Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden

Betänkande 2004/05:SFU17

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 september 2005

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Migrationsdomstolar ersätter Utlänningsnämnden (SfU17)

Utlänningsnämnden läggs ned den 31 mars 2006 och ersätts av migrationsdomstolar. Riksdagen sade nej till förslaget om att ge amnesti till personer som sökt asyl senast ett år innan domstolsreformen träder i kraft. Enligt riksdagens beslut ska länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö vara migrationsdomstolar och kammarrätten i Stockholm blir Migrationsöverdomstol. En ny utlänningslag, där skyddsgrunderna får en mer framträdande roll, ska ersätta den nuvarande utlänningslagen från 1989. Skyddsbestämmelserna ska i fortsättningen även omfatta personer som på goda grunder fruktar allvarliga övergrepp på grund av svåra motsättningar i hemlandet. Begreppet "humanitära skäl" tas bort och ersätts av begreppet "synnerligen ömmande omständigheter". En person kan få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter och om någon av de övriga grunderna för uppehållstillstånd inte går att använda. För barn behöver inte omständigheterna vara av samma allvar och tyngd som för vuxna när det gäller att få uppehållstillstånd. Riksdagens ställningstagande bygger på ett förslag från socialförsäkringsutskottet. Lagändringarna träder i kraft den 31 mars 2006.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2005-08-09
Justering: 2005-08-22
Trycklov: 2005-09-02
Trycklov till Gotab och webb: 2005-09-05
Trycklov: 2005-09-09
Reservationer: 14
Betänkande 2004/05:SFU17

Alla beredningar i utskottet

2005-06-16, 2005-08-09

Migrationsdomstolar ersätter Utlänningsnämnden (SfU17)

Ett enigt socialförsäkringsutskott föreslår att Utlänningsnämnden läggs ned den 31 mars 2006. Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden ska i stället överklagas till migrationsdomstolar i fortsättningen. Länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö föreslås bli migrationsdomstolar och kammarrätten i Stockholm ska vara Migrationsöverdomstol. Utskottet föreslår också en ny utlänningslag, där skyddsgrunderna får en mer framträdande roll. Skyddsbestämmelserna ska även omfatta personer som på goda grunder fruktar allvarliga övergrepp på grund av svåra motsättningar i hemlandet. Begreppet "humanitära skäl" tas bort och ersätts av begreppet "synnerligen ömmande omständigheter". En person kan få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter och om någon av de övriga grunderna för uppehållstillstånd inte går att använda. För barn behöver inte omständigheterna vara av samma allvar och tyngd som för vuxna när det gäller att få uppehållstillstånd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 mars 2006. Utskottets ställningstagande bygger på ett förslag från regeringen. Fem partier (kd, fp, v, c och mp) har lämnat in en reservation om amnesti till personer som sökt asyl senast ett år innan domstolsreformen träder i kraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2005-09-14

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2005-09-14
Förslagspunkter: 13, Acklamationer: 7, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Rekrytering av nämndemän

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 1 i denna del.
  • Reservation 1 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1300014
  m04708
  fp04206
  kd03003
  v23005
  c02002
  mp14201
  -2000
  Totalt169141039
  Ledamöternas röster
 2. Rätt till muntlig förhandling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 9.
  • Reservation 2 (c, fp, kd)
 3. Utseende av offentligt biträde m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkandena 4 och 10.
  • Reservation 3 (c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1300014
  m47008
  fp04206
  kd03003
  v23005
  c02002
  mp17000
  -2000
  Totalt21992038
  Ledamöternas röster
 4. Säkerhetsärenden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 11.
  • Reservation 4 (c, fp, kd)
  • Reservation 5 (m)
 5. Domstolarnas förutsättningar vid genomförandet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 1 i denna del och
  2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 8.
  • Reservation 6 (m, c, fp, kd)
 6. Nollställningsbeslut

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2004/05:Sf32 av Sven Brus m.fl. (kd, fp, v, c, mp) och
  2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 5.
  • Reservation 7 (c, fp, kd, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (c, fp, kd, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1300014
  m42238
  fp04026
  kd03003
  v02305
  c02002
  mp01700
  -0200
  Totalt172134538
  Ledamöternas röster
 7. Uppehållstillstånd i ärenden som rör barn

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 5 kap. 6 § i regeringens förslag till utlänningslag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:170 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Sf13 yrkande 2 och 2004/05:Sf34 yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 8 (c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1300014
  m46108
  fp04206
  kd03003
  v23005
  c02002
  mp17000
  -2000
  Totalt21893038
  Ledamöternas röster
 8. Förbud mot polisingripanden i skola m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 4.
  • Reservation 9 (m, c, fp, kd)
 9. DNA-prov

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 3.
  • Reservation 10 (m, c, fp, kd)
 10. Anhöriginvandring i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 7.
  • Reservation 11 (c, fp, kd)
 11. Uppehållstillstånd vid människohandel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 6 och 7 samt
  2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 3.
  • Reservation 12 (m, c, fp, kd)
 12. Arbetstillstånd

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 2 och 5 samt
  2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 6.
  • Reservation 13 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1300014
  m04708
  fp04206
  kd03003
  v23005
  c02002
  mp15200
  -2000
  Totalt170141038
  Ledamöternas röster
 13. Lagförslagen i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  a. utlänningslag, till den del det inte behandlats under punkt 7, med den ändringen
  dels att i 5 kap. 3 § första stycket 1 och 5 samt 7 kap. 6 § andra stycket orden "make, maka" ersätts av ordet "make",
  dels att i 8 kap. 13 § första meningen ordet "ett" skall utgå,
  dels att i 10 kap. 14 § första stycket 1 ett kommatecken sätts in före orden "om ärendet överklagas,",
  dels att i 12 kap. 15 § tredje stycket orden "enligt 13 §" skall ersättas med orden "enligt 14 §",
  dels att i 12 kap. 23 § tredje stycket orden "andra stycket första meningen" skall ersättas med orden " andra stycket 1",
  dels att i 14 kap. 14 § första stycket orden "20 kap. 15 §" skall ersättas med orden "19 kap. 5 §".
  b. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
  c. lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap,
  d. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
  e. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
  f. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
  g. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
  h. lag om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar,
  i. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
  j. lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
  k. lag om ändring i lagen (1998:544) om vårdregister,
  l. lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension,
  m. lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,
  n. lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799),
  o. lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:170 i denna del.
  • Reservation 14 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1300014
  m47008
  fp41007
  kd30003
  v02305
  c20002
  mp17000
  -1100
  Totalt28624039
  Ledamöternas röster