Nya verktyg mot gängkriminaliteten

Betänkande 2021/22:JuU44

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 april 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Regeringen uppmanas ta fram nya verktyg mot gängkriminaliteten (JuU44)

Riksdagen uppmanade regeringen genom fyra tillkännagivanden att ta fram en rad nya verktyg mot gängkriminaliteten. Tillkännagivandena handlar om

 • förbättrade möjligheter att förverka, det vill säga frånta, tillgångar från kriminella
 • införande av vistelseförbud
 • effektivare användning av biometrisk information, exempelvis dna
 • bättre informationsutbyte mellan myndigheter.

Tillkännagivandena gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att förbättrade möjligheter att förverka tillgångar från kriminella, tillfällig lagstiftning om preventiva tvångsmedel, kriminalisering av deltagande i kriminell organisation, införande av vistelseförbud, effektivare användning av biometrisk information och bättre informationsutbyte mellan myndigheter. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2 samt reservation 3 under punkt 3, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-04-07
Justering: 2022-04-21
Trycklov: 2022-04-21
Reservationer: 6
Betänkande 2021/22:JuU44

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-31, 2022-04-07

Regeringen uppmanas ta fram nya verktyg mot gängkriminaliteten (JuU44)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen genom sex tillkännagivanden ska uppmana regeringen att ta fram en rad nya verktyg mot gängkriminaliteten.

Tillkännagivandena handlar om

 • förbättrade möjligheter att förverka, det vill säga frånta, tillgångar från kriminella
 • tillfällig lagstiftning om preventiva tvångsmedel, som exempelvis hemlig avlyssning
 • kriminalisering av deltagande i kriminell organisation
 • införande av vistelseförbud
 • effektivare användning av biometrisk information, exempelvis dna
 • bättre informationsutbyte mellan myndigheter.

Förslaget till tillkännagivande om tillfällig lagstiftning om preventiva tvångsmedel är ett så kallat utskottsinitiativ från justitieutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget och att det inte kommer från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Övriga förslag om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-04-26
Debatt i kammaren: 2022-04-27
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:JuU44, Nya verktyg mot gängkriminaliteten

Debatt om förslag 2021/22:JuU44

Webb-tv: Nya verktyg mot gängkriminaliteten

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 42 Gustaf Lantz (S)

Herr talman! I dag debatterar vi åtgärder mot gängbrottsligheten, som så många gånger tidigare i denna kammare. Mycket är sagt. Mycket har redan gjorts. Många lagförslag har antagits för att ge myndigheterna bättre verktyg mot gängen. Inte minst är vi på god väg mot målet om 10 000 fler polisanställda.

Fler gängmedlemmar än någonsin sitter nu bakom lås och bom. Men den situation vi har i dag kommer att kräva mycket mer, såsom fler poliser, skärpt lagstiftning och inte minst förebyggande insatser.

Om vi inte hade haft en tillväxt i gängen hade vi snart lyckats få bort dem. Vi måste se till att det inte alltid finns någon ny som är beredd att ta över platsen från den som försvinner från gänget. Vi måste se till att unga personer går i en helt annan riktning. Det handlar inte om att frånta individen ansvaret för sina egna handlingar, utan om att röja stigar mot ett hederligt liv för att försvåra gängens rekrytering. Det handlar om en skola, en socialtjänst och en arbetsmarknad som fungerar även för dem med särskilda svårigheter i livet.

Herr talman! Under påskhelgen såg vi fruktansvärda scener runt om i Sverige. Mirakulöst nog dog ingen under de kraftiga våldsupplopp som förekom i Sverige. Utöver alla enskilda poliser som drabbats på ett fasansfullt sätt har även demokratin angripits. Den som med brutalt våld kapar en polisbil uppvisar samma typ av förakt mot demokratin som Trumps supportrar gjorde när de stormade Kapitolium. Högerextremisten som gör allt för att såra, skada och splittra är nöjd när han fått hjälp att skapa ett kaos som polariserat Sverige ytterligare.

Nya verktyg mot gängkriminaliteten

Polisen kommer givetvis att göra sin egen grundliga analys av vad som skett, varför det skedde och hur det inte ska hända igen. Men redan nu står det klart att många av dem som utsatte poliser för livsfara var gängmedlemmar. Domstolarna ska nu döma dem som deltagit i upploppen. I 2022 års lagbok finns brottet grovt blåljussabotage med en straffskala från två års fängelse till livstid. Detta brott är ett exempel på ett nytt verktyg som vi gett rättsväsendet mot kriminella gäng. Men vi politiker har också uppgiften att fortsätta arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Herr talman! I dag debatterar vi specifikt sex förslag, alla på områden där regeringen redan har påbörjat ett arbete.

Låt mig börja med förslaget om beslag och förverkande av brottsvinster. Idén att i större omfattning ta brottsvinster från gängkriminella är utmärkt. Förverkandeutredningens förslag är nu ute på remiss. Där återfinns offensiva åtgärder för detta som verkligen skulle göra skillnad. Utredningen har valt en annan väg i stället för omvänd bevisbörda. Det är viktigt att vi kommer åt brottsvinsterna utan att vanligt hederligt folk kommer i kläm.

Regeringens arbete med preventiva tvångsmedel är i full gång. Nu är utredningstiden knappt ett år, med drygt sju månader kvar. Det framstår inte som realistiskt att ta fram lagstiftning, vare sig tillfällig eller permanent, snabbare än så utan att tumma på kvalitet och rättssäkerhet. Utan en grundlig analys är risken stor att lagstiftningen inte kommer att kunna tillämpas.

I fråga om deltagande i en kriminell organisation kan sägas att en stor del av gängens verksamhet redan är kriminaliserad, till exempel förberedande och andra typer av understödjande åtgärder. Många kriminella nätverk är dessutom löst sammansatta, och rörligheten är stor inom och mellan nätverken. Det finns långt viktigare och mer angelägna åtgärder att vidta för att göra det svårare för gängen. En kriminalisering av allt deltagande i en kriminell organisation skulle vidare kräva en ändring i grundlagen, vilket tar mycket lång tid att genomföra.

Låt mig gå över till vistelseförbud. Förslaget vi nu diskuterar ligger i linje med den utredning som justitieministern redan har aviserat, varför vi också kommer att rösta ja till förslaget.

Det finns även ett förslag om effektivare användning av biometrisk information. Den utredning som har fått regeringens uppdrag att titta på frågan har fått ett brett mandat att se över reglerna. Jag ser därför framför mig att utredningen kan lämna genomgripande förslag som kan leda till att polisen får klart bättre förutsättningar att med hjälp av ny teknik och nya metoder lösa allvarliga brott. Nu får även utredningen ett uttryckligt uppdrag att se över polisens möjligheter att använda den så kallade släktforskningsprincipen.

Avslutningsvis är informationsutbyte mellan myndigheter en väldigt angelägen fråga. Det finns alldeles för många exempel på hur sekretess hindrar viktiga insatser på ett orimligt sätt. Ökade möjligheter att dela information ligger även i linje med den utredning som justitieminister Morgan Johansson aviserade på en pressträff den 17 mars i år. Utredningen kanske fastnar för en annan lösning än den som är uppe för diskussion i dag efter sin djupdykning i ämnet. Utredaren måste ha ett brett uppdrag så att den inte är låst i arbetet att hitta den bästa möjliga lösningen i linje med det vi alla vill se komma på plats.

Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer där vi inte har haft en majoritet i utskottet men torde kunna få det i kammaren, det vill säga reservationerna 2 och 3.

(Applåder)


Anf. 43 Malin Björk (C)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 under punkt 3.

Hur ser det svenska tillståndet ut? Hur är det egentligen ställt med brottsligheten, i synnerhet våldsbrottsligheten, i vårt land? Dessa frågor har 22 forskare ställt sig och undersökt närmare, och för några veckor sedan publicerades resultaten av deras arbete i en antologi med namnet Det svenska tillståndet - En antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Häromveckan besökte ett par av dem riksdagen för att hålla ett seminarium, inbjudna av Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare. Sällskapets ordförande, tillika moderat riksdagsledamot, sa när seminariet inleddes: Vi måste bli duktigare på att få in vetenskap och beprövad erfarenhet inför de beslut vi fattar här i riksdagen.

Jag håller helt och hållet med henne. För att fatta de klokaste och bästa besluten för Sverige behöver vi ha en korrekt problembild. Något som möjligen förvånar bland resultaten är att antalet offer för dödligt våld i Sverige, i förhållande till befolkningsmängd, faktiskt inte är fler i dag nu än det var i början av 1990-talet. Men även om dödligt våld inte är mer utbrett i dag än det var då finns något som sticker ut, och det är det dödliga skjutvapenvåldet. Den grafen skjuter tyvärr i höjden under den senaste tioårsperioden. Det har ingen missat.

Herr talman! Det betänkande som debatteras här i kammaren i dag har namnet Nya verktyg mot gängkriminaliteten. Gängkriminaliteten - vad ger det ordet för associationer? Vilka bilder dyker upp i våra huvuden? Är det kanske bilden av en ung arg man i orten som sysslar med narkotika? Jag har under ett seminarium hört en polisforskare måla upp den bilden för att genast därefter säga att om vi likställer den bilden med grov organiserad brottslighet riskerar vi att missa hela målet. Jag instämmer efter att som åklagare ha jobbat främst med ekonomisk brottslighet under senare år.

För egen del använder jag hellre begreppet organiserad brottslighet än gängbrottslighet bara för att undvika att leda tanken fel. För om vi ska hitta rätt verktyg, som verkligen gör skillnad och är effektiva för att beivra sådan brottslighet, är det en bra början om vi är överens om hur den brottsligheten ser ut.

Resultaten av de 22 forskarnas arbete är tydligt. Kopplingarna mellan grova våldsbrott och organiserad ekonomisk brottslighet har ökat markant.

Herr talman! Den allra största motivatorn i organiserad brottslighet är inte alls svår för gemene man att relatera till. Den stavas pengar: kronor, bitcoin, euro eller dollar. Det handlar om riktigt god lönsamhet, helst till låg risk. Och när du har riktigt mycket pengar har du även makt.

Hos polis och åklagare och även inom politiken har det under senare år pratats allt mer om vikten av att gå efter pengarna, att det ska kosta att vara kriminell, att vi måste ta ifrån de kriminella deras dyra bilar, deras klockor och deras vinster. Och det är bra, men det förutsätter ju att det finns pengar eller värdesaker tillgängliga att lägga beslag på.

Hur vore det om vi fokuserade ännu mer på förebyggande åtgärder? Nu pratar jag inte om det som rikspolischefen Anders Thornberg var inne på när han besökte justitieutskottet häromveckan, och som även Gustaf Lantz var inne på här för en stund sedan, om att vi måste arbeta förebyggande för att stoppa rekryteringen till de så kallade gängen, eller de kriminella nätverken, som jag hellre säger.

Det här är förstås jätteviktigt. Det håller jag med honom om. Men det är inte de förebyggande åtgärderna jag syftar på nu. Jag pratar om att vi måste se till att förhindra att de grovt kriminella kan komma åt så mycket pengar som de gör i dag med relativt enkla medel och utan större risk för upptäckt.

