Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:2776

av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabell 1

Frihet och säkerhet

Europeiska unionen (EU)

EU som utrikespolitisk aktör

EU:s säkerhets- och försvarspolitik

EU:s grannskapspolitik och utvidgning

EU och utvecklingen i Ryssland

EU och frihetskampen i Belarus

EU och Turkiet

EU och Afrika

EU och den transatlantiska länken

Frihandel och mänskliga rättigheter

Förenta nationerna (FN)

Svenskt medlemskap i Nato

Diplomatiska ansträngningar

Nordisk samverkan

Religionsfriheten i världen

Internationell terrorism

Återupprätta relationen med Israel

Kina

Budgetprioriteringar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)
Behandlas i betänkande (20)