Protokoll 2022/23:80 Torsdagen den 23 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:80

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Elsa Widding (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet,

att Josef Fransson (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet,

att Svante O. Johansson avsagt sig uppdraget som ordförande i Riksdagens överklagandenämnd och

att Inga-Lill Askersjö avsagt sig uppdraget som ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Val av ordförande och ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd

Val av ordförande och ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd företogs.

Enligt ett enhälligt förslag av valberedningen utsågs till

ordförande i Riksdagens överklagandenämnd

Inga-Lill Askersjö

ersättare för ordföranden

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.