Rimliga förutsättningar för landsbygden

Motion 2020/21:700 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:700

av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Rimliga förutsättningar för landsbygden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka landsbygdsperspektivet vad gäller resor, transportkostnader och infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på drivmedel och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avbryta den sänkning av hastighetsgränser som pågår och i stället säkerställa att vägarna är säkra och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skatt på avstånd och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (47)
Behandlas i betänkande (25)