Herr talman! Uppskattningsvis omsätter narkotikaförsäljningen i Sverige i första led ungefär 2 miljarder kronor om året. Förra året omsatte bedrägeribrottsligheten i Sverige lika mycket, alltså 2 miljarder kronor. Välfärdsbrotten omsatte uppskattningsvis 13 miljarder kronor. Och om vi sedan går vidare och pratar svarta inkomster nämns siffran 90 miljarder kronor per år.

Om du skulle vilja tjäna riktigt bra med pengar och inte tvekade över att göra det på olaglig väg och med låg risk att upptäckas och lagfaras, vilken väg skulle du välja då? Ja, vi kan ju till exempel titta på några som blåst våra pensionssystem på enorma summor i Falcon Funds och Allra. Mycket av de pengarna har gått upp i rök, och det finns fortfarande flera misstänkta som inte har lagförts, för de går inte att hitta. De finns inte längre kvar i landet.

Men det här är ju bara ett par rätt extrema exempel. Det finns gott om andra upplägg som inte fått lika mycket uppmärksamhet men som ändå genererar väldigt stora summor till personer som inte sällan har kopplingar till kriminella nätverk med våldskapital. Det har jag själv sett i ett flertal ärenden.

Den som tog del av den rapport som kom i höstas med namnet Myndighetsgemensam lägesbild - organiserad brottslighet 2021 bör inte vara förvånad över det jag säger nu. Rapporten är resultatet av tolv samverkande myndigheters arbete, däribland polis och åklagare, och i den lyfts att ett av de allvarligaste hoten från den organiserade brottsligheten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter.

Herr talman! Vi debatterar som sagt här i dag några föreslagna verktyg mot gängkriminalitet, eller brottslighet i organiserad form. Jag konstaterar att flera av de förslag som läggs fram i betänkandet är frågor som redan behandlas i Regeringskansliet och som är under utredning, vilket Gustaf Lantz var inne på. Några efterfrågar ett högre tempo i de här utredningarna. För egen del föredrar jag att genomarbetade förslag läggs på bordet när det är dags. Ingen vinner på att förslag hastas fram utan tillfälle till noggrann genomlysning och nogsamma avvägningar så att förslagen uppnår tänkt effekt.

Men ett av de förslag som har lagts fram vill jag lyfta särskilt, för på det området kan det göras betydligt mer, och det gäller informationsutbytet mellan myndigheter. Här måste vi bli bättre - mycket bättre. I det här betänkandet handlar det om bättre möjligheter att dela information mellan polis och socialtjänst för att snabbt kunna vidta rätt åtgärder när en ung person är på glid. Men frågan om informationsutbyte mellan myndigheter är mycket större än så. Och den är, enligt mig, central för att lyckas med det som jag var inne på för en stund sedan, nämligen att förhindra att grovt kriminella kan komma åt så mycket pengar som de gör i dag med relativt enkla medel och utan större risk för upptäckt.

Herr talman! Jag var i Skärholmen i måndags. Det är en stadsdel som, liksom flera andra ytterområden här i Stockholm, tyvärr har haft problem med grov brottslighet, även om man har varit förskonad från skjutningar sedan i somras, fick jag höra.

I Skärholmen besökte jag stadsdelsförvaltningen och träffade flera av de anställda för att höra hur de arbetar för att säkerställa att våra skattepengar inte hamnar i fel fickor. Jag hörde om deras arbete mot felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och om deras systematiska kontroller av bolag som de ska sluta avtal med när de upphandlar sådant som platser på HVB-hem. Här har deras nogsamma arbete gjort att de upptäckt oseriösa bolag, och de har då valt att inte träffa avtal med de bolagen.

Jag hörde även om deras rutiner kring utbetalning av föreningsbidrag. De har upptäckt felaktigheter hos en förening som fått miljonbelopp och där verksamheten inte skötts på rätt sätt, och där har utbetalningarna nu stoppats.

När jag frågade dem vad de efterfrågade för lagändringar för att kunna arbeta ännu mer effektivt var det en sak som snabbt kom på bordet: ändrade sekretessregler. I dag kan tjänstemännen inhämta information från annat håll först efter att de har inlett en kontrollutredning. På så sätt upptäckte de att en person som fått ekonomiskt stöd hade en årsinkomst som inte ligger långt efter nivån på våra riksdagsarvoden. Men vore det inte bättre, till och med mycket bättre, om det här hade kunnat upptäckas innan utbetalningarna av skattepengar skedde?

Herr talman! Vi har ett allvarligt problem i Sverige i dag med grov brottslighet som särskilt plågar vissa områden och de boende där. Det är oerhört viktigt att trycka tillbaka den brottsligheten och att hitta rätt åtgärder för att kunna göra just det. Om vi ska lyckas med det behövs gemensamma krafttag och beslutsamhet. Och vi kan väl börja med, som så klokt uttalades av den moderata riksdagsledamoten på det där forskarseminariet häromveckan, att skaffa oss en korrekt problembild.

(Applåder)


Anf. 44 Linda Westerlund Snecker (V)

Herr talman! Jag vill förvarna om att jag kommer att dra över min anmälda talartid. Tack och förlåt!

Det här debattinlägget skrev jag på min sons simskola. Vi föräldrar satt i kaféet medan våra barn lärde sig att doppa huvudet under vattnet. För ungefär två veckor sedan var jag på samma plats, men då kastades stenar, och bilar brann. När jag nu parkerade min bil var det bara brända märken av en bil kvar på parkeringsplatsen.

Det här är Navestad, ett av Norrköpings utsatta områden. Det är också platsen där min sons tidigare öppna förskola och nuvarande simskola ligger. Men politiker agerar just nu som att utsatta områden inte är våra områden och som att Navestad skulle vara någonting som man ser om på nyheterna på tv och sedan debatterar när det har begåtts djävulskap och man har sett bilder.

Jag såg poliserna som riskerade sina liv. De träffades av stenar. Jag såg de sönderslagna polisbilarna och blåljussirenerna. Uppgifter jag har tagit del av är att i Östergötland var det inga tillresta individer som ville bråka, utan det var tyvärr boende i områdena tillsammans med organiserade kriminella gängbrottslingar.

Det här är helt oacceptabelt. Individerna ska häktas, utredas, åtalas och få sin dom. Men även barn och föräldrar har varit delaktiga i upploppen, och det säger något om hur långt ifrån vårt gemensamma samhälle som vissa av personerna i utsatta områden är. Vidare säger det någonting om splittringen i Sverige. Det här är en enorm utmaning, och det finns inga ursäkter.

Många har beskrivit insatsen som ett misslyckande av polisen. Jag skulle säga både ja och nej om det. Men eftersom vi i dag ska debattera om polisen ska få fler befogenheter och verktyg, skulle jag vilja belysa de verktyg som polisen redan har.

Jag skulle säga att misslyckandet skedde när polisen inte tog mer hänsyn till hur ordningslagen kan användas. Polisen borde ha förmåga att ta mer hänsyn till vem som söker tillstånd för att uttrycka sin åsikt.

Personen Paludan som sökte tillstånd är dömd för hets mot folkgrupp tre gånger i Danmark. Vad kan det ha för inverkan på hans sätt att uttrycka sina åsikter i Sverige? Uppenbarligen ledde det till ett våld mot polisen - ett våld som polisen chockades av. Här borde polisen ha använt sig mer av ordningslagen.

När söker personen tillstånd? Kan tidpunkten ha en inverkan på vad som kan ske på platsen? Var söker personen tillstånd? Har platsen en speciell betydelse?

Platser som Paludan sökte tillstånd för var Råslätt, Skäggetorp, Navestad, Rinkeby och Vivalla. I justitieutskottet vet vi mycket väl att det här är särskilt utsatta eller utsatta områden. Självklart har var tillstånd ges en betydelse.

Underrättelser från de regionala underrättelseenheterna saknades, trots att polisen har fått enorma befogenheter och resurser till just underrättelsearbete. Polisresurser saknades - antagligen för att det var påskledighet. Jag förstår det. Men samtidigt finns det ingen annan myndighet än Polismyndigheten som har fått så enormt mycket ekonomiska medel för att det just ska finnas fler poliser i hela Sverige. Ändå saknas det poliser.

Herr talman! Rikspolischefen besökte justitieutskottet förra veckan. Han sa många bra saker om vikten av tidiga insatser. Och sedan började han snabbt att prata om vilken utrustning som polisen behöver.

Det är ungefär samma sak som vi debatterar i dag. I betänkandet finns förslag som kommer från en av rikspolischefens önskelistor. Jag tror att den från början kom från DN Debatt. Det är en önskelista om att få tillgång till fler verktyg, och många handlar om mer övervakning av svenska medborgare.

Samma sak lyfte rikspolischefen fram på mötet i utskottet efter upploppen. Han pratade om vattenkanoner och gummikulor. Men han sa inte ett ord om att polisen i fyra av Sveriges sju polisregioner saknar rätt utbildning för att möta våldsamma grupper.

I polisregionerna Öst, Bergslagen, Mitt och Nord saknas det tillräckligt många personer som har utbildning i särskild polistaktik. Däremot finns poliser som har utbildning i AMF, arbete mot folkmassor. Men den speciella polistaktiken innebär högre kompetens och bättre utrustning samt framför allt bättre och mer välstrukturerad ledningsstruktur vid till exempel våldsamma upplopp. Det saknas i dag.

Jag vill inte tro att rikspolischefen hellre satsar på vattenkanoner än rätt utbildning av polisen. Men det säger något om debatten när en myndighets högsta chef börjar prata om ytterligare en önskelista i stället för att hans anställda ska ha rätt utbildning för att möta aggressiva folkmassor. Jag tycker att det är att vilja förflytta ansvaret från Polismyndigheten till någon annan, och det är fel sätt att styra och leda en myndighet på.

Men det var ytterligare en bra sak som rikspolischefen sa: Allt som vi i Polismyndigheten önskar ska inte bli politik.

Och just nu kan jag inte göra annat än att hålla med. Stora aggressiva folkmassor är en levande organism som inte kommer att kunna hanteras bättre med vattenkanoner, däremot med rätt polisiär taktik.

Det viktigaste just nu är att skapa trygga områden igen. Det är ett enormt arbete som måste göras av polisen, kommunerna och genom frivilliga insatser. Det är precis det arbetet som ständigt sker i de utsatta områdena.

Vad som bekymrar mig något enormt är ledande politiker som uttalar sig både okunnigt och farligt. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch ifrågasätter i Ekots lördagsintervju att polisen inte sköt skarpt under påskhelgens upplopp och undrar varför det inte var minst 100 skadade islamister.

Vilka förändringar vill Kristdemokraterna se angående polisens skjutkungörelse? Busch tog själv upp att kvinnor och barn deltog i upploppen. Är det samma kvinnor och barn som Bush vill att polisen oftare ska skjuta skarpt mot?

Ebba Busch sätter fingret på en känsla som jag också känner, sa Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell - en känsla jag också känner. Då känner jag att känslor är det sista som polisens arbete behöver just nu. Däremot behövs det metodutveckling och en ledning som vet vad den vill.

Herr talman! I det här betänkandet uttrycker samma politiker, som känner olika saker och som ställer frågor i nationella medier, mycket baserat på nuvarande känslor, att polisen ska få ytterligare verktyg. I det här betänkandet framförs förslag på preventiva tvångsmedel, kriminaliserat deltagande i kriminella gäng och annat som rikspolischefen har önskat och som bland annat M, KD och SD gör allt för att uppfylla. Jag har nog varit tydlig i den här debatten om var Vänsterpartiets uppfattning ligger någonstans.

