

Fredrik Malm (L)

6

 

 

2

Mats Wiking (S)

6

 

 

3

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

 

 

4

Robert Stenkvist (SD)

8

 

 

5

Mathias Bengtsson (KD)

8

 

 

6

Lorena Delgado Varas (V)

6

 

 

7

Anders Ådahl (C)

6

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

1.56

6

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

 

 

 

Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning

 

 

 

1

Fredrik Malm (L)

6

 

 

2

Linus Sköld (S)

8

 

 

3

Patrick Reslow (SD)

6

 

 

4

Daniel Riazat (V)

8

 

 

5

Josefin Malmqvist (M)

6

 

 

6

Niels Paarup-Petersen (C)

8

 

 

7

Mathias Bengtsson (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

2.44

7

Utbildningsutskottets betänkande UbU16

 

 

 

Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.44

8

Utbildningsutskottets betänkande UbU17

 

 

 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.44

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 44 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.