Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3663

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Utgiftsområde 8 Migration

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1. Inledning

1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter

2. Sänkt söktryck

3. Mottagandet

3.1 Asylansökningsområden

3.2 Korrekta beslutsunderlag

3.3 Snabbare hantering av asylansökningar

3.4 Avskaffa EBO

3.5 Integration från dag ett

3.6 Inkludera civilsamhällets gemenskaper

4. Uppehållstillstånd

4.1 Tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel

4.2 Permanenta uppehållstillstånd

4.3 Synnerligen ömmande omständigheter

4.4 Familjeåterförening och försörjningskrav

4.5 Tidsbegränsat uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (VABO)

4.6 Kvotflyktingsystem (vidarebosättning)

4.7 Kvinnor som kränks
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (51)