Men vad som skrämmer mig allra mest är hur upploppen kommer att påverka samhällsdebatten. De som kastar stenar gör precis det som koranbrännaren ville, nämligen att splittra samhället och öka hatet mot islam och muslimer ännu mer. Det finns konspirationsteorier i högerextrema miljöer om islamisering av samhället och att den politiska korrektheten skapar en grogrund. Det är den grogrunden Ebba Busch står på när hon säger att islamister ska ligga döda på gatan.

Polisen behöver ständigt metodutveckla och luta sig mot vad forskning, utveckling och erfarenheter säger. Polisen måste få rätt resurser för att stävja upplopp. De måste ha rätt utbildning och rätt ledningsfunktioner för att stävja upplopp, gängkriminalitet och skjutningar. Men polisen måste också bli betydligt bättre på att använda utrustning, lagstiftning, resurser samt planera rätt för att kunna skydda svenska folket.

Det är nästan inte något förslag i betänkandet som är bra, men jag kommer att lägga fram yrkanden där det finns en falsk majoritet i utskottet. Därför yrkar jag bifall till reservation 2 och 3.


Anf. 45 Ellen Juntti (M)

Herr talman! Gängkriminaliteten är regeringens största misslyckande. Trots återkommande löften ser vi att utvecklingen går åt fel håll. Dödsskjutningarna slog rekordet redan under första kvartalet i år. Skjutningar har blivit ett vardagsbrott i Sverige. Det är knappt någon som reagerar längre när det står om en skjutning någonstans. Svenska folkets otrygghet har aldrig varit större. Nyrekryteringen till gängen är fortsatt stark - polisen pekar på att minst 1 000 nya personer rekryteras varje år. Samtidigt har platserna på polisutbildningen inte fyllts de senaste 13 terminerna.

Socialdemokraterna lovar och lovar att gängkriminaliteten ska knäckas. För bara något år sedan pekade Morgan Johansson och Mikael Damberg ut att skjutningarna skulle minska. Verkligheten visar precis motsatsen. Det har bara blivit värre och värre för varje dag som gått. Magdalena Andersson har sagt att regeringen ska vända på varje sten för att bekämpa den grova brottsligheten. Det som regeringen gjort hittills har dock inte bitit på gängen. Det handlar inte om att göra flest saker. Det handlar om att göra rätt saker. Det som verkligen behöver göras är det som skulle göra det riktigt svårt att vara gängkriminell.

Herr talman! I december skickade rikspolischefen ett brev till regeringen. Tonen var mycket allvarsam: Gängkriminaliteten är systemhotande. I brevet presenterade polisen flera förslag som ansågs nödvändiga för att bekämpa den grova gängkriminaliteten. Detta krävde politisk handling av ett slag som inte tidigare skådats. Men eftersom regeringen inte verkade intresserad av att agera fick oppositionen göra det i stället, precis som varit fallet under hela den här mandatperioden.

Ny lagstiftning och nya verktyg kommer på plats trots regeringen, inte tack vare den. Morgan Johansson brukar skryta om att regeringen har skärpt straffen för hur många brott som helst - jag tror att det är ett femtiotal han säger. Vad han glömmer att säga är att det bygger på tillkännagivanden från riksdagens oppositionspartier.

Moderaterna, SD, KD och L tog ett särskilt utskottsinitiativ gällande nya verktyg mot gängkriminaliteten. Initiativet innehåller de åtgärder som polisen har bett om:

förbättrade möjligheter att förverka, det vill säga ta, kriminellas tillgångar

tillfällig lagstiftning om preventiva tvångsmedel, exempelvis hemlig avlyssning i förebyggande syfte

kriminalisering av deltagande i kriminell organisation

införande av vistelseförbud

effektivare användning av biometrisk information, till exempel dna

bättre informationsutbyte mellan myndigheter.

Allting är viktigt, men jag ska särskilt uppehålla mig vid två åtgärder.

Den första är avlyssningen. Om fler gängkriminella ska lagföras måste rättsväsendet få betydligt bättre möjligheter att avlyssna de kriminella, även i förebyggande syfte.

Encrochat var fantastiskt, men det kan väl inte vara så att det land i Europa som har störst problem med gängkriminalitet - alltså tyvärr Sverige - ska vara beroende av polisen i Frankrike för att kunna lagföra gängkriminella?

Regeringen vägrade först ens utreda frågan om preventiva tvångsmedel. Men när kritiken blev för tung tvingades man svänga. Man har nu tillsatt en utredning, men den ska vara helt förutsättningslös - alltså utan krav på att komma fram till någonting alls. Den kan därmed sluta hur som helst, kanske utan några bra förslag över huvud taget. Vi känner igen det mönstret från tidigare. Så agerar den som vill gömma undan jobbiga frågor.

Polisen nöjer sig inte med detta. Jag förstår dem. De pekar på att situationen är så allvarlig att den här möjligheten behövs redan nu. Vi har inte tid att vänta flera år på att det eventuellt ska komma ett lagförslag från regeringen. Polisen vill därför ha en tillfällig lagstiftning. Redan i dag finns lagstiftning som ger möjlighet till avlyssning utan konkreta brottsmisstankar av terrorister och spioner. Nu är det dags att ta ett kliv framåt och inkludera även gängkriminella.

För det andra ska vi göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. Det är det redan i till exempel Finland. Det fungerar bra där och är ett sätt att kunna lagföra gängkriminella på ett tidigt stadium.

Det här är en grundlagsfråga. Regeringen har precis avslutat en grundlagsutredning. Varför vägrade Socialdemokraterna lägga in detta som en del i den? Då hade vi kunnat fatta ett beslut redan nu och ett uppföljande beslut i höst. Då hade lagstiftningen kunnat träda i kraft redan vid årsskiftet.

Det här kallar Morgan Johansson symbolpolitik. Det gjorde han när han var i justitieutskottet förra veckan och just det här förslaget kom upp. Det är obegripligt. Polisen sysslar inte med symbolpolitik utan presenterar förslag på åtgärder som de tror har effekt på gängkriminaliteten. Men jag är inte förvånad över Morgan Johanssons ordval. Även Magdalena Andersson använde det ordet på en frågestund för ett par veckor sedan. Hon kallade det här förslaget symbolpolitik. Det är alltså ett förslag som polisen själv har kommit med och som de säger att de behöver för att kunna bekämpa den grova brottsligheten. Det kallar Magdalena Andersson och Morgan Johansson symbolpolitik. De verkar inte ha jättestort förtroende för polisen och deras åsikter om hur man ska bekämpa den grova brottsligheten.

Jag vill också påminna om att regeringen själv lagt fram förslag om att göra det straffbart att vara med i en terroristorganisation. Det är samma typ av förbud men för terrorister i stället för gängkriminella.

Herr talman! Sverige är plågat av kriminalitet. Men det finns hopp. Oppositionen i riksdagen har lagt fram flera mycket långtgående förslag för att göra Sverige tryggare och säkrare. Vi lyssnar på vad polis och åklagare säger i stället för att slå ifrån oss. Vi kommer att göra vad som krävs för att stoppa de kriminella gängen, bryta nyrekryteringen och återställa lag och ordning i Sverige.

Till sist: I vårt utskottsinitiativ finns sex förslag på åtgärder som polisen begär för att kunna bekämpa den grova gängkriminaliteten. Av dessa sex förslag röstar Socialdemokraterna emot fem. De röstar alltså emot fem av de sex åtgärder som polisen vill ha.

Magdalena Andersson säger att hon ska vända på varje sten för att bekämpa den grova brottsligheten. Stämmer det? Nej, det gör det inte. Det bevisar ärendet som vi debatterar i dag. Det är lätt att snacka, men det är bara tomma ord.


Anf. 46 Linda Westerlund Snecker (V)

Herr talman! Det är otroligt spännande frågor som Ellen Juntti tar upp om vilka verktyg polisen ska få använda sig av.

Något som jag är lite extra intresserad av är det här med hemliga tvångsmedel. Jag tänker att Ellen Juntti som har jobbat som polis under många år har enorm kompetens i fråga om polisens verktyg. Hon får jättegärna förklara lite för mig.

Jag tänker att förslaget om preventiva åtgärder är väldigt ingripande i den personliga integriteten. Det är ett helt nytt sätt att använda hemliga tvångsmedel i Sverige att ge polisen befogenhet att avlyssna dem som det faktiskt inte finns en brottsmisstanke om. Hur tänker Moderaterna att det ska balanseras i det som KU ofta debatterar och funderar på i fråga om den personliga integriteten? Där skulle jag vilja höra ett resonemang.

Jag har också ställt ganska många frågor tidigare till bland andra rikspolischefen om hemlig dataavläsning och de trojaner som installeras i mobiler, datorer och liknande som används för den hemliga dataavläsningen. Tycker Ellen Juntti att de trojanerna, de verktyg som polisen använder vid hemlig dataavläsning, är tillräckligt effektiva?

Det var en jättestor framgång att fransk polis tillsammans med Europol kunde knäcka Encrochat. Det är väldigt imponerande polisarbete. Det jag har funderat mycket på är varför svensk polis inte riktigt har kompetensen att komma åt de här väldigt krypterade telefonerna. Jag skulle vilja höra om Moderaterna anser att svensk polis ska utveckla en egen krypteringsnyckel.

Jag tror att det är Moderaterna som vill att signalspaning, alltså det som militären använder, ska kunna användas inom Sverige. Jag skulle vilja höra Ellen Juntti berätta lite om det.


Anf. 47 Ellen Juntti (M)

Herr talman! Den personliga integriteten är viktig, men man kan se integritet från ett annat håll också, till exempel laglydiga människors integritet. Ibland måste man välja. Ska man stå på brottslingarnas eller på laglydiga människors sida? Jag har i alla fall väldigt lätt för att välja. Ska man skydda brottslingarnas integritet på bekostnad av laglydiga människor? Nej, det tycker inte jag, utan jag tycker att man ska få ha preventiva tvångsmedel.

När det gäller gängbrottsligheten sitter väldigt många nu bakom lås och bom tack vare Encrochat - tack vare preventiva tvångsmedel som finns i andra länder, till exempel Frankrike. Det är jättekonstigt att vi, som i princip ligger i topp när det gäller gängkriminalitet och skjutningar, inte har den lagstiftning som behövs utan får förlita oss på att andra länder kan serva oss med information.

Jag har inga större problem med preventiva tvångsmedel. Jag tror att de kommer att användas på ett bra sätt när det gäller laglydiga människors integritet och att de inte kommer att användas mer än vad som egentligen behövs när det gäller avlyssning av oskyldiga människor.


Anf. 48 Linda Westerlund Snecker (V)

Herr talman! Jag upplevde inte att jag fick särskilt många svar på mina frågor. Integritet är ju som vi alla vet inte en fråga som handlar om ifall någon är dum eller snäll eller kriminell eller inte. Integritet gäller den enskilda individens skydd mot att bli övervakad av staten på felaktiga sätt, så som vi ser i till exempel kommunistiska diktaturer. Det är ett väldigt dåligt sätt för en stat att ge sig på den fria individen.

