Politik för värnad och stärkt äganderätt

Motion 2021/22:2462 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:2462

av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Politik för värnad och stärkt äganderätt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beslut om expropriering av privat mark eller begränsning av dess nyttjande måste vara grundat på påvisbara faktiska förhållanden som gäller för den aktuella marken och på konkreta lagtexter och inte på exempelvis allmänt formulerade mål, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i första hand nyttja allmänt ägd mark för offentliga syften, exempelvis för naturskydd av olika slag, och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en utredning tillsätts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (44)
Behandlas i betänkande (15)