Planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3663

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Utgiftsområde 8 Migration

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter

2 Sänkt söktryck

3 Mottagandet

3.1 Asylansökningsområden

3.2 Korrekta beslutsunderlag

3.3 Snabbare hantering av asylansökningar

3.4 Avskaffa EBO-lagen

3.5 Integration från dag ett

3.6 Inkludera civilsamhällets gemenskaper

4 Uppehållstillstånd

4.1 Tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel

4.2 Permanenta uppehållstillstånd

4.3 Synnerligen ömmande omständigheter

4.4 Familjeåterförening och försörjningskrav

4.5 Tidsbegränsat uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (VABO)

4.6 Kvotflyktingsystem (vidarebosättning)

4.7 Kvinnor som kränks
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (51)