Det finns jättemycket lagstiftning i dag. Vad som dock saknas inom polisen - och detta tänkte jag att du skulle svara på - är till exempel det som gäller Encrochat. Ska polisen utveckla en egen krypteringsnyckel? Det är ändå krypteringen av informationen som är klurigheten när det gäller de här supermobilerna av alla slag. Ska svensk polis ha en egen krypteringsnyckel?

Anser Moderaterna när det gäller hemlig dataavläsning att de trojaner som polisen använder är tillräckligt effektiva, eller finns det andra program som Moderaterna anser att polisen ska använda när det gäller hemlig dataavläsning?

På frågan om signalspaningen fick jag inget svar alls. Jag har för mig att det är så här, men du får jättegärna förklara mer om signalspaning; det är en oerhört komplicerad och svår fråga. Tycker Moderaterna att den militära signalspaning som Must utför ska kunna användas även mot landets egna medborgare? Hur resonerar Moderaterna i så fall kring den personliga integriteten och statens befogenheter?

Det är helt klart så att Moderaterna inte har några problem med att övervaka och avlyssna mer. Ni får jättegärna ha de åsikterna - men kunskapen, Ellen Juntti! Moderaterna måste visa att ni förstår vad det innebär när ni lagstiftar om att staten ska övervaka fler medborgare. Visa att Moderaterna har den kunskapen!


Anf. 49 Ellen Juntti (M)

Herr talman! Jag tror egentligen inte att Linda Snecker heller har exakta kunskaper om allting när det gäller hur hemlig tvångsavlyssning går till. Jag litar på den svenska polisen. När de begär verktyg som de behöver för att kunna lyssna på gängkriminella i preventivt syfte, utan konkret misstanke, litar jag på att de gör detta på rätt sätt. De vill ha detta verktyg för att de anser att det behövs. Det är därför så många gängkriminella nu sitter bakom lås och bom: för att andra länder har denna möjlighet, men inte svensk polis.

Jag är inte bekymrad över att detta ska användas fel, för jag tror att svensk polis har så hemskt mycket att göra att de inte sitter och lyssnar på någon för skojs skull. Det är för att säkerställa att vi faktiskt kan bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Den är systemhotande, säger polisen. Exakt hur det i detalj ska gå till tror jag inte att vare sig jag eller Linda Snecker vet. Men när svensk polis säger att de behöver detta tycker jag att de ska få det, helt enkelt.

Det handlar nämligen inte om integriteten bara för brottslingar. Det gäller också min integritet - att jag ska kunna gå på stadens gator och torg utan att bli ihjälskjuten eller få stenar i huvudet. Det är så typiskt Vänsterpartiet att de alltid tänker på brottslingarnas integritet, inte på dem som är laglydiga.

Jag nappar lite på det som Linda Snecker tog upp gällande Ebba Buschs uttalande. Som polis känner jag att jag inte vill att någon ska bli skadad i en sådan situation. Men om någon ska bli skadad vill jag inte att det ska vara över hundra poliser. Detta kommer säkert också att misstolkas på något sätt, men helst vill jag att ingen ska bli skadad.


Anf. 50 Tobias Andersson (SD)

Herr talman! Regeringen har fullständigt tappat kontrollen över gängkriminaliteten och dess konsekvenser. Det finns inget annat sätt att beskriva det. Det går inte att med hedern i behåll försöka skönmåla den situation som Sverige befinner sig i. Det måste vara slut på daltande och halvmesyrer nu. Sverige behöver en riktig förändring, och regeringen har i sju års tid visat att den inte har vad som krävs för att garantera ordning och trygghet i vårt land.

När vi väckte detta utskottsinitiativ redogjorde vi för att sju personer hunnit skjutas ihjäl under januari månad i år. Sedan dess har mer än dubbelt så många skjutits ihjäl.

Herr talman! Polisen beskriver själva kriminaliteten som systemhotande. Våldsbrotten utgör endast toppen på ett isberg. Därunder återfinns oseriösa näringsidkare, advokater, revisorer, korrumperad myndighetspersonal, utländska intressenter, bedragare och många andra, som på ett eller annat sätt möjliggör och är en del av gängkriminaliteten.

De problem vi ser i Sverige i dag har tillåtits växa fram och cementeras i åratal. Alla såg det inte komma, men ingen kan påstå att varningstecknen inte fanns.

Sverigedemokraterna såg dem tidigt, långt före alla andra. Därför var vi också länge ensamma om att vara redo att vidta de åtgärder som krävs för att stävja utvecklingen, återetablera rättsstatens dominans och garantera trygghet i vårt land. I många år slet vi förgäves och utan gehör för mycket av vår kriminalpolitik, men nu har allt fler tagit efter oss i omgångar. Detta är naturligtvis glädjande även om det är frustrerande att inte mer samsyn kommit på plats långt tidigare.

Just detta betänkande rör dock frågor där vi i dag har brett stöd för vår åsikt. Tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har vi landat i en rad förslag som vi i dag söker stöd för och i viss utsträckning har fått stöd för i utskottet.

Varken Sverigedemokraterna eller något annat parti bör dock ensamt få all kredd för de förslag vi i dag debatterar. En stor anledning till att vi lyckats nå förhållandevist brett stöd för många av dessa förslag är, tror jag, att Polismyndigheten lyfte dem i sin promemoria till Justitiedepartementet i december.

Herr talman! Rättsrelaterade myndigheter i allmänhet och Polismyndigheten i synnerhet har de senaste åren, inte minst tack vare det konservativa blocket, fått stora resursförstärkningar - detta samtidigt som vi har skärpt straffen, kommit med nya brottsbestämmelser och överlag möjliggjort en mer effektiv brottsbekämpning. På vissa områden kan vi se ett resultat av detta, men för de största framgångarna får vi tacka utländsk polis och deras arbete med dekryptering av chattfunktioner som de kriminella använder sig av.

Det är möjligt att ytterligare resultat kan urskiljas längre fram, men det är onekligen så att vi ännu inte har nått hela vägen fram och att mer behövs. Just därför vill vi gå polisens önskemål till mötes, och i utskottet har vi faktiskt fått gehör för samtliga punkter.

Herr talman! Det handlar för det första om att enklare kunna förverka grovt kriminellas tillgångar genom en form av omvänd bevisbörda, där kriminella personer behöver belägga hur de har kommit över sina pengar och dyra tillgångar.

Det handlar för det andra om en tillfällig lagstiftning om preventiva tvångsmedel för att kunna avlyssna personer med kopplingar till organiserad brottslighet utan att för tillfället ha en konkret misstanke om brott som gäller just dem.

Det handlar för det tredje om att kriminalisera deltagande i kriminella gäng, så att vi kan lagföra de som är verksamma i ett gäng innan de hinner begå grövre brottslighet i gänget.

Det handlar för det fjärde om ett vistelseförbud för gängkriminella, eftersom dagens nätverksgrupperingar ofta är geografiskt centrerade, och då behöver vi kunna hindra kriminella från att uppehålla sig i de områden där de begår brott.

Det handlar för det femte om effektivare användning av biometrisk information för att i högre utsträckning kunna identifiera och därefter lagföra gärningsmän.

Det handlar för det sjätte om ett förbättrat informationsutbyte mellan myndigheter - något som ofta pekas ut som en direkt nödvändighet för ett effektivt brottsbekämpande.

Herr talman! Jag uppskattar och litar på svensk polis. Dagligen gör polisen sitt yttersta för att upprätta ordning och trygghet i vårt land. Tyvärr har de i dag varken kollegor, resurser eller verktyg i den utsträckning de behöver för att på riktigt lyckas med sitt uppdrag. Det är synd, och det är ett misslyckande som ska skyllas andra politiker.

I dag fattar vi dock beslut om polisens egen önskelista. Jag ser positivt på att samtliga våra förslag har fått gehör i utskottet men noterar att två viktiga förslag, preventiva tvångsmedel och förbud mot deltagande i en kriminell organisation, kommer att röstas ned i kammaren. Jag hoppas att regeringen omgående skrider till verket med de fyra förslag som kommer att vinna gehör i kammaren och yrkar med detta bifall till utskottets förslag till beslut.


Anf. 51 Andreas Carlson (KD)

Herr talman! De upplopp och kravaller som skakat Sverige är toppen av ett isberg i den svenska trygghetskris där kriminaliteten sätter stad efter stad i skräck. Detta är regeringen och Socialdemokraterna ytterst ansvariga för.

Kriminaliteten har spårat ur. Vi har utsatta områden där den svenska demokratin, de svenska värderingarna och det svenska samhället är hotade. Poliser som går in i områdena för att upprätthålla lag och ordning får stenar kastade mot sig - inte bara som en protest utan som mordvapen, där syftet är att döda poliser. Poliserna möter ett besinningslöst hat. Ett upplopp är inte något man undviker utan använder som en audition för kriminella gäng.

Det är mot den bakgrunden som vi i dag debatterar nya, kraftfulla verktyg och åtgärder mot gängkriminaliteten. Det bygger, som framkommit tidigare under debatten, på den promemoria som rikspolischefen och Polismyndigheten har inkommit med till Justitiedepartementet, som också har beretts i justitieutskottet, för att ge polisen de verktyg och befogenheter som polisen själv efterfrågar och behöver.

Som någon var inne på är det ingen naturlag att en rikspolischef ska få vad han efterfrågar, men vilka är bättre på att efterfråga och se vad som behövs för att vända utvecklingen när det gäller otrygghet än de poliser och den polischef som är satta att bekämpa den? Det är därför som Kristdemokraterna tar deras behovslista på allvar. Det är ingen önskelista, som en del nedsättande kallar den, som om det vore julafton, långt ifrån. Det är en behovslista. Det är behov som Polismyndigheten pekar på, och vi måste ge dem det de säger att de behöver. Det är åtgärder som regeringen säger nej till. En del säger man är på gång, men det som verkligen skulle behövas säger man nej till.

Det är sex punkter i betänkandet. Kristdemokraterna står bakom alla utskottets förslag. Det första handlar om beslag och förverkande av brottsvinster. Man ska gå på pengarna och ta pengarna från de kriminella. Den som inte arbetar och inte har någon legitim källa till inkomst ska inte kunna glida runt i en flådig bil och använda den som rekrytering till gängkriminalitet. Klockor, stora mängder kontanter och andra statussymboler är oerhört viktiga i rekryteringen av barn till gängkriminalitet. Därför är det så viktigt att gå på just brottsvinsterna, att beslagta dem och att förverka dem.

Det andra handlar om preventiva tvångsmedel, proaktiv avlyssning. Det har legat överst på polisens behovslista. Förslaget handlar om att införa en tillfällig lag som ger polisen detta verktyg betydligt snabbare än vad regeringen - motvilligt efter påtryckningar från den här kammaren - till slut har börjat utreda. Men varje dag utan detta är en dag då polisen går in i dessa områden med förbundna ögon. Man ser inte och hör inte.

I går var justitieutskottet inbjudet till Åklagarmyndigheten för ett seminarium om Encrochat. Där fick vi insyn i chattarna - det har man ju fått på andra håll också när Encrochat har avkrypterats - och se hur de kriminella uttrycker sig och med vilken råhet de gör det. Men framför allt fick vi se att man faktiskt kan lyckas komma åt det ledande skiktet i kriminaliteten. Det är därför det är så viktigt med preventiva tvångsmedel.

