Till innehåll på sidan

Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Betänkande 2022/23:SoU23

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 mars 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Tydligare regler för behandling av personuppgifter vid klinisk forskning (SoU23)

Riksdagen har behandlat ett förslag från regeringen, som ska tydliggöra vad som gäller när personuppgifter används inför klinisk forskning. Lagändringarna ger ett rättsligt stöd för att kunna göra en så kallad antalsberäkning. Det innebär att en beräkning görs av hur många personer som uppfyller kriterierna för att kunna delta i en studie.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska gälla från 1 maj 2023. 

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-02-23
Justering: 2023-03-16
Trycklov: 2023-03-17
Betänkande 2022/23:SoU23

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23

Tydligare regler för behandling av personuppgifter vid klinisk forskning (SoU23)

Socialutskottet har behandlat ett förslag från regeringen, som ska tydliggöra vad som gäller när personuppgifter används inför klinisk forskning. Lagändringarna ger ett rättsligt stöd för att kunna göra en så kallad antalsberäkning. Det innebär att en beräkning görs av hur många personer som uppfyller kriterierna för att kunna delta i en studie.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska gälla från 1 maj 2023. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-03-22
Debatt i kammaren: 2023-03-23

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-03-23
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355).Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:31.