Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

Betänkande 2022/23:CU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 maj 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor (CU5)

Riksdagen behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn över näringsidkares marknadsföring och avtalsvillkor.

Riksrevisionen bedömer att tillsynen i huvudsak har utförts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Konsumentverket har inlett förbättringsarbeten som rör flera av de brister som finns idag.

Regeringen har rekommenderats av Riksrevisionen att överväga att komplettera indikatorn för att bedöma resultatet av Konsumentverkets tillsyn med bland annat ytterligare indikatorer. 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 redovisat en kompletterande indikator i form av andelen domar där Konsumentombudsmannen helt eller delvis har fått rätt. Regeringen bedömer att detta tillsammans med regeringens redogörelse för vissa andra insatser för att förbättra tillsynen ger en ändamålsenlig bild av resultatet.

Riksdagen avslutade ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Skrivelser: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-04-13
Justering: 2023-04-27
Trycklov: 2023-04-27
Betänkande 2022/23:CU5

Alla beredningar i utskottet

2023-03-23, 2023-04-13

Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor (CU5)

Civilutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn över näringsidkares marknadsföring och avtalsvillkor.

Riksrevisionen bedömer att tillsynen i huvudsak har utförts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Konsumentverket har inlett förbättringsarbeten som rör flera av de brister som finns idag.

Regeringen har rekommenderats av Riksrevisionen att överväga att komplettera indikatorn för att bedöma resultatet av Konsumentverkets tillsyn med bland annat ytterligare indikatorer. 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 redovisat en kompletterande indikator i form av andelen domar där Konsumentombudsmannen helt eller delvis har fått rätt. Regeringen bedömer att detta tillsammans med regeringens redogörelse för vissa andra insatser för att förbättra tillsynen ger en ändamålsenlig bild av resultatet.

Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-05-05
Debatt i kammaren: 2023-05-09

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-05-10
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2022/23:22 till handlingarna.