Det tredje handlar om att kriminalisera deltagande i kriminell organisation. Det är något som KD har drivit sedan 1990-talet. Nu finns det majoritet för det, även om det är en falsk majoritet från justitieutskottet. Men jag hoppas att några ledamöter kan ändra sig inför voteringen i eftermiddag, så att vi kan få detta på plats.

Flera av våra grannländer har lagstiftning som gör det straffbart att delta i ett kriminellt gängs verksamhet. Vi anser att det är en ordning som behöver införas även i Sverige, inte minst för att stoppa rekryteringen till kriminella gäng. En sådan bestämmelse skulle göra det möjligt att döma personer som begår brott innan de dras in djupare i den typen av kriminalitet.

Övriga punkter handlar om vistelseförbud, effektivare användning av biometrisk information och om att stärka informationsutbytet mellan myndigheter. Inget, herr talman, kan vara viktigare än att vi gör allt som krävs för att bekämpa gängkriminaliteten.

Vi ska i Sverige inte ha en sådan situation som vi hade i påskas. Det är också därför som Kristdemokraterna redan för 20 år sedan för första gången lade fram förslag om vattenkanoner, och det är därför vi i våra skuggbudgetar sedan sex år har haft med resurser och medel till polisen för att kunna prioritera inköp av vattenkanoner, beanbags och gummikulor, så att det ska finnas alternativa vapen mellan batong och pistol.

Herr talman! Det krävs definitivt nya verktyg mot gängkriminalitet. Vi behöver ge polisen det som krävs. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag.


Anf. 52 Gustaf Lantz (S)

Herr talman! Det absolut nyttigaste som har hänt mig i min politiska skolning var när jag fick ett barn. Barn registrerar exakt allt - vad som görs och vad som sägs - och det som görs och sägs måste stämma överens, annars blir man konfronterad.

Egentligen är det samma princip inom politiken. Det vi politiker säger väntar sig väljarna också ska bli politik. Andreas Carlson nämnde i sitt anförande de fruktansvärda händelserna under påskhelgen och de upplopp som var. Det har Andreas Carlsons partiordförande också kommenterat utanför kammaren.

Jag tror att det är många som nu vill få en klarhet i det som sas i intervjun om att det borde ha varit hundra skjutna islamister, gängmedlemmar, upprorsmakare. Hur kommer Kristdemokraterna att förvalta det som sas i politiska sammanhang? Vilka konkreta politiska förslag kommer att läggas fram? Hur hade en kristdemokratisk justitieminister förvaltat dessa uttalanden?


Anf. 53 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Jag ska svara ganska rakt och tydligt på den här frågan. Gustaf Lantz säger att man lär sig av barn att det man säger och det man gör behöver hänga ihop. Men det är också viktigt att det man hört någon säga också hänger ihop med det man sedan säger att den personen har sagt.

Det finns inget i det citatet som säger att det borde ha varit hundra skjutna islamister. Jag tycker att det är att förvränga och vantolka uttalandet. Det är inte bara Gustaf Lantz som gör det misstaget, utan det har också gjorts exempelvis av SVT, som har klippt ihop två delar av ett citat för att uppnå denna effekt.

Jag förstår också att regeringen är mer intresserad av att diskutera ett citat än att diskutera att vi har över hundra poliser som är skadade på grund av att man har tappat kontrollen i stad efter stad så att poliser har tvingats backa. Vi kommer därför att förvalta detta på så sätt att vi inte backar från att det är staten som ska ha våldsmonopolet.

Min fråga till Gustaf Lantz är: Vem hade våldsmonopolet i påskhelgen i flera av de här områdena? Är Gustaf Lantz nöjd med den situationen?


Anf. 54 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! Med barn funkar det inte heller att förneka det man sagt eller säga att man inte menar det man har sagt. Vad man har sagt är det som gäller, och alla har hört och alla kan kontrollera i efterhand vad Ebba Busch faktiskt sa.

Andreas Carlson sa i sitt anförande att ingen annan än polisen själv vet bättre när det gäller deras behov. Tänk då att du som polis har varit med om dessa fruktansvärda händelser och har bedömt situationen utifrån vad du i din utbildning har fått lära dig kring nödvärnsrätt, eftersom det beslutet ju ligger hos den enskilda polismannen, och så kommer det en klåfingrig politiker och säger vad du borde ha gjort i stället! Som om en politiker som har tittat på tv och fått feeling skulle ha bättre möjlighet att bedöma vad den enskilda polismannen eller poliskvinnan skulle ha gjort i det enskilda fallet. Jag tycker det är fräckt.

Det är heller inte första gången Kristdemokraterna säger en sak och gör någonting annat. Ebba Busch hade väldigt mycket åsikter kring hur svensk förtalslagstiftning skulle tolkas. Men vi har inte sett någon motion sedan dess som handlar om att ändra svensk förtalslagstiftning.

Jag tror att väljarna ser igenom detta, och jag hoppas att Andreas Carlson också ser allvaret i att vara politiker: Det man säger har betydelse, och väljarna förväntar sig att man står för det man säger. Men vi har också ansvar för att ha en anständig ton och bidra till ett civiliserat samtal.


Anf. 55 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Man kan ha ett civiliserat samtal om ett mycket ociviliserat läge, för det är det som det här handlar om.

Över hundra poliser är skadade. Vem hade våldsmonopolet på de platser där man gick all in för att mörda svensk polis? Frågan varför polisen inte har bättre verktyg att gå in med är en befogad fråga. Dessa frågor behöver förstås tas upp även i den utvärdering som Polismyndigheten själv gör. Men att lägga ord i munnen på andra ger vi oss inte på här.

Jag noterar att polischefen i Göteborg, Erik Nord, säger att om man lyssnar på hela intervjun blir den samlade bilden en annan än om man bara tar del av lösryckta citat. Polisen Peter Larsson har ändrat uppfattning från att i början ha varit tveksam till det här uttalandet till att sedan, när han har sett hur allvarlig situationen var på marken, säga att frågan varför polisen inte sköt skarpt är befogad.

Att inte backa, att stå upp för svensk polis och att stå upp för vår svenska demokrati i stället för att fokusera på ett lösryckt citat när vi har en situation där man har försökt mörda svensk polis är vad Kristdemokraterna gör.

Därför har vi också försökt att få till en debatt mot Morgan Johansson i snart en vecka. Det har vi nekats. Varför tar inte Morgan Johansson debatten? Jag tar gärna debatten mot Gustaf Lantz, men jag och min partiledare skulle också gärna göra det mot den som är ansvarig för den förda politik som lett oss till detta de senaste snart åtta åren.

Där kan vi fortsätta samtalet.


Anf. 56 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Jag tror att alla vi politiker när vi debatterar påskupploppen lyfter fram våra favoritpoliscitat av olika slag. Där är det så att åsikterna även inom polisen ser otroligt olika ut angående vad som faktiskt har skett.

Andreas Carlsons partiledare har gjort en fruktansvärd blunder i de uttalanden hon har gjort. Oavsett hur citaten är klippta tycker jag att det visar på en okunskap hos Kristdemokraterna eller kanske bara en vilja att skapa rubriker kring polisens arbete. Det tycker jag är allvarligt, särskilt när vi nu debatterar vilka verktyg och befogenheter polisen ska ha.

Den debatt som vi har haft i dag är en sak. Där är det tydligt vad Kristdemokraterna tycker och vad Vänsterpartiet tycker. Men framåt, särskilt nu när vi är inne på debatten om stora, våldsamma grupperingar som använder alldeles för mycket våld mot polisen, poliser som har riskerat sina liv och har en fruktansvärt tuff arbetsmiljö, vill Kristdemokraterna utan några särskilda betänkligheter ge polisen väldigt aggressiva vapen som vattenkanoner, gummikulor och vad man nu kan hitta på, vilket skulle eskalera situationen på plats.

Som jag lyfte fram i mitt anförande saknar sju av tio polisregioner i Sverige i dag rätt utbildning för att kunna hantera stora, aggressiva folkmassor, alltså det som hände under påsken. I stället har man en mindre variant av utbildningen, vilket såklart är bra. Men innan Kristdemokraterna börjar prata om vapen och olika verktyg måste vi ju se till att svensk polis har rätt grundutbildning för att över huvud taget kunna använda de här vapnen. Det har varken Andreas Carlson eller hans partiledare lyft över huvud taget, och det tycker jag är väldigt synd.


Anf. 57 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Vi har inte lyft de här alternativa vapnen först nu. Tvärtom lade vi vår första motion om vattenkanoner efter Göteborgskravallerna för 20 år sedan. Hade polisen varit bättre rustad om man hade haft vattenkanonerna? Ja, till och med regeringen säger ju nu att man är beredd att titta på det - först nu, 20 år senare.

Att vara politiker och att ha ett politiskt ledarskap handlar om att förutse och att förebygga. Självklart ska det finnas poliser med rätt grundutbildning. Men utan utbildning och utan vattenkanoner blir det dubbelfel. Det är klart att polisen ska ha den utbildning som krävs, och den polisutbildning som man har i grunden är väldigt bra.

Sedan behöver man såklart ha utbildning på de speciella taktiker som behövs, och det kan man lyfta. Det lyfter jag gärna i den här debatten också, och vi har sedan 20 år tillbaka lyft att polisen behöver vattenkanoner. För 6 år sedan lade vi fram ett finansierat förslag i vår skuggbudget så att polisen har möjlighet att prioritera och finansiera inköp av vattenkanoner och beanbags, så kallade distansbatonger. Det är i praktiken en liten påse med gummikulor som man skjuter för att få samma effekt som ett batongslag fast på medeldistans, något som polisen nu själva efterfrågar.

Det såg vi komma redan för 6 år sedan. Vi har finansierat det, och polisen hade varit betydligt bättre rustad om man hade haft det.

Vänsterpartiet var emot det då, och jag förutsätter att de är emot det nu också. Men kanske har Linda Westerlund Snecker ändrat sig i denna debatt. Det vore vällovligt i så fall.

Linda Westerlund Snecker sa att det som skrämmer henne mest är hur upploppen kommer att påverka samhällsdebatten. Men till skillnad från vad som skrämmer henne mest skrämmer upploppen mig mest för att hundra poliser ligger skadade, för att demokratin är satt ur spel och för att våldsmonopolet har luckrats upp. Det skrämmer mig mer än hur de påverkar samhällsdebatten.


Anf. 58 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Det märks att Ebba Busch har besökt Navestad en gång under två timmar. Jag är där varje vecka. Synsättet på politiskt ledarskap för Kristdemokraterna är att verkligen gå igång på vilka slags vapen som polisen ska ha. Jag har nog aldrig sett Andreas Carlson så taggad inför någonting som när han pratar om vad polisen kan göra mot människor med dessa vapen som Kristdemokraterna så gärna önskar att polisen ska få ha.

Tänk om KD hade taggat igång lika mycket för 20 år sedan efter upploppen i Göteborg där polisen förändrade hela sitt arbetssätt mot stora folkmassor! Tänk om den taggningen hade funnits hos Kristdemokraterna! Men det gör den inte, för det är betydligt mer rubrikskapande och verkar mer kraftfullt att prata om just vapen och vad de kan göra än hur vi ska se till att det inte sker sådana upplopp över huvud taget och hur vi ska säkra de utsatta områdena.

