Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2005/06:3 Onsdagen den 14 september

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:3

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:3

Onsdagen den 14 september

Kl. 09:00 - 15:33

1 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Alice Åström
(v) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Mats Einarsson som suppleant i EU-nämnden efter Alice Åström. 

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i EU-nämnden

Mats Einarsson (v) 

3 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Tobias Krantz
(fp) ansökt om föräldraledighet under tiden den 1 december 2005–28 februari 2006. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Inger Gustavsson
(fp) skulle tjänstgöra som ersättare

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.