Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:115 Fredagen den 29 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 1997/98:115

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:115

Fredagen den 29 maj

Kl. 09.00 - 19.33

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om tisdagen den 2 juni

Talmannen meddelade att arbetsplenum tisdagen
den 2 juni skulle inledas kl. 10.00 med trafikutskottets
betänkande TU10. Votering av tidigare slutdebattera-
de ärenden samt trafikutskottets betänkande TU10
beräknades inte äga rum före kl. 12.00.

2 § Meddelande om torsdagen den 4 juni

Talmannen meddelade att vid frågestunden tors-
dagen den 14 maj kl. 14.00 skulle följande statsråd
närvara:
Justitieminister Laila Freivalds, socialminister
Margot Wallström, finansminister Erik Åsbrink,
kommunikationsminister Ines Uusmann,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.