Men då kan politiskt ledarskap under 20 års tid inte handla om hur man skryter om att man var först med att föreslå olika vattenkanoner. Kristdemokraterna och Andreas Carlson lyfter inte någonstans fram de förebyggande åtgärderna och hur vi ser till att Sverige ska ha färre utsatta områden, som Navestad, Skäggetorp och Råslätt. Hur ska vi se till att polisen kan gå in och trygga dessa områden?

Vartenda förslag som nu har kommit upp i debatten, särskilt förslag från din partiledare, skapar mer våld. Att säga att människor ska ligga döda på gatan skapar mer oro, och det sätter polisers liv i fara. Med Kristdemokraternas retorik riskerar ni polisers liv när de går till jobbet för att skydda svenska folket. Det gör mig riktigt orolig.


Anf. 59 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Det är inte ord från politiker, inte ens från Kristdemokraterna, som skapar situationen i våra förorter. Jag tycker att Linda Westerlund Snecker borde be svensk polis om ursäkt. Vi har mer än 100 poliser som är skadade. Orsaken till att de är skadade är att ligister har tagit sig friheten att kasta sten mot dem, inte som en protest i något allmänt upplopp utan i syfte att mörda och skada svensk polis. Det kräver ord, och det kräver fördömanden. Men det kräver också verktyg. Det kräver att vi vänder situationen i grunden.

Men de starka och förebyggande åtgärder som Kristdemokraterna har föreslagit med ett föräldrastödsprogram och med ett stärkt stöd i civilsamhället - vi fick till och med igenom satsningen på ett föräldrastödsprogram i vår gemensamma budget med Moderaterna som förhandlades fram med Sverigedemokraterna - har ingen effekt om ligisterna fortsätter att sätta dessa områden i skräck.

Anledningen till att vi tog fram vårt förslag om att finansiera alternativa vapen, vattenkanoner, beanbags och gummikulor, för sex år sedan var för att vi lyssnade på dem som satt i de höga husen och såg ned på området och som såg sin bil, som de skulle ta sig till jobbet med dagen efter, brinna upp. De såg hur polisen backade ut ur området och kände sig svikna av det svenska samhället. Det är på deras sida som vi står.

Man kan recensera min taggning i olika grad, som Linda Westerlund Snecker gör här, men jag ser det som oerhört allvarligt att en politiker i Sveriges riksdag är mest orolig för hur dessa upplopp ska påverka samhällsdebatten. Jag är orolig för hur dessa upplopp och kravaller kommer att påverka det svenska samhället, dessa områden och alla som vill sätta sig i bilen, åka till jobbet och leva ett lugnt, säkert och tryggt liv oavsett var i landet de bor. Det borde Vänsterpartiet ägna mer uppmärksamhet åt.


Anf. 60 Juno Blom (L)

Fru talman! DN träffar en ex-gängledare som säger: Sådana som jag kommer aldrig att sluta rekrytera unga. Jag har minst åtta barn som jag har hjärntvättat på mitt samvete.

Ett av barnen var hans egen son.

Han fortsätter: Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Min pappa arbetade för ett internationellt kriminellt nätverk, och jag har förberett mina egna barn för den världen.

Han kallar dem svenska barnsoldater. Han säger att de "bröstar en fyra". En omyndig får ju oftast bara fyra års sluten ungdomsvård även för till exempel mord.

Han säger vidare: Att sitta inne är ett kriminellt universitet. Efter fyra år är du stabil. Du pratar inte på rättegångar, du är en "100-gubbe", en man man kan lita på till 100 procent. Det kan vara bra för verksamheten att de yngsta åker fast.

När ex-gängledarens egen son var 10 år började han följa med sin pappa på möten med andra kriminella. När han var 13 år fick han en skottsäker väst i present. Sommaren innan han skulle fylla 18 år åkte båda dit och frihetsberövades. Då hände något i ex-gängledaren Martin. Han försöker i dag peppa de unga som sitter på hans avdelning att studera i stället för att knyta nya kriminella kontakter. Han pratar om bra utslussningsprogram och psykologer som kan läka en del av det som han har förstört.

Han säger: Jag tror inte på att sådana som jag kommer att sluta rekrytera ungdomar. Det är för lukrativt. Enda sättet är att skapa en motkraft.

Den motkraften är vi skyldiga att skapa - tydliga och tidiga insatser. Väljer du att vara kriminell väljer du bort förutsättningarna för att vara en trygg förälder.

Öka fokuset på föräldrars skyldigheter och ansvar! I dag är föräldrarätten absurd. Fler barn måste omhändertas.

Investera i skolan! En bra skola är ett viktigt vaccin mot kriminalitet.

Stärk socialtjänsten! Den påverkanskampanj som riktar sig mot socialtjänsten är fruktansvärd. Att det finns socialsekreterare runt omkring i vårt land som baktalas, hotas och påverkas när de ska fatta avgörande beslut är ett hot mot hela vårt samhälle och mot vår demokrati.

Språket har betydelse för tillhörighet. Språket skapar förutsättningar för att kommunicera och ta till sig information om hur vårt samhälle är uppbyggt och om vad som faktiskt gäller.

Så minimerar vi risken för att påverkanskampanjer, vars syfte är att hota och splittra vår demokrati, får genomslag.

Utsatta barn ska få ökat stöd och ökat skydd. Myndighetspersoner ska få ökat stöd och ökat skydd. Vi politiker bär ett ansvar för att vidta åtgärder.

Stoppa rekryteringen till gängkriminalitet. Det föreliggande förslaget om att utreda deltagande i kriminella gäng är ett viktigt förslag som försvårar för kriminella att vilseleda barn och unga in i kriminalitet. Man måste försvåra för gängen att kunna marknadsföra sig gentemot barn och unga och störa gängens möjligheter att attrahera barn och unga.

Att det skulle vara svårt att identifiera gängen köper jag inte. Läs polisens rapport från Stockholm, där de har lyckats identifiera 52 olika kriminella gäng. Andra länder i Europa har lagstiftning som vi kan inspireras av.

Så vänder vi på varje sten och gör vad vi kan för att barn ska få vara barn och inte kriminella gängs barnsoldater.

Se till att ta pengarna, bilarna, klockorna och guldkedjorna från de kända kriminella om de inte kan visa upp att de har tjänat in sina pengar på ett lagligt sätt. Då försvinner den falska bilden av kriminellas verklighet. Då minskar lockbetet för barn och unga. Då vänder vi på stenarna för att på riktigt vända utvecklingen.

Se till att kunna avlyssna de kriminella. Med den tysthetskultur som råder, där ingen vågar vittna, måste rättsväsendet ges möjlighet att identifiera och agera mot gängens kärna.

Så jagar vi, så stör vi och så gör vi skillnad på riktigt.

Dagens sekretessregler mellan ansvariga myndigheter är ett hinder snarare än ett skydd för utsatta barn och unga.

Så tar vi ansvar. Det räcker inte med att ta fram vägledningar och utbildningar om dagens sekretessregler. Lagen måste ändras, och lagen måste tydliggöras.

Ingen socialsekreterare ska vara rädd för att göra fel när de informerar polisen. De ska veta att det är deras skyldighet, och de ska veta att de gör rätt. När barn och unga utsätts och när barn och unga utsätter andra är vi skyldiga att samverka - för barnens bästa, för de ungas bästa och för offrens bästa.

Vi är skyldiga alla de poliser som står i fronten rätt verktyg för att skydda vår demokrati på samma sätt som att de skyddar var och en av oss. De ska ha rätt verktyg för att göra sitt livsviktiga jobb. De ska inte bara känna vårt stöd, utan de ska känna och se att vi fattar rätt beslut och vidtar de åtgärder som krävs.

Myndigheter larmar om barn som dras in i gängkriminalitet - små barn. Kommuner vittnar om att de behöver stöd och hjälp. Politiker i denna kammare har tillåtit parallellsamhällen att växa fram. Politiker har blundat, kört huvudet i sanden och önskat förändring, men för att komma åt den verklighet som råder måste vi se och agera på den verklighet som finns där ute.

Vi ska skicka tydliga signaler och fatta rätt beslut. Socialsekreterare och polis ska känna trygghet och tydlighet samt ett tydligt stöd från oss ansvariga politiker. Det är de kriminella som ska sova dåligt. De ska känna att de behöver ha ögon i nacken och att de är jagade av demokratins och rättssamhällets försvarare. Staten ska återta kontrollen. Så bekämpar vi parallellsamhällen och de kriminella gängen.

Det är ett enormt misslyckande att vi i Sverige har barn som är soldater åt kriminella - punkt. Barn ska gå i skolan och möta vuxna som tror på dem och har förväntningar på dem. Vi politiker är skyldiga att skapa de rätta förutsättningarna.

Ledamoten Gustaf Lantz lyfter att regeringen har påbörjat arbetet, och det är bra. Men en sak är säker, och det är att jag sedan jag kom in här har insett att vi inte blåser omkull av arbetshastigheten alla gånger. Jag tror att vi alla ändå inser att människor som lever där ute inte har tid med vår saktfärdighet. Nu kör vi, tillsammans!


Anf. 61 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! Tack så mycket för ett i många stycken väldigt bra anförande, ledamoten Juno Blom - precis som i den tidigare debatten om hedersvåld!

Jag känner igen tongångarna från den före detta ledamoten Johan Pehrson, som väl var den på högersidan i politiken - alltså i det nya block som har formats - som verkligen kunde lyfta frågan om det förebyggande. Han gjorde det ofta, och ofta med värme. Här har vi alltså sex förslag som handlar om åtgärder mot gängbrottsligheten, och vi är helt överens om att det inte räcker utan att vi måste komma åt rekryteringen också.

Nu närmar vi oss valet, Juno Blom, och jag tänkte bara höra hur ni ser på det samarbete som ni går in i det här valet på. Har den senaste tidens debatt angående upploppen under påskhelgen förändrat er syn på möjligheten att åstadkomma ett bra förebyggande arbete i den konstellationen? Johan Pehrson är nämligen den som har tagit tydligt avstånd från det uttalande Ebba Busch gjorde i radio, medan de två andra partierna och deras partiledare har uttryckt en förståelse för och ställt sig bakom det.


Anf. 62 Juno Blom (L)

Fru talman! Tack för frågan, ledamoten Gustaf Lantz!

Jag skulle snarare säga att det blir ännu tydligare hur viktigt det är att ha ett liberalt parti i en borgerlig regering som ser och förstår - vilket vi har gjort i alla tider - värdet och vikten av att jobba med det förebyggande arbetet och med tidiga och tydliga insatser. Jag tycker att regeringen saknar åtgärder för detta och har gjort det under den här tiden, och det är också skälet till att jag gav mig in i politiken.

Jag brukar säga att det här är som en graviditet: Man kan dölja den samhällsutveckling som är, precis som man inledningsvis kan dölja en graviditet - men tids nog kommer det ut någonting ur magen, och tids nog händer det saker i vårt samhälle. Jag skulle vilja säga att det som skedde under påsken borde analyseras på ett mycket djupare sätt i många olika delar. Då tänker jag bland annat på det vi pratade om tidigare när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och de kopplingar som finns kring hur vi ser på samhällets rätt att diktera villkoren för hur barn ska växa upp och vilken trygghet och tillit de ska ha.

