Till innehåll på sidan

Protokoll 2021/22:103 Onsdagen den 27 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:103

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 6 april justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2021/22:234 och 239 till trafikutskottet

Skrivelse

2021/22:104 till finansutskottet

Motioner

2021/22:4479, 4513, 4559, 4586, 4593 och 4617 till utbildningsutskottet

2021/22:4682 till finansutskottet

2021/22:4654, 4658, 4660 och 4666 till justitieutskottet

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2021/22:MJU22 Djurskydd

Utrikesutskottets betänkande

2021/22:UU6 Internationellt utvecklingsbistånd

Socialutskottets betänkande

2021/22:SoU19 Socialtjänstens arbete m.m.

Kulturutskottets betänkanden

2021/22:KrU6

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.