Sverigevänlig skatte- och indrivningspolitik för välfärd, trygghet och företagande

Motion 2021/22:3954 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:3954

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Sverigevänlig skatte- och indrivningspolitik för välfärd, trygghet och företagande

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur inkomstbeskattningen ska kunna bli mer konkurrenskraftig och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och föreslå åtgärder för att komma till rätta med inkonsekventa skatteskillnader och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och reformera beskattningen av svenska sjömän och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett inkomstskatteavdrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (53)