Jag har i mitt tidigare arbete träffat väldigt många unga killar som har suttit på anstalt och ställt frågor till dem om vad de, utifrån att de har begått allvarliga brott, tycker att man skulle kunna göra för att de ska förändra sitt beteende. Genomgående har deras svar varit: "Du skulle ha varit där mycket tidigare. Du skulle ha kommit till mig när jag var fyra fem år och ställt frågan och hjälpt mig."

Det innebär att vi är i ett läge just nu där jag tycker att de förslag som ligger på bordet är viktiga och skulle ha genomförts mycket tidigare - och samtidigt är det självklart att vi om vi vill skapa en framtid som ser annorlunda ut måste vidta de tidiga åtgärderna. Jag tror alltså att Liberalernas delaktighet i en borgerlig regering är avgörande på många olika sätt.


Anf. 63 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! Tack så mycket för svaret, Juno Blom!

Jag instämmer som sagt i mycket av det som sagts om det förebyggande arbetet, Juno Blom. Men jag vet också att ni liberaler ofta betonar rättssäkerheten, rättsstatens principer och EU-samarbetet, som i mångt och mycket bygger på de här delarna - och samtidigt har ni valt en konstellation i svensk politik där det finns företrädare som mäter polisens insatser i antalet skjutna. Ni har valt en konstellation där en partiföreträdare för Sverigedemokraterna nu har talat om att bestraffa familjer kollektivt, med utvisning, om någon familjemedlem begår brott.

Någonstans borde det finnas en röd linje för ett liberalt parti, tänker jag. Var går den egentligen när det kommer till det rättspolitiska området, som vi har att hantera i justitieutskottet? När lämnar man den sidan av politiken och historien som Liberalerna nu senast har valt? Finns det några röda linjer som Juno Blom skulle kunna meddela här i dag när det kommer till området kriminalpolitik och de frågor vi behandlar i justitieutskottet?


Anf. 64 Juno Blom (L)

Fru talman! Tack för frågan, ledamoten Gustaf Lantz!

Jag tror att både ledamoten Lantz och jag är fullt medvetna om att jag inte kan stå här i dag och säga att jag skulle lämna vid punkt x eller y. På samma sätt tror jag att ledamoten Lantz har svårt att berätta för mig när han skulle lämna ett samarbete med Vänsterpartiet. Vi hade till exempel en debatt om hedersrelaterat våld och förtryck där Vänsterpartiet inte har varit de tydligaste.

Vi har haft Miljöpartiet, som vi ju hade enorma problem med under perioden med januarisamarbetet då man duckade för den verklighet som fanns och inte ville vidta åtgärderna. Jag ställde hela min erfarenhet till förfogande och behöver inte ens stå bakom förslagen, men de måste drivas igenom.

Jag kan ställa frågan till dig, Gustaf Lantz, när du känner att din eller ditt partis smärtgräns är nådd för att ni inte längre ska kunna samarbeta med personer som skapar hinder för att åstadkomma den samhällsutveckling som krävs för att vi inte ska hamna i det läge vi är i just nu.

Jag är också från Norrköping, och jag har jobbat i dessa miljonprogramsområden i hela mitt liv. Den stora massan av människor som bor där är ju fruktansvärt utsatta. Jag tänkte på det i morse när jag kom till riksdagen: När det kommer besökare hit ska de gå igenom alla dessa säkerhetskontroller för att vi inte vill känna oss utsatta, men de boende i de här områdena är verkligen utsatta. Det är ett misslyckande för oss alla.

Nya verktyg mot gängkriminaliteten

Jag kan inte stå här och berätta för ledamoten Lantz var gränsen går. Däremot kan jag vara väldigt tydlig med att vi från dag ett har sagt att vi aldrig kommer att förhandla bort liberala värden. Vi är beredda att förhandla och prata med vem som helst för att få stöd för den politik som vi tror på - det är liksom det berättigande vi har i svensk politik, det vill säga att som parti ha en tydlig ideologisk grund och sedan stå för den, hela tiden. Du kan alltså vara helt lugn med att vi har en tydlig moralkompass vad gäller rätt och fel, Gustaf Lantz.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 12.)

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upp-handling av bilar och vissa kollektivtrafik-tjänster

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-04-27
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 4, Voteringar: 2
Stillbild från Beslut 2021/22:20220427JuU44, Beslut

Beslut 2021/22:20220427JuU44

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Beslag och förverkande av brottsvinster

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om förbättrade möjligheter att förverka tillgångar från kriminella och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

  2021/22:1501 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2,

  2021/22:2527 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 37,

  2021/22:3974 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 64,

  2021/22:4031 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 12 och

  2021/22:4190 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 44.
  • Reservation 1 (S, C, V)
 2. Preventiva tvångsmedel

  Kammaren biföll reservation 2

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 2

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa en tillfällig lagstiftning om preventiva tvångsmedel och tillkännager detta för regeringen.
  • Reservation 2 (S, C, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, C, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S080020
  M530017
  SD53008
  C02704
  V02106
  KD18004
  L16004
  MP01204
  -0101
  Totalt140141068
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Adaktusson, LarsKDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Akhondi, AlirezaCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ali-Elmi, LeilaMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Alm Ericson, JanineMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Amloh, SofiaSNejsakfråganSödermanlands län
  Andersson, DanielSNejsakfråganÖrebro län
  Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, PontusSDJasakfråganSkåne läns västra
  Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
  Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
  Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
  Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
  Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
  Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
  Axén Olin, KristinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Baylan, IbrahimSNejsakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
  Bergheden, StenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
  Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
  Bjellqvist, ElsemarieSNejsakfråganStockholms kommun
  Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Björk, MalinCNejsakfråganStockholms kommun
  Björklund, HeléneSNejsakfråganBlekinge län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
  Bladelius, YasmineSNejsakfråganSkåne läns västra
  Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
  Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Bolund, PerMPNejsakfråganStockholms kommun
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
  Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
  Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
  Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Burwick, MarleneSNejsakfråganUppsala län
  Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
  Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, ClasGöranSNejsakfråganKronobergs län
  Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms kommun
  Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Carvalho, TeresaSNejsakfråganÖstergötlands län
  Cato, JonnyCNejsakfråganSkåne läns västra
  Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
  Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Christiansson, AlexanderSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Dadgostar, NooshiVNejsakfråganStockholms kommun
  Dahlqvist, MikaelSNejsakfråganVärmlands län
  Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
  Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
  Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
  Delgado Varas, LorenaVNejsakfråganStockholms län
  Deremar, CatarinaCNejsakfråganUppsala län
  Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
  Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
  E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Ek, MagnusCNejsakfråganÖstergötlands län
  Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
  Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
  Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSNejsakfråganMalmö kommun
  Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
  Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
  Eriksson, SofieSNejsakfråganDalarnas län
  Eriksson, ÅsaSNejsakfråganVästmanlands län
  Esbati, AliVNejsakfråganStockholms kommun
  Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Ezelius, ErikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Falkhaven, ElisabethMPNejsakfråganHallands län
  Farid, JasminMJasakfråganStockholms län
  Fazelian, AylinSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ferm, MariaMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
  Forslund, Kenneth GSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
  Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Fransson, MargaretaMPNejsakfråganÖstergötlands län
  Frimert, AndersSNejsakfråganJämtlands län
  From, IsakSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
  Fundahn, MarianneSNejsakfråganSkåne läns södra
  Gabrielsson, IdaVNejsakfråganStockholms län
  Gardfjell, MariaMPNejsakfråganUppsala län
  Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Granlund, MarieSNejsakfråganMalmö kommun
  Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
  Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
  Gunnarsson, HannaVNejsakfråganSkåne läns södra
  Gustafsson, ElinSNejsakfråganSkåne läns södra
  Güclü Hedin, RozaSNejsakfråganDalarnas län
  Haddad, RogerLFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Haddou, TonyVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Haider, MonicaSFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
  Hallberg, AxelMPNejsakfråganSkåne läns södra
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
  Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
  Hansén, CamillaMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Haraldsson, JohannaSNejsakfråganJönköpings län
  Hedin, JohanCNejsakfråganStockholms kommun
  Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
  Heie, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Helander, PeterCNejsakfråganDalarnas län
  Hellman, JörgenSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
  Herrey, RichardMJasakfråganStockholms län
  Hirvonen, AnnikaMPNejsakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSNejsakfråganHallands län
  Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
  Holmqvist, PaulaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Hult, EmmaMPFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
  Håkansson, Per-ArneSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
  Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Jallow, Momodou MalcolmVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
  Jansson, Eva-LenaSNejsakfråganÖrebro län
  Jilmstad, LarsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Johansson, MartinaCNejsakfråganSödermanlands län
  Johansson, AnnaSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
  Johnsson Fornarve, LottaVNejsakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
  Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
  Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Järrebring, JoakimSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
  Kakabaveh, Amineh-NejsakfråganStockholms län
  Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
  Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, NiklasSNejsakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, ÅsaSNejsakfråganVästerbottens län
  Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
  Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Kihlström, IngemarKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
  Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
  Kronståhl, TomasSNejsakfråganKalmar län
  Köse, SerkanSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
  Laitinen Carlsson, DianaSNejsakfråganJönköpings län
  Lantz, GustafSNejsakfråganUppsala län
  Larsson, DagSNejsakfråganStockholms kommun
  Larsson, MalinSNejsakfråganVästernorrlands län
  Larsson, MikaelCNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Larsson, RikardSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
  Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
  Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
  Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
  Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
  Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
  Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
  Lindh, EvaSNejsakfråganÖstergötlands län
  Ling, RasmusMPNejsakfråganMalmö kommun
  Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
  Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
  Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSNejsakfråganNorrbottens län
  Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
  Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
  Löberg, PetterSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
  Lööf, AnnieCNejsakfråganJönköpings län
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Malmer Stenergard, MariaMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
  Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
  Marmgren, MartinMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
  Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
  Melki, AphramCNejsakfråganStockholms län
  Modig, LindaCFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Mohamed Abdirahman, MubarikSNejsakfråganMalmö kommun
  Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
  Möller, OlaSNejsakfråganSkåne läns västra
  Naraghi, LailaSNejsakfråganKalmar län
  Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
  Nilsson, SofiaCNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
  Nilsson, KristinaSNejsakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, PiaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
  Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
  Nordborg, GudrunVNejsakfråganVästerbottens län
  Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
  Nyberg, KatjaSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSNejsakfråganStockholms län
  Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
  Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Ojanne, AlexanderSNejsakfråganStockholms kommun
  Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
  Olsson, LottaMFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Olsson, KalleSNejsakfråganJämtlands län
  Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
  Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
  Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
  Ottosson, MattiasSNejsakfråganÖstergötlands län
  Paarup-Petersen, NielsCNejsakfråganMalmö kommun
  Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
  Palmstierna, AmandaMPNejsakfråganStockholms län
  Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
  Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
  Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
  Petersson, BjörnSNejsakfråganKalmar län
  Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
  Plath, StefanSDJasakfråganMalmö kommun
  Posio, YasmineVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Püss, LarsMJasakfråganHallands län
  Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Quicklund, SailaMFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
  Redar, LawenSNejsakfråganStockholms kommun
  Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
  Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
  Richthoff, Roger-FrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Rojhan Gustafsson, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Rosencrantz, JessicaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Rubbestad, MichaelSDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Rågsjö, KarinVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Sander, MatsMJasakfråganSkåne läns västra
  Schöldberg, PerCNejsakfråganKronobergs län
  Segerlind, ElinVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Selin, MarkusSNejsakfråganStockholms län
  Sibinska, AnnaMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Sjölund, Anne-LiCNejsakfråganVästernorrlands län
  Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
  Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Sköld, LinusSNejsakfråganNorrbottens län
  Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
  Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
  Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
  Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
  Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
  Strömberg, Anna-BelleSNejsakfråganVästernorrlands län
  Strömkvist, MariaSNejsakfråganDalarnas län
  Stuart, MagnusMJasakfråganSödermanlands län
  Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
  Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
  Svensson, SuzanneSNejsakfråganBlekinge län
  Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
  Szatmari Waldau, IlonaVNejsakfråganUppsala län
  Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Söder, BjörnSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
  Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
  Tapper Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Tegnér, MathiasSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
  Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thomsson, LarsCNejsakfråganGotlands län
  Thorbjörnson, JonVNejsakfråganHallands län
  Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
  Thunander, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Tovatt, LorentzMPNejsakfråganStockholms kommun
  Tsouplaki, VasilikiVFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Töyrä, EmiliaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Utbult, RolandKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Vepsä, MattiasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Vikström, AnnaSNejsakfråganStockholms län
  Vilhelmsson, HelenaCNejsakfråganÖrebro län
  Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSNejsakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
  Wagenius, HannaCNejsakfråganJämtlands län
  Wallentheim, AnnaSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Weidby, CiczieVNejsakfråganJönköpings län
  Westergren, SofiaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
  Westerlund Snecker, LindaVNejsakfråganÖstergötlands län
  Westerén, HannaSNejsakfråganGotlands län
  Westlund, ÅsaSNejsakfråganStockholms län
  Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
  Wetterling, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
  Wiechel, BjörnSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
  Wiking, MatsSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Wykman, NiklasMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
  Yngwe, KristinaCNejsakfråganSkåne läns södra
  Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ådahl, MartinCNejsakfråganStockholms kommun
  Åfeldt, JennieSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCNejsakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Ödebrink, CarinaSNejsakfråganJönköpings län
  Österberg, AndersSNejsakfråganStockholms kommun
 3. Deltagande i en kriminell organisation

