Samarbetet i Norden och Baltikum

Motion 2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:597

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Samarbetet i Norden och Baltikum

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Gemensamma utmaningar

3 Regionalpolitiskt samarbete

4 Digital utveckling

5 Norden och EU

6 Klimat och miljö

6.1 Hållbara transporter och infrastruktur

6.2 Östersjön

7 Freds- och säkerhetspolitik

7.1 Gemensam beredskap

7.2 Försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete inom Norden

7.3 Kärnvapenfritt Norden

7.4 Norden för ett starkare FN

7.5 Internationell närvaro och militariseringen av Arktis

7.5.1 Norrbotten som militärt övningsområde

7.5.2 Svalbard

8 Respekt för mänskliga rättigheter

8.1 Ett värdigt flyktingmottagande

8.2 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Norden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)