Till innehåll på sidan

Statlig fastighetsförvaltning och lokalförsörjning, m.m.

Betänkande 1997/98:FiU25

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen instämde i regeringens bedömning att den lokalförsörjnings- och fastighetsförvaltningsreform som genomfördes 1991-1992 var nödvändig. Reformen har lett till ökad effektivitet i fastighetsförvaltningen och myndigheternas lokalförsörjning. Riksdagen gjorde dock ett tillkännagivande till regeringen om att det krävs ökad klarhet beträffande hyressättningen av ändamålsfastigheter. Ställningstagandet innebär att hyressättningen för ändamålsfastigheter får en flexibel tillämpning.
Beslut
Statlig fastighetsförvaltning och lokalförsörjning (FiU25)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Statlig fastighetsförvaltning och lokalförsörjning (FiU25)

Riksdagen instämde i regeringens bedömning att den lokalförsörjnings- och fastighetsförvaltningsreform som genomfördes 1991-1992 var nödvändig. Reformen har lett till ökad effektivitet i fastighetsförvaltningen och myndigheternas lokalförsörjning. Riksdagen gjorde dock ett tillkännagivande till regeringen om att det krävs ökad klarhet beträffande hyressättningen av ändamålsfastigheter. Ställningstagandet innebär att hyressättningen för ändamålsfastigheter får en flexibel tillämpning.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1998-05-05
Justering: 1998-05-12
Betänkande 1997/98:FiU25

Alla beredningar i utskottet

1998-05-05
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-05-28

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser