Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:608

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Sverigedemokraternas bostadspolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Trygga hem

1  Nationell handlingsplan för otrygga områden

2  Ökad trygghet i förorterna

3  Kostnadsfri karttjänst för ökad trygghet och företagande

Invandring och bostadsmarknaden

4  Avskaffa EBO-lagen

5  Inget kommuntvång för mottagande av migranter eller förtur i bostadskön

6  Stärk bostadsrättsföreningarna vid kommunala bostadsköp

7  Avskaffa undantag i PBL för asylboenden

Kulturbyggnadsmiljöer

8  Offentlig gestaltning

9  Allmänhetens delaktighet

10  Kulturmiljökompetens

11  Stärkt skydd för kulturhistoriska byggnader

12  Uppmuntra traditionsenlig byggnation

13  ROT-avdrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (35)