Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:608

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Sverigedemokraternas bostadspolitik

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Inledning

Trygga hem

1 Nationell handlingsplan för otrygga områden

2 Ökad trygghet i förorterna

3 Kostnadsfri karttjänst för ökad trygghet och företagande

Invandring och bostadsmarknaden

4 Avskaffa EBO-lagen

5 Inget kommuntvång för mottagande av migranter eller förtur i bostadskön

6 Stärk bostadsrättsföreningarna vid kommunala bostadsköp

7 Avskaffa undantag i PBL för asylboenden

Kulturbyggnadsmiljöer

8 Offentlig gestaltning

9 Allmänhetens delaktighet

10 Kulturmiljökompetens

11 Stärkt skydd för kulturhistoriska byggnader

12 Uppmuntra traditionsenlig byggnation

13 ROT-avdrag för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (35)