Till innehåll på sidan

Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden

Proposition 2004/05:170

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Registrering
2005-05-31
Inlämning
2005-05-31
Bordläggning
2005-05-31
Hänvisning
2005-06-01
Motionstid slutar
2005-06-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden

Regeringens proposition 2004/05:170

Ny instans- och processordning i utlännings- och

Prop.

medborgarskapsärenden

2004/05:170

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 2005

Göran Persson

Barbro Holmberg

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en ny utlänningslag skall ersätta 1989 års utlänningslag. Det föreslås att det införs en ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. Utlänningsnämnden skall upphöra och överprövningen av Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden skall i stället ske i migrationsdomstolar och i en migrationsöverdomstol. Migrationsdomstolar

Förslagspunkter (2)

 1. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU17
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU18
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.