  Kammaren biföll reservation 3

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 3

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att kriminalisera deltagande i en kriminell organisation och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen delvis motion

  2021/22:4031 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 4.
  • Reservation 3 (S, C, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, C, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S080020
  M530017
  SD53008
  C02704
  V02106
  KD18004
  L16004
  MP01204
  -0101
  Totalt140141068
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Adaktusson, LarsKDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Akhondi, AlirezaCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ali-Elmi, LeilaMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Alm Ericson, JanineMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Amloh, SofiaSNejsakfråganSödermanlands län
  Andersson, DanielSNejsakfråganÖrebro län
  Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, PontusSDJasakfråganSkåne läns västra
  Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
  Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
  Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
  Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
  Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
  Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
  Axén Olin, KristinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Baylan, IbrahimSNejsakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
  Bergheden, StenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
  Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
  Bjellqvist, ElsemarieSNejsakfråganStockholms kommun
  Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Björk, MalinCNejsakfråganStockholms kommun
  Björklund, HeléneSNejsakfråganBlekinge län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
  Bladelius, YasmineSNejsakfråganSkåne läns västra
  Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
  Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Bolund, PerMPNejsakfråganStockholms kommun
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
  Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
  Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
  Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Burwick, MarleneSNejsakfråganUppsala län
  Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
  Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, ClasGöranSNejsakfråganKronobergs län
  Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms kommun
  Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Carvalho, TeresaSNejsakfråganÖstergötlands län
  Cato, JonnyCNejsakfråganSkåne läns västra
  Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
  Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Christiansson, AlexanderSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Dadgostar, NooshiVNejsakfråganStockholms kommun
  Dahlqvist, MikaelSNejsakfråganVärmlands län
  Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
  Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
  Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
  Delgado Varas, LorenaVNejsakfråganStockholms län
  Deremar, CatarinaCNejsakfråganUppsala län
  Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
  Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
  E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Ek, MagnusCNejsakfråganÖstergötlands län
  Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
  Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
  Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSNejsakfråganMalmö kommun
  Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
  Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
  Eriksson, SofieSNejsakfråganDalarnas län
  Eriksson, ÅsaSNejsakfråganVästmanlands län
  Esbati, AliVNejsakfråganStockholms kommun
  Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Ezelius, ErikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Falkhaven, ElisabethMPNejsakfråganHallands län
  Farid, JasminMJasakfråganStockholms län
  Fazelian, AylinSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ferm, MariaMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
  Forslund, Kenneth GSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
  Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Fransson, MargaretaMPNejsakfråganÖstergötlands län
  Frimert, AndersSNejsakfråganJämtlands län
  From, IsakSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
  Fundahn, MarianneSNejsakfråganSkåne läns södra
  Gabrielsson, IdaVNejsakfråganStockholms län
  Gardfjell, MariaMPNejsakfråganUppsala län
  Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Granlund, MarieSNejsakfråganMalmö kommun
  Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
  Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
  Gunnarsson, HannaVNejsakfråganSkåne läns södra
  Gustafsson, ElinSNejsakfråganSkåne läns södra
  Güclü Hedin, RozaSNejsakfråganDalarnas län
  Haddad, RogerLFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Haddou, TonyVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Haider, MonicaSFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
  Hallberg, AxelMPNejsakfråganSkåne läns södra
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
  Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
  Hansén, CamillaMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Haraldsson, JohannaSNejsakfråganJönköpings län
  Hedin, JohanCNejsakfråganStockholms kommun
  Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
  Heie, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Helander, PeterCNejsakfråganDalarnas län
  Hellman, JörgenSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
  Herrey, RichardMJasakfråganStockholms län
  Hirvonen, AnnikaMPNejsakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSNejsakfråganHallands län
  Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
  Holmqvist, PaulaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Hult, EmmaMPFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
  Håkansson, Per-ArneSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
  Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Jallow, Momodou MalcolmVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
  Jansson, Eva-LenaSNejsakfråganÖrebro län
  Jilmstad, LarsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Johansson, MartinaCNejsakfråganSödermanlands län
  Johansson, AnnaSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
  Johnsson Fornarve, LottaVNejsakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
  Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
  Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Järrebring, JoakimSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
  Kakabaveh, Amineh-NejsakfråganStockholms län
  Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
  Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, NiklasSNejsakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, ÅsaSNejsakfråganVästerbottens län
  Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
  Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Kihlström, IngemarKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
  Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
  Kronståhl, TomasSNejsakfråganKalmar län
  Köse, SerkanSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
  Laitinen Carlsson, DianaSNejsakfråganJönköpings län
  Lantz, GustafSNejsakfråganUppsala län
  Larsson, DagSNejsakfråganStockholms kommun
  Larsson, MalinSNejsakfråganVästernorrlands län
  Larsson, MikaelCNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Larsson, RikardSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
  Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
  Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
  Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
  Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
  Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
  Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
  Lindh, EvaSNejsakfråganÖstergötlands län
  Ling, RasmusMPNejsakfråganMalmö kommun
  Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
  Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
  Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSNejsakfråganNorrbottens län
  Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
  Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
  Löberg, PetterSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
  Lööf, AnnieCNejsakfråganJönköpings län
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Malmer Stenergard, MariaMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
  Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
  Marmgren, MartinMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
  Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
  Melki, AphramCNejsakfråganStockholms län
  Modig, LindaCFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Mohamed Abdirahman, MubarikSNejsakfråganMalmö kommun
  Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
  Möller, OlaSNejsakfråganSkåne läns västra
  Naraghi, LailaSNejsakfråganKalmar län
  Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
  Nilsson, SofiaCNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
  Nilsson, KristinaSNejsakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, PiaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
  Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
  Nordborg, GudrunVNejsakfråganVästerbottens län
  Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
  Nyberg, KatjaSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSNejsakfråganStockholms län
  Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
  Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Ojanne, AlexanderSNejsakfråganStockholms kommun
  Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
  Olsson, LottaMFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Olsson, KalleSNejsakfråganJämtlands län
  Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
  Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
  Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
  Ottosson, MattiasSNejsakfråganÖstergötlands län
  Paarup-Petersen, NielsCNejsakfråganMalmö kommun
  Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
  Palmstierna, AmandaMPNejsakfråganStockholms län
  Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
  Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
  Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
  Petersson, BjörnSNejsakfråganKalmar län
  Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
  Plath, StefanSDJasakfråganMalmö kommun
  Posio, YasmineVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Püss, LarsMJasakfråganHallands län
  Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Quicklund, SailaMFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
  Redar, LawenSNejsakfråganStockholms kommun
  Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
  Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
  Richthoff, Roger-FrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Rojhan Gustafsson, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Rosencrantz, JessicaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Rubbestad, MichaelSDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Rågsjö, KarinVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Sander, MatsMJasakfråganSkåne läns västra
  Schöldberg, PerCNejsakfråganKronobergs län
  Segerlind, ElinVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Selin, MarkusSNejsakfråganStockholms län
  Sibinska, AnnaMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Sjölund, Anne-LiCNejsakfråganVästernorrlands län
  Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
  Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Sköld, LinusSNejsakfråganNorrbottens län
  Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
  Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
  Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
  Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
  Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
  Strömberg, Anna-BelleSNejsakfråganVästernorrlands län
  Strömkvist, MariaSNejsakfråganDalarnas län
  Stuart, MagnusMJasakfråganSödermanlands län
  Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
  Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
  Svensson, SuzanneSNejsakfråganBlekinge län
  Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
  Szatmari Waldau, IlonaVNejsakfråganUppsala län
  Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Söder, BjörnSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
  Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
  Tapper Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Tegnér, MathiasSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
  Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thomsson, LarsCNejsakfråganGotlands län
  Thorbjörnson, JonVNejsakfråganHallands län
  Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
  Thunander, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Tovatt, LorentzMPNejsakfråganStockholms kommun
  Tsouplaki, VasilikiVFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Töyrä, EmiliaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Utbult, RolandKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Vepsä, MattiasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Vikström, AnnaSNejsakfråganStockholms län
  Vilhelmsson, HelenaCNejsakfråganÖrebro län
  Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSNejsakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
  Wagenius, HannaCNejsakfråganJämtlands län
  Wallentheim, AnnaSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Weidby, CiczieVNejsakfråganJönköpings län
  Westergren, SofiaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
  Westerlund Snecker, LindaVNejsakfråganÖstergötlands län
  Westerén, HannaSNejsakfråganGotlands län
  Westlund, ÅsaSNejsakfråganStockholms län
  Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
  Wetterling, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
  Wiechel, BjörnSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
  Wiking, MatsSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Wykman, NiklasMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
  Yngwe, KristinaCNejsakfråganSkåne läns södra
  Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ådahl, MartinCNejsakfråganStockholms kommun
  Åfeldt, JennieSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCNejsakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Ödebrink, CarinaSNejsakfråganJönköpings län
  Österberg, AndersSNejsakfråganStockholms kommun
 4. Vistelseförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om vistelseförbud och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2021/22:3965 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 68,

  2021/22:3975 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 45 och

  2021/22:4031 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 3 och

  avslår motion

  2021/22:3447 av Marléne Lund Kopparklint (M).
  • Reservation 4 (V)
 5. Effektivare användning av biometrisk information

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om effektivare användning av biometrisk information och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2021/22:3781 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 27,

  2021/22:4031 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 41 och

  2021/22:4190 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 32 och 33.
  • Reservation 5 (S, C, V)
 6. Informationsutbyte mellan myndigheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om bättre informationsutbyte mellan myndigheter och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2021/22:3424 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 32,

  2021/22:3784 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

  2021/22:3975 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 24 och

  bifaller delvis motionerna

  2021/22:3785 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4 och

  2021/22:4031 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 6.
  • Reservation 6 (S, V)