med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Motion 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

1997/98:Jo73

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Inledning

Förväntningarna på denna försenade miljöproposition var
stora. Statsministern har ju såväl i regeringsdeklarationen
som vid andra tillfällen talat om det ekologiskt hållbara
samhället och socialdemokraternas vilja att ta oss dit. Nu
skulle det väl manifesteras och regeringen visa hur man tar
täten i Agenda 21-arbetet. Nu skulle vi väl få veta hur
Socialdemokraternas offensiva miljöpolitik kan se ut, om
man får förnyat förtroende efter valet.

Miljöpropositionen är en besvikelse. Här föreslås 15 diffusa mål som alla
kan ställa upp på. Om avsikten har varit att hitta den minsta gemensamma
nämnaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-05-29 Bordläggning: 1998-06-02 Hänvisning: 1998